Chuyên đề thực tập Một số vấn đề lí luận cơ bản về đấu thầu và cạnh tranh trong đấu thầu

Trưởng thành và phát triển ngay từ những ngày đầu khó khăn gian khổ của đất nước , công ty xây dựng công trình giao thông 873 mà tiền thân là Đoàn khảo sát thiết kế trực thuộc ban xây dựng số 64 đã sớm định hướng cho mình hướng đi đúng đắn trong công cuộc chuyển biến của cả đất nước khi bước vào nền kinh tế thị trường . Là một trong nhiều những công ty khác trực thuộc sự quản lý của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 , công ty không những đã tự khẳng định được sự tồn tại và phát triển của mình trong cơ chế thị trường mà đã và đang có những bước đi vững chác trên mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

doc61 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1906 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề thực tập Một số vấn đề lí luận cơ bản về đấu thầu và cạnh tranh trong đấu thầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên