Công nghệ sản xuất xi măng Pooc lăng bằng lò quay phương pháp khô

1. Công ty xi măng Hải Phòng: Có 4 dây chuyền lò quay phương pháp ướt (3 x 100m) được xây dựng từ năm 1963, sản xuất clanhke xi măng poóc lăng thường, công suất 250 tấn clanhke/lò/ngày (tổng công suất 400.000 tấn xi măng/năm) và 1 dây chuyền lò quay phương pháp ướt (2,5 x 90m), sản xuất clanhke xi măng trắng, công suất 100 tấn clanhke/ngày (40.000 tấn xi măng trắng/năm).

doc26 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3335 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công nghệ sản xuất xi măng Pooc lăng bằng lò quay phương pháp khô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên