Đề cương môn học phương pháp – Công nghệ dạy học

Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ phải đạt những mục tiêu sau: - Nhận diện được khái niệm, bản chất đặc thù, tiêu chí phân loại và nguyên tắc lựa chọn PPDH; - Mô tả được các nguyên tắc, căn cứ và tiêu chí xây dựng hệ mục tiêu cho bài học, môn học, các bước cơ bản trong triển khai bài dạy; - Trình bày và phân tích được các nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật triển khai một số PPDH cụ thể; - Liệt kê và đánh giá được các quan điểm về công nghệ dạy học và tích hợp phương tiện công nghệ trong dạy học; - Nêu và phân tích được nguyên lý vận hành, tính năng sử dụng một số phương tiện dạy học hiện đại.

doc25 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1567 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương môn học phương pháp – Công nghệ dạy học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQGHN KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN LÍ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP – CÔNG NGHỆ DẠY HỌC SỐ TÍN CHỈ: 2 Hà Nội, 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQGHN KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN LÍ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC Khóa đào tạo: Cử nhân sư phạm (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử) Môn học: Phương pháp – Công nghệ dạy học Mã môn học: Năm thứ: 4 Học kỳ: 7A – 7B Môn học: Bắt buộc c Tự chọn c Thông tin về giảng viên 1. TS. Tôn Quang Cường Điện thoại: 0903-276534 E-mail: cuongtq@vnu.vn Phòng Nhà C0 2. TS. Phạm Kim Chung Điện thoại: 0974-126060 E-mail: chungpk@vnu.edu.vn Phòng Nhà C0 3. ThS. Đào Thị Hoa Mai Điện thoại: 0912-923889 E-mail: hoamaidh@yahoo.com Phòng Nhà C0 TS. Hoàng Thanh Tú Điện thoại: 0912-153496 E-mail: tuht@vnu.edu.vn Phòng Nhà C0 5. TS. Nguyễn Chí Thành Điện thoại: 0912-536234 E-mail: thanhnc70@yahoo.com Phòng Nhà C0 Văn phòng Bộ môn LL-CNDH Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN, Khoa Sư phạm Phòng 207, nhà C0, Số182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04-35539608, số máy lẻ: 207 (208) Giờ làm việc: 8h00-17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) Các môn học tiên quyết - Các môn học chuyên ngành - Giáo dục học đại cương - Tâm lý học sư phạm 1, 2 - Lý luận dạy học Các môn học kế tiếp Chương trình, Phương pháp dạy học các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử Mục tiêu chung của môn học Mục tiêu nhận thức: Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ phải đạt những mục tiêu sau: Nhận diện được khái niệm, bản chất đặc thù, tiêu chí phân loại và nguyên tắc lựa chọn PPDH; Mô tả được các nguyên tắc, căn cứ và tiêu chí xây dựng hệ mục tiêu cho bài học, môn học, các bước cơ bản trong triển khai bài dạy; Trình bày và phân tích được các nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật triển khai một số PPDH cụ thể; Liệt kê và đánh giá được các quan điểm về công nghệ dạy học và tích hợp phương tiện công nghệ trong dạy học; Nêu và phân tích được nguyên lý vận hành, tính năng sử dụng một số phương tiện dạy học hiện đại. Mục tiêu kỹ năng: Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ phải đạt những mục tiêu kỹ năng sau: Kỹ năng tư duy phê phán, giải quyết vấn đề (lựa chọn, vận dụng phù hợp, sáng tạo các PPDH trong việc triển khai quá trình dạy học) Kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm Kỹ năng lập kế hoạch dạy học, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình Kỹ năng xây dựng hệ mục tiêu trong dạy học (môn, chương, bài), thiết kế chương trình, giáo án dạy học; thiết kế bài dạy có tích hợp các yếu tố công nghệ, phương tiện hiện đại Kỹ năng đánh giá và tự đánh giá Kỹ năng tìm kiếm, xử lý thông tin bằng các phương tiện công nghệ Kỹ năng giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ (lời nói và phi lời nói), thuyết trình trước công chúng. Kỹ năng vận hành thành thạo một số phương tiện dạy học hiện đại Mục tiêu ý thức, thái độ nghề nghiệp: Hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người giáo viên trong giai đoạn mới Nhạy bén với cái mới, có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi Say mê nghề nghiệp, tinh thần không ngừng học hỏi, tích cực đổi mới PPDH Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp Mục tiêu nhận thức chi tiết Mục tiêu Nội dung Bậc I Bậc II Bậc III MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC IA1. Nêu được bản chất của PPDH, PPDH hiệu quả IA2. Phân biệt được các PPDH theo cấu trúc, bản chất của PPDH IA3. Mô tả lại được qui trình triển khai các PPDH cơ bản IA4. Phân loại được các PPDH (theo tiêu chí khác nhau: tiêu chí phân loại theo truyền thống và theo cấp độ thang bậc nhận thức) (Bậc III IA5. Mô tả được bản chất của CNDH IA6. Nhận diện các công nghệ mới đang được áp dụng vào dạy học trong nước và trên thế giới IB1. Triển khai thực hành được các PPDH theo mục tiêu trong quá trình dạy học IB2. Sử dụng các căn cứ, tiêu chí phân loại để lựa chọn các PPDH phù hợp IB3. Vận dụng quan điểm công nghệ trong việc lập kế hoạch dạy học, thiết kế soạn bài giảng. IB4. Vẽ được sơ đồ 5 mô hình DH cơ bản (các thành tố, mối quan hệ) IB5. Lựa chọn PPDH phù hợp cho từng mô hình IC1. Bình luận, đánh giá ưu, nhược điểm các PPDH hiện hành IC2. Đưa ra quan điểm riêng khi được tiếp cận hay quan sát các PPDH mới IC3. Đánh giá tính hiệu quả cuả các PPDH, PTCNDH hiện hành THIẾT KẾ, LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC IIA1. Nhận diện được tầm quan trọng của việc xác định nhu cầu người học IIA2. Mô tả được qui trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học, bài học IIA3. Liệt kê được những nhiệm vụ cần phải thực thi của người dạy khi lập kế hoạch dạy học IIA4. Mô tả được cơ chế hoạt động của bộ máy học của người học IIB1. Thiết kế được công cụ điều tra nhu cầu người học. Xử lí và sử dụng được các số liệu điều tra để lập kế hoạch dạy học IIB2. Viết được mục tiêu, kế hoạch môn học, bài học cụ thể IIB3. Xác đinh được nội dung cốt lõi, cơ bản và bổ trợ trong dạy học nội dung cụ thể. IIB4. Thiết kế, soạn được giáo án từng bài (chi tiết cho từng phần nội dung) IIB5. Lựa chọn được các PPDH phù hợp IIC1. Sơ bộ đánh giá tính khả thi của kế hoạch bài giảng đã thiết kế CÁC KỸ THUẬT TRIỂN KHAI DẠY HỌC HIỆU QUẢ IIIA1. Trình bày được 2 nhiệm vụ cơ bản của người dạy trong quá trình dạy học IIIA2. Trình bày và giải thích được bản chất, cấu trúc của từng kỹ thuật triển khai IIIA3. Mô tả được qui trình triển khai các kỹ thuật dạy học cơ bản IIIB1. Phân tích được những ưu/nhược của từng kỹ thuật triển khai, những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai cụ thể IIIB2. Lập được kế hoạch, ý đồ triển khai KTDH cho từng nội dung của bài học phù hợp với mục tiêu, đối tượng theo thứ tự ưu tiên IIIB3. Thao tác được với từng kỹ thuật DH trong các tình huống cụ thể IIIC1. Đánh giá ưu, nhược điểm của từng kỹ thuật, từ đó lựa chọn và kết hợp các kỹ thuật phù hợp cho từng phần của nội dung bài giảng IIIC2. Phân tích, dự báo những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai cụ thể DẠY HỌC CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ IVA1. Mô tả cơ chế vận hành một số PTCN sử dụng trong dạy học hiện nay (Monologic, Dialogic, Multimedia...) IVA2. Liệt kê được các tiêu chí để lựa chọn PTCN phù hợp. IVA3. Mô tả được tính năng của các phần mềm soạn thảo văn bản, trình chiếu đang được áp dụng vào dạy học IVB1. Giải thích được vai trò, vị trí của PTCN trong dạy học IVB2. Phân tích được tính hiệu quả và các tiêu chí để lựa chọn PTCN phù hợp IVB3. Sử dụng được các phần mềm tiện ích, khai thác thông tin trên Internet để hỗ trợ việc dạy học hiệu quả IVC1. Đánh giá tính hiệu quả cuả việc sử dụng các PTCN trong quá trình dạy học (ưu, nhược điểm, tính khả thi, tương thích...) IVC2. Đánh giá được tính hợp lý và hiệu quả trong việc lựa chọn và sử dụng PTCN dạy học Tổng hợp mục tiêu - Mục tiêu nhận thức : 42 BẢNG TỔNG HỢP MỤC TIÊU Mục tiêu Nội dung Bậc I Bậc II Bậc III Tổng Nội dung 1 6 5 3 14 Nội dung 2 4 5 1 10 Nội dung 3 3 3 2 8 Nội dung 4 3 5 2 10 Tổng 16 18 8 42 Tóm tắt nội dung Môn học  Phương pháp - Công nghệ dạy học là môn học  "xương sống" mang tính dẫn đường, cung cấp những kiến thức lý luận và thực tiễn về phương pháp dạy học trước khi người học tiếp cận với những vấn đề đặc thù của PPDH bộ môn cụ thể, được thiết kế gồm 2 nội dung lớn (có thể tiếp tục phát triển thành 2 Module độc lập): các vấn đề về phương pháp dạy học và công nghệ dạy học. Cụ thể, môn học cung cấp những kiến thức liên quan đến: Lý luận phương pháp dạy học (hệ thống khái niệm, bản chất, phân loại các phương pháp dạy học); Các phương pháp dạy học hiệu quả (các quan điểm và mô hình dạy học); Kỹ thuật triển khai dạy học hiệu quả (giới thiệu một số phương pháp dạy học hiện hành); Lập kế hoạch môn học, thiết kế bài giảng, soạn giáo án; Quan điểm, định hướng về công nghệ, phương tiện trong quá trình dạy học, một số ứng dụng công nghệ cụ thể trong dạy học. Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là các sinh viên giai đoạn cuối trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các đối tượng quan tâm khác (cử nhân khoa học, giáo viên các trường THPT...). Nội dung chi tiết CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC I. Khái niệm về phương pháp và công nghệ dạy học 1. Khái niệm về PPDH, CNDH 1.1. Các quan điểm về PPDH 1.2. Các quan điểm về CNDH 2. Bản chất và cấu trúc của PPDH, CNDH 3. Mối quan hệ giữa PPDH, CNDH và các thành tố khác của quá trình dạy học II. Phân loại các PPDH, CNDH phổ biến 1. Phân loại PPDH 1.1. Một số tiêu chí phân loại truyền thống 1.2. Tiêu chí phân loại theo cấp độ thang bậc quá trình nhận thức của người học (theo B.Bloom): 2. Phân loại công nghệ và phương tiện dạy học 2.1. Một số tiêu chí phân loại truyền thống 2.2. Phân loại theo chức năng III. Các yếu tố qui định việc chọn lựa và áp dụng PPDH, CNDH 1. Mục tiêu dạy học 2. Nội dung dạy học (phân loại và phân cấp nội dung bài học) 3. Đối tượng dạy học 4. Hình thức tổ chức dạy học 5. Các yếu tố môi trường, cơ sở vật chất... CHƯƠNG II. THIẾT KẾ, LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC I. Qui trình thiết kế hoạt động dạy học 1. Xác định nhu cầu người học 2. Xây dựng kế hoạch dạy học 3. Triển khai hoạt động dạy học 4. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học 5. Đánh giá cải tiến và phát triển nghề nghiệp II. Nhiệm vụ của người dạy trong quá trình dạy học 1. Hỗ trợ hoạt động học tập tích cực 1.1. Xây dựng động cơ học tập đúng đắn, tạo động cơ, định hướng cho người học 1.2. Kích thích, khuyến khích sự tham gia của người học 1.3. Trình bày thông tin, hướng dẫn và trình diễn 2. Quản lí, tổ chức tiến trình dạy học 3. Theo dõi, giám sát các hoạt động học tập 4. Xây dựng và quản lí môi trường học tập tích cực III. Lập kế hoạch dạy học (theo chương trình tổng thể) 1. Lập kế hoạch để người học thành công trong học tập 1.1. Xây dựng kế hoạch giúp người học tự định hướng 1.2. Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phân hoá đối tượng 1.3. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ người học 2. Lập kế hoạch dạy học tổng thể 2.1. Lập kế hoạch dạy học các bài lý thuyết 2.2. Lập kế hoạch dạy học các bài ôn tập, thực hành (thí nghiệm) 2.3. Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động dạy học khác 3. Qui trình lập kế hoạch dạy học 3.1. Tìm hiểu, xác định nhu cầu người học 3.1.1. Những đặc trưng của người học hiện nay 3.1.2. Bộ máy học và phong cách học tập của người học 3.2. Xác định mục tiêu dạy học 3.2.1. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chất lượng dạy học 3.2.2. Kỹ thuật xây dựng hệ mục tiêu dạy học theo chuẩn 3.3. Tổ chức nội dung, lựa chọn phương pháp và nguồn học liệu dạy học 3.3.1. Cấu trúc hoá nội dung dạy học 3.3.2. Lựa chọn các PPDH phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học 3.3.3. Xây dựng tài nguyên học liệu hỗ trợ dạy học 3.4. Xác định phương pháp đánh giá kết quả học tập và đánh giá cải tiến 3.4.1. Lựa chọn và thiết kế công cụ đánh giá kết quả học tập 3.4.2. Tích hợp đánh giá trong quá trình dạy học 3.4.3. Đánh giá cải tiến và phát triển nghề nghiệp IV. Lập kế hoạch dạy học từng bài cụ thể 1. Xây dựng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cho từng bài dạy học cụ thể 2. Xây dựng ý đồ triển khai, tổ chức các hoạt động dạy học cho từng bài 3. Xây dựng nguồn học liệu hỗ trợ dạy học từng bài (có tích hợp công nghệ) 4. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá cho từng bài 5. Chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ dạy học 6. Chuẩn bị môi trường học tập thuận lợi 7. Viết giáo án lên lớp 8. Lập kế hoạch đánh giá rút kinh nghiệm, cải tiến dạy học CHƯƠNG III. KỸ THUẬT TRIỂN KHAI DẠY HỌC HIỆU QUẢ I. Một số mô hình dạy học phổ biến hiện nay 1. Dạy học trực tiếp 1.1 Khái niệm 1.2. Đặc điểm, bản chất 1.3. Các bước tiến hành 2. Dạy học qua giải quyết vấn đề 2.1 Khái niệm, mục đích 2.2. Bản chất/đặc điểm 2.3. Vai trò của giáo viên 2.4. Vấn đề soạn thảo tình huống, nội dung cần giải quyết 2.5. Các bước tiến hành 3. Dạy học qua nghiên cứu 3.1. Khái niệm 3.2. Đặc điểm 3.3. Các bước ứng dụng 3.4. Cách đánh giá (“hợp đồng” nghiên cứu) 4. Dạy học hợp tác 4.1. Khái niệm 4.2. Đặc điểm, bản chất 4.3. Các bước tiến hành 5. Dạy học theo dự án 5.1. Khái niệm 5.2. Đặc điểm, bản chất 5.3. Qui trình thực hiện 5.4. Những diểm cần lưu ý II. Các kỹ thuật triển khai dạy học hiệu quả 1. Kỹ thuật mở đầu bài giảng 1.1. Lý do cần có một mở đầu tốt 1.2. Những điều kiện cần khi mở đầu các bước cơ bản cần tiến hành để có một mở đầu hiệu quả 1.3. Kỹ thuật mở đầu bài giảng hiệu quả 2. Kỹ thuật dạy học theo nhóm 2.1. Thế nào là DH theo nhóm, mục đích ý nghĩa 2.2. Ưu nhược điểm của DH theo nhóm 2.3. Các bước thực hiện 3. Kỹ thuật dạy học bằng tình huống 3.1. Thế nào là dạy học bằng tình huống, mục đích ý nghĩa 3.2. Cách soạn thảo tình huống 3.3. Các bước thực hiện 3.4. Những điểm cần chú ý 4. Kỹ thuật dạy học qua đóng vai 4.1. Ý nghĩa của DH qua đóng vai 4.2. Các điều kiện để áp dụng PP đóng vai 4.3. Các bước thực hiện 5. Kỹ thuật thuyết trình tích cực 5.1. Khái niệm và mục đích của thuyết trình 5.2. Ưu nhược điểm của phương pháp thuyết trình truyền thống 5.3. Các bước cần thực hiện để thuyết trình tích cực CHƯƠNG IV. DẠY HỌC CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ 1. Sự phát triển của NICT và vai trò của chúng trong giáo dục 1.1. Mạng máy tính và Internet (giới thiệu và thực hành) 1.2. E-learning 1.3. Thời đại mới và cuộc cách mạng trong giáo dục 2. Sử dụng công nghệ trong dạy học 2.1. Sử dụng công nghệ trong lập kế hoạch dạy học 2.2. Sử dụng công nghệ trong triển khai quá trình dạy học, hỗ trợ người học. 2.3. Sử dụng công nghệ trong đánh giá kết quả học tập của người học 2.4. Sử dụng công nghệ để tạo môi trường học tập hiện đại 2.5. Sử dụng công nghệ để xây dựng nguồn tài nguyên học tập 2.6. Sử dụng công nghệ trong phát triển nghề nghiệp Học liệu - Bắt buộc 1. Tập bài giảng “Phương pháp và công nghệ dạy học”, Khoa Sư phạm, ĐHGD, 2011 2. Nguyễn Đức Chính. Qui trình dạy học tiếp cận chuẩn quốc tế. Tài liệu tập huấn giáo viên trường THPT chuyên. Bộ GD-ĐT, 2010. 3. Tôn Quang Cường. Thiết kế dạy học theo qui trình tiếp cận chuẩn quốc tế. Tài liệu tập huấn giáo viên trường THPT chuyên. Bộ GD-ĐT, 2010. 4. Đặng Thành Hưng. Dạy học hiện đại. NXB ĐHQGHN, 2001 5. Chương trình dạy học của Intel. Khoá học cơ bản. Phiên bản 10.1, 2008. 6. Chương trình đào tạo cấp bằng quốc tế của ĐH Khảo thí Quốc tế Cambridge dành cho giáo viên và chuyên gia đào tạo (Tài liệu lưu hành nội bộ). Khoa Sư phạm-ĐHQGHN, ĐH Khảo thí Quốc tế Cambridge. Hà Nội, 2008. 7. Phan Trọng Ngọ. Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường. NXB ĐHSPHN, 2005. 8. Allan C. Ornstein. Strategies for Effective teaching. New York, 1990 (Bản tiếng Việt và tiếng Anh) - Tham khảo 1. Jean-Marc Denomme & Madeleine Roy. Sư phạm tương tác : một tiếp cânh khoa học thần kinh về học và dạy. NXB ĐHQGHN, 2009 2. Robert Marzano. Nghệ thuật và khoa học dạy học. NXB GDVN, 2011 3. G.O. Martin-Kniep. Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi. NXBGDVN, 2011 4. Tô Xuân Giáp. Phương tiện dạy học. NXB GD, 1998 5. Sổ tay PPSP hành chính. NXB Thống kê, 2000 6. Sổ tay PPL dạy học. Chương trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội. Helvetas Vietnam, 2002 - Lựa chọn - Băng hình các giờ dạy mẫu của Bộ GD-ĐT, của Khoa Sư phạm, ĐHGD phát hành; băng ghi hình giờ thao giảng giáo viên dạy giỏi các cấp; băng ghi hình giờ thực hành của sinh viên các khoá trước (tại Khoa cũng như tại các cơ sở TTSP) - Băng hình các giờ dạy của giáo viên nước ngoài - Băng ghi hình giờ dạy thực hành của sinh viên các khoá tại Khoa Sư phạm, trường THPT - Một số phần mềm hỗ trợ dạy học, Bài giảng điện tử do Khoa Sư phạm biên soạn - Một số tư liệu: báo cáo khoa học, kỷ yếu hội thảo có liên quan - Các trang web học tập 1. Cổng thông tin Hồ sơ môn học 2. Các chiến lược học tập (tiếng Việt) www.studygs.net 3. Chương trình dạy học của Intel (tiếng Việt): www.intel.org/education/ 4. Khóa học trực tuyến về Dạy học Dự án (Intel Việt Nam) 5. Chương trình dạy học hợp tác của Microsoft (tiếng Việt): www.mspil.net.vn 6. PPDH, CNDH và các kỹ thuật triển khai (tiếng Anh): 7. Tài nguyên về PP-CNDH (tiếng Việt): www.dayhocintel.org, www.giaovien.net 8. Các phong cách học tập của người học www.learning-style.com Hình thức tổ chức dạy học Lịch trình chung Tuần học Nội dung Hình thức tổ chức dạy học KTĐG Tổng Lý thuyết Seminar LVN TNC Tư vấn Khác 1 ND 1 2 1 3 2 1 1 1 BTCN 3 3 ND 2 2 1 3 4 1 1 1 3 5 2 1 BTN 3 6 ND 3 1 2 3 7 1 1 1 BTGK 3 8 2 1 3 9 ND 4 1 2 3 10 2 1 BTCK 3 Tổng 10 3 13 4 30 (*)Lecture Lịch trình chi tiết Tuần 0: Giới thiệu Đề cương môn học Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi chú Lí thuyết (Lecture) Từ................ Đến ............. Giảng đường - Công tác chuẩn bị cho khoá học (làm quen, xác định nhu cầu người học, kiểm tra đầu vào...) - Giới thiệu Đề cương môn học, cách thực hiện các mục tiêu môn học - Giới thiệu các dạng bài tập, kiểm tra đánh giá và thi hết môn - Giới thiệu các nguồn tài nguyên học tập - Phân công nhóm học tập Đọc trước Đề cương môn học. Đề xuất, chia sẻ các nguyện vọng liên quan đến môn học Đăng kí tham gia Hệ thống E-Learning Hồ sơ môn học tại địa chỉ : Tuần I-II Nội dung 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi chú Lí thuyết (Lecture) Từ................ Đến ............. Giảng đường - Khái niệm PPDH, CNDH, phân loại và lựa chọn PPDH. - Bản chất, cấu trúc của PPDH - Mối quan hệ giữa PPDH và các thành tố trong quá trình dạy học - Đọc Tập bài giảng (tr: 2-10; 24-58), tóm tắt các ý chính, làm bài tập - Đọc “Các chiến lược để dạy học có hiệu quả” (tr: 5-34 ; 225-245), xây dựng đề cương cho Seminar - Chuẩn bị câu hỏi. Seminar Từ................ Đến ............. Giảng đường Vấn đề dạy học hiệu quả Thiết kế dạy học có tích hợp công nghệ - Nhóm lập dàn ý các vấn đề thảo luận, tài liệu hỗ trợ (văn bản, băng, đĩa hình, bảng biểu...) - Nhóm tập điều hành Seminar theo chủ đề đã đăng ký Làm việc nhóm - Lựa chọn PPDH theo các tiêu chí - Sơ bộ đánh giá hiệu quả của PPDH. - Quan sát và xác định PPDH - Đọc tài liệu phát tay - Xem Video dạy mẫu - Nhận xét theo phiếu dự giờ Tự NC - Tìm hiểu các mô hình dạy học, PPDH trong nhà trường hiện nay ở Việt Nam và nước ngoài - Xem băng dạy mẫu - Đọc Tập bài giảng (tr. 42-52) ; Dạy học và PPDH trong nhà trường (tr. 32-86), tr.183-187) - Đọc: Các chiến lược để dạy học hiệu quả (tr.152-168) - Lập phiếu phương pháp - Đọc và chọn lọc thông tin trong forum trang web chính thức của Bộ GD-ĐT: và trang www.intel.com/education www.mspil.net.vn Tư vấn - Giải đáp thắc mắc về nội dung các vấn đề - Giải đáp, tư vấn cách tổ chức, điều khiển Seminar - Bổ sung tài liệu (nếu SV yêu cầu) Đọc tài liệu phát tay, trao đổi Đặt câu hỏi Khác KTĐG Kết thúc tuần II chuẩn bị làm bài tập cá nhân Tuần III-IV-V Nội dung 2. THIẾT KẾ, LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi chú Lí thuyết (Lecture) Từ................ Đến ............. Giảng đường - Tầm quan trọng của việc xác định nhu cầu người học và mục tiêu dạy học - Nhiệm vụ của người dạy - Qui trình lập kế hoạch chương trình dạy học và bài cụ thể - Đọc Tập bài giảng (tr.86-92), - Đọc Tài liệu phát tay (của Chương trình CIE, phần hướng dẫn lập kế hoạch) - Đọc “Các chiến lược để dạy học có hiệu quả” (tr: 72-95; 109-132), xây dựng đề cương cho Seminar - Đọc tài liệu Chương trình Dạy học của Intel. Modun 2, 6, Phiên bản 10.1 Seminar Từ................ Đến ............. Giảng đường Kỹ thuật xây dựng kế hoạch dạy học: mục tiêu, nội dung, lựa chọn PPDH Những khó khăn thách thức khi lập kế hoạch dạy học - Tham khảo web để xây dựng học liệu và tư liệu cho bài giảng: www.intel.com/education www.mspil.net.vn   www.studygs.net Làm việc nhóm Từ................ Đến ............. Giảng đường - Phân tích mẫu gi
Tài liệu liên quan