Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý

Dữ liệu trong hệ thống thông tin địa chính rất phức tạp, bao gồm dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính

pdf9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1653 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC NG DNG CA H THNG THÔNG TIN ĐA LÝ 1.ng dng xây d ng HTT đ a chính Dữ liệu trong hệ thống thông tin địa chính rất phức tạp, bao gồm dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính +) Dữ liệu không gian: Lớp thông tin về cơ sở toán học Lớp thông tin về thửa đất Lớp thông tin về nhà Lớp thông tin về đối tượng điểm quan trọng. Lớp thông tin về giao thông Lớp thông tin về thủy hệ Lớp thông tin về địa giới Lớp thông tin về quy hoạch Lớp thông tin về cơ sở hạ tầng Lớp thông tin về dáng đất +) Dữ liệu thuộc tính Thông tin về thửa đất( stt, diện tích, chu vi, tên chủ sở hữu, Thông tin về nhà (tên, loại , diện tích, giá trị nhà Dữ liệu chủ sở hữu nhà ( họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp…) Dữ liệu thuộc tính mô tả thuộc tính của đối tượng ( kiểu , giá trị , màu sắc…) 2.NGHIÊN CU QU N LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯNG Quản lý rừng (theo dõi sự thay đổi, phân loại...), Quản lý đường di cư và đời sống động vật hoang dã, Quản lý và quy hoạch đồng bằng ngập lũ, lưu vực sông, Phân tích các biến động khí hậu, thuỷ văn. Phân tích các tác động môi trường Nghiên cứu tình trạng xói mòn đất Quản lý chất lượng nước Quản lý, đánh giá và theo dõi dịch bệnh, 3. NGHIÊN CU ĐIU KIN KINH T - XÃ HI Quản lý dân số Quản lý mạng lưới giao thông (thuỷ - bộ), Quản lý mạng lưới y tế, giáo dục Điều tra và quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng. 4. NGHIÊN CU H TR CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUY HOCH PHÁT TRIN Đánh giá khả năng thích nghi cây trồng, vật nuôi và động vật hoang dã Định hướng và xác định các vùng phát triển tối ưu trong sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ quy hoạch và quản lý các vùng bảo tồn thiên nhiên Đánh giá khả năng và định hướng quy hoạch các vùng đô thị, công nghiệp lớn, 5. CÁC LĨNH VC NG DNG CA GIS TRONG S N XUT NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN Thổ nhưỡng Quy hoạch thuỷ văn và tưới tiêu Kinh tế nông nghiệp Phân tích khí hậu Mô hình hoá nông nghiệp
Tài liệu liên quan