Đề tài Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Hiện nay trên thế giới sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ tri thức đồng diễn ra với tốc độ chóng mặt, cuộc cách mạng đó đã đem đến thành tựu to lớn cho nhiều nước biết vận dụng vào hàng sản xuất, đưa họ trở thành nhiều cường quốc phát triển trên thế giới hiện nay. Việt Nam đang ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH, nền kinh tế vẫn ở trong trình độ thấp, chịu ảnh hưởng của nền kinh tế phong kiến kéo dài, nông nghiệp vẫn chủ yếu là trồng lúa

doc31 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2386 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan