Đề tài Dao động

5.1 Khái niệm về dao động Thế nào là hiện tượng dao động? Cho vài ví dụ. Định nghĩa chu kỳ dao động. Định nghĩa tần số dao động. Đơn vị? 5.3 Các lời giải ( của ph.tr. cơ bản) Khi nào có hiện tượng dao động cơ tắt dần? Khi nào có hiện tượng dao động cơ điều hòa?

ppt8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Dao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 5 DAO ĐỘNG GIỚI THIỆU 5.1 Khái niệm về dao động 5.2 Phương trình cơ bản của dao động (tham khảo) 5.3 Các lời giải ( của ph.tr. cơ bản) 5.4 Dao động cơ điều hòa 5.5 Dao động cơ tắt dần 5.6 Dao động cưỡng bức Bài về nhà 5.1 Khái niệm về dao động Thế nào là hiện tượng dao động? Cho vài ví dụ. Định nghĩa chu kỳ dao động. Định nghĩa tần số dao động. Đơn vị? 5.3 Các lời giải ( của ph.tr. cơ bản) Khi nào có hiện tượng dao động cơ tắt dần? Khi nào có hiện tượng dao động cơ điều hòa? Bài về nhà(tt) 5.4 Dao động cơ điều hòa Thế nào là biên độ dao động? Biểu thức xác định chu kỳ của dao động điều hòa. Biểu thức liên hệ giữa tần số và tần số xyclic của dao động điều hòa. Biểu thức năng lượng toàn phần của dao động điều hòa. Xem tất cả các bài tập có liên quan 5.5. DAO ĐỘNG CƠ TẮT DẦN Là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Định nghĩa: Đặt: Ngoài ra: (ta đang xét dao động cơ tắt dần của lò xo) Ly độ ( độ dời) : : Biên độ dao động vào thời điểm t , : Biên độ dao động vào thời điểm t = 0 5.5. DAO ĐỘNG CƠ TẮT DẦN(tt) : Tần số góc của dao động tắt dần. So với: (do lực cản của môi trường làm dao động chậm hơn) Trong đó: BT 2 tr. 123 sách LT và BT 5 tr. 127 sách BT 5.5. DAO ĐỘNG CƠ TẮT DẦN (tt) A(t) = Aoe-t Giảm lượng tắt dần: Là tỉ số giữa hai trị số biên độ vào thời điểm t và t + T (cách t một chu kỳ). Giảm lượng lôga : BT 5 tr. 124 sách LT & BT 2 tr. 127 + 8 tr. 128 sách BT Giảm lượng tắt dần càng lớn thì sự tắt dần của dao động càng nhanh và ngược lại. 5.6. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC Ngoại lực: : biên độ của ngọai lực : tần số dao động của ngoại lực Khi hệ chỉ còn dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực: PTDĐ: : biên độ của dao động cưỡng bức BT 1 tr.126 sách BT BT 3 tr.126 sách BT 5.6. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC(tt) Khảo sát dao động cưỡng bức: 0 0 ch Khi : ch : cho cộng hưởng nhọn Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là: ch BT 6 tr. 124