Đề tài Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn ở trường Trung học cơ sở vùng đặc biệt khó khăn

Chúng ta đang sống trong thập niên đầu của thế kỷ XXI – thế kỷ mà tri thức và kỹ năng của con người được coi là yếu tố quyết định sự phát triển xã hội. Người ta nói nền văn minh trí tuệ là nền văn minh của thế kỷ XXI. Để có được nền văn minh đó thì nền giáo dục phải đào tạo được “sản phẩm” là những con người thông minh, trí tuệ phát triển, sáng tạo và giàu tính nhân văn cho xã hội. Muốn đáp ứng được mục tiêu đào tạo đó thì vai trò của người thầy là vô cùng quan trọng.

doc29 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2306 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn ở trường Trung học cơ sở vùng đặc biệt khó khăn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan