Hướng dẫn thực tập GIS bài 12: Làm việc với của sổ layout

Kế quả quá trình xử lý, phân tích dữ liệu là những bản đồ và chúng ta muốn thể hiện và in ấn kết quả công việc, sử dụng cửa sổ MapInfo's Layout tạo một trang bản đồ hoàn thiện có thể gồm bản đồ,bảng dữ liệu, biểu đồ.

pdf10 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 7103 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn thực tập GIS bài 12: Làm việc với của sổ layout, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn thực tập GIS -Bài 12 – Làm việc với cửa sổ Layout. 133 BÀI 12 LÀM VIỆC VỚI CỬA SỔ LAYOUT Cửa sổ Layout là gì? Tạo cửa sổ Map Tao cửa sổ Layout Làm việc trong cửa sổ Layout Tỉ lệ bản đồ Tùy biến cửa sổ Layout Tạo và lưu một Layout mẫu In ấn một Layout Xuất bản điện tử Tổng quan Kế quả quá trình xử lý, phân tích dữ liệu là những bản đồ và chúng ta muốn thể hiện và in ấn kết quả công việc, sử dụng cửa sổ MapInfo's Layout tạo một trang bản đồ hoàn thiện có thể gồm bản đồ, bảng dữ liệu, biểu đồ. Cửa sổ Layout là gì ? Cửa sổ Layout trong MapInfo là một cửa sổ được định dạng theo trang cho phép kết hợp cửa sổ bản đồ, bảng dữ liệu và biểu đồ và sắp xếp các cửa sổ đó phục vụ việc xuất bản. Chúng ta có thể thêm vào Layout bất cứ một cửa sổ đang mở, di chuyển, thay đổi kích thước và các đối tượng chữ như tựa đề, những ghi chú... để phục vụ trình bày kết quả. Hướng dẫn thực tập GIS -Bài 12 – Làm việc với cửa sổ Layout. 134 Trong khi các cửa sổ Map, Browser, và Graph có thể được in ấn trực tiếp không cần thông qua Layout (File>Print), các cửa sổ chú dẫn bản đồ, những dữ liệu trong công cụ Info, cửa sổ thống kê, và của sổ thông tin chỉ được in ấn bằng cách đưa chúng vào cửa sổ Layout. Cửa sổ Layout hiện hữu khi MapInfo được khởi động. Chọn Window>New Layout window vào cửa sổ này. Khi cửa sổ Layout được kích hoạt, MapInfo đưa vào menu của Layout trên thanh công cụ, cho phép chọn lựa những đặc tính trong Layout. Khi các cửa sổ làm việc được đưa vào Layout, MapInfo đặt chúng trong các khung Layout. Sử dụng các khung này để giới hạn các của sổ Map và browsers, cho phép thay đổi kích thước, vị trí chúng một cách dễ dàng. Những nội dung trong khung Layout ràng buộc với những nội dung trong các cửa sổ Map, Browser or Graph. Cửa sổ Layout cung cấp những đặc tính linh động giữa nó và cửa sổ gốc. Cụ thể, độ zoom trong cửa sổ Map được thay đổi, thì trong cửa sổ Layout cũng được cập nhật. Tạo những cửa sổ bản đồ Hướng dẫn thực tập GIS -Bài 12 – Làm việc với cửa sổ Layout. 135 Bước đầu tiên của việc xuất bản, trình bày là phải tạo những cửa sổ bản đồ thật tốt. MapInfo cung cấp đầy đủ chức năng thực hiện những công việc nhập dữ liệu, hiệu chỉnh dữ liệu, geocoding, và phân tích những đối tượng địa lý. Nếu có nhiều cửa sổ làm việc cùng một lúc thì chúng ta cũng dễ dàng sắp xếp chúng trên màn hình. Tạo nhiều cách xem của cùng một Map Một cách rất thông dụng để hiển thị các bản đồ là lồng ghép phần chi tiết trong tổng thể diện tích của map. Ví dụ, các nhà làm dự án có trong tay một bản đồ chuyên đề đồng bằng ngập lũ xung quanh của một thành phố lớn. Họ muốn có một bản đồ lồng ghép các vị trí của thành phố trong mối quan hệ với toàn bộ khu vực. Khi đã mở một bản đồ, cần phải cửa sổ riêng để đưa ra Layout. Thay vì mở table, chúng ta có thể chọn Map>Clone View để tạo thêm một cửa sổ. Khi cửa sổ mới hiển thị, zoom tới mức chi tiết cần trình bày. Ghi chú: Cửa sổ Map mới không phụ thuộc cửa sổ Map ban đầu. Tạo nhãn hợp lý Chúng ta cần cân nhắc tạo nhãn bản đồ, có sự khác nhau giữa việc sử dụng nhãn trong cửa sổ Map và trong Layout. Khi tạo nhãn tdi chuyểnn cửa sổ bản đồ sử dụng chức năng Auto Label trong Layer Control. Khi đưa cửa sổ Map vào Layout, chúng ta tốn nhiều thời gian để sửa những nhãn không thẩm mỹ. Và ta muốn lưu nhãn thành một lớp riêng biệt. Sử dụng Autolabel.mbx hoặc Labeler.mbx. Đây là những chương trình MapBasic giúp lưu nhãn thành lớp riêng biệt. Sử dụng chỉ dẫn trong Layout Sử dụng cả hai loại chỉ dẫn trong Layout đó là chỉ dẫn bản đồ và chỉ dẫn chuyên đề, những chỉ dẫn bản đồ được giữ nguyên tính chất trong Layout, chỉ dẫn chuyên đề bị cắt khi thu nhỏ Frame chỉ dẫn. Hướng dẫn thực tập GIS -Bài 12 – Làm việc với cửa sổ Layout. 136 Để đưa cửa sổ Legend vào Layout, kích hoạt cửa sổ Layout và nhắp vào nút Frame. Trong cửa sổ Layout, vẽ khung, chọn tên khung là tên của cửa sổ Legend. Tạo Layout Tạo một Layout bao gồm: F Thêm cửa sổ Map, Legend, Graph, và Browser vào cửa sổ Layout. F Sắp xếp các đối tượng trên Layout. F Thêm tựa đề, chú dẫn,... Đưa một cửa sổ đang mở vào Layout Chọn Window>New Layout Window, hộp thoại xuất hiện với ba lựa chọn như trong hình Tạo khuôn cho cửa sổ. MapInfo tạo một khung Layout duy nhất và nội dung của khung này là nội dung của cửa sổ có tên trong danh mục cạnh bên. Nếu muốn đưa nhiều cửa sổ vào Layout dùng công cụ Frame. Nhiều khuôn cho các cửa sổ đang mở. MapInfo sẽ đưa tất cả các cửa sổ đang mở vào Layout tương ứng với mỗi khung Layout khác nhau. No Frames Nếu chúng ta chưa cần đưa đưa cửa sổ nào vào Layout thì chọn lựa chọn này. Nếu chưa có cửa sổ nào mở thì MapInfo tự tạo Layout trắng mà không xuất hiện hộp thoại trên. Vì các khung trong Layout là đối tượng đồ họa, do đó chúng ta có thể: F Định lại vị trí bằng công cụ chọn. F Thay đổi nền, đường viền. F Copy và cắt đối tượng frame và dán nó vào Layout khác. Thêm một số cửa sổ vào Layout hiện hành– dùng công cụ Frame Hướng dẫn thực tập GIS -Bài 12 – Làm việc với cửa sổ Layout. 137 Sau khi tạo Layout bằng lệnh Window>New Layout Window, có thể thêm vào Layout một số các cửa sổ bằng công cụ Frame. Sau khu dùng công cụ Frame vẽ hình chữ nhật tùy ý lên Layout, hộp thoại Frame xuất hiện cho phép lựa chọn nội dung của khung, tùy biến khung,... Hướng dẫn thực tập GIS -Bài 12 – Làm việc với cửa sổ Layout. 138 Di chuyển các Frame Nhắp đúp vào frame hộp thoại frame xuất hiện cho điều khiển vị trí bằng các số tọa độ. Căn lề các đối tượng trên Layout Các đối tượng cần so lề phải được chọn, có hai cách vào hộp thoại so lề: Nhắp chuột phải tdi chuyểnn Layout và chọn Align Objects Chọn Align Objects từ menu Layout Hộp thoại Align Object xuất hiện cho phép chọn lựa các kiểu so lề. Horizontal – Canh lề các đối tượng theo chiều đứng Vertical – Canh lề các đối tượng theo chiều ngang Làm việc trong cửa sổ Layout Chức năng trong cửa sổ Layout gồm một số lựa chọn để giúp thiết kế dễ hơn. Môi trường cửa sổ Layout Hướng dẫn thực tập GIS -Bài 12 – Làm việc với cửa sổ Layout. 139 Vào Layout>Options để kiểm soát: Thước tdi chuyểnn và trái cửa sổ. Đường ngắt trang. Kiểm soát các cấp Phóng đại ü Dùng công cụ Zoom_in và Zoom_out. ü Dùng Layout>Change Zoom để ấn định độ phóng đại, lưu ý trong giới hạn 6.3% and 800%. ü Dùng phím số (1-8) để ấn định độ zoom. 1 tương ứng 6.3%, 2 tương ứng 12.5%, and và 3 tương ứng 25%,... ü Dùng lệnh View trong menu Layout: View Actual Size – hiển thị kích thước thật tương ứng khi in, View Entire Layout – hiển thị toàn bộ Layout, Previous View – hiển thị lại lần hiển thị trước. Sắp xếp các đối tượng chồng lên nhau Chúng ta dùng các lệnh Bring to Front and Send to Back để sắp xếp các đối tượng trong Layout. Tỉ lệ bản đồ Nhắp đúp lên khu hộp thoại Frame Object xuất hiện. Ở đây chúng ta có thể ấn định tỉ lệ bản đồ. Tạo thước tỉ lệ Hướng dẫn thực tập GIS -Bài 12 – Làm việc với cửa sổ Layout. 140 Để tạo thước tỉ lệ: 1. Chọn File>Run MapBasic Program. 2. Trong thư mục Tools bên trong thư mục MapInfo, chọn file Scalebar.mbx. Menu Tools được thêm vào thanh menu. 3. Chọn Tools>Scalebar>Draw Scalebar. Hộp thoại Draw Distance Scale in Mapper xuất hiện. 4. Chọn chiều dài thành công cụ. Chọn kiểu chữ màu tô. Chọn OK. Thước tỉ lệ sẽ được vẽ trên cửa sổ Map. Ghi chú: Những đối tượng làm thành thước tỉ lệ được vẽ ở lớp Cosmetic. Để di chuyển thước tỉ lệ, chọn hết tất cả các đối tượng đó và di chuyển Mouse đến vị trí mới. Tùy biến cửa sổ Layout Đôi khi gặp phải một số phức tạp khi thiết kế Layout trong MapInfo, bao gồm luôn luôn hiển thị nội dung của một khung Layout, canh chỉnh lề, số trang trong Layout, thêm chữ, tạo bóng quanh đối tượng Layout. Hiển thị một cửa sổ bất kỳ trong một khung Chúng ta có thể kiểm soát được những hiển thị trong một khung Layout. Chọn Display Options từ menu Layout. MapInfo hiển thị hộp thoại Layout Display Options. Có ba lựa chọn để điều khiển hiển thị một cửa sổ trong một khung: lựa chọn Always, lựa chọn Only When Layout window is Active – chỉ khi cửa sổ Layout kích hoạt, và lựa chọn Never – không bao giờ. Lựa chọn Always MapInfo luôn hiển thị nội dung của khung trong cửa sổ Layout. Lựa chọn này cho phép thay đổi trong cửa sổ Map hoặc Browser, và hiển thị những thay đổi này trong khung tương ứng trong Layout. Điều này được ứng dụng mỗi khi cửa sổ Layout không được kích hoạt, và rất hữu ích khi đang thực hiện công việc hiệu chỉnh trong cửa sổ khác. Hướng dẫn thực tập GIS -Bài 12 – Làm việc với cửa sổ Layout. 141 Lựa chọn Only when Layout window is Active MapInfo chỉ hiển thị nội dung của các khung khi cửa sổ Layout được kích hoạt. Lựa chọn Never MapInfo không bao giờ hiển thị nội dung của khung. Nó chỉ hiển thị tên của cửa sổ trong khung. Chọn lựa chọn này khi tổ chức lại hoặc thay đổi kích thước của khung. Lựa chọn này cho phép định vị hoặc thay đổi kích thước nhanh không cần phải chờ đợi sự tái hiện những chi tiết trong khung. Canh lề và số trang Để canh lề Layout, chọn nút Margins từ hộp thoại Layout Options. MapInfo cũng cho phép thiết kế những Layout ngoài một trang. Layout sẽ được in thành những những mảnh mà sau đó được lắp ráp thành một bản in lớn hơn. Để tạo một Layout nhiều trang, chúng ta vào hộp thoại Layout Display Options và chỉ định số trang theo chiều rộng và chiều dài. Ví dụ, nhằm để trình bày sự chi tiết bản đồ đường phố, chúng ta muốn in bản đồ kích thước lớn như 1800 cm x 2200cm. Vì kích thước bản đồ không vừa trang A0 nên ta phải ghép hai tờ A1 theo chiều ngang và hai tờ A1 theo chiều đứng. Tùy biến chữ Chúng ta muốn chú giải tựa đề của Layout hoặc nhãn cho từng thành phần Layout riêng biệt. Dùng công cụ Text trên thanh công cụ Drawing. Để tùy biến chữ, chọn đối tượng chữ đó và chọn Options>Text Style. Khi đó chúng ta có thể thay đổi kích thước, font, màu và thêm những hiệu ứng đặc biệt khác là Layout sinh động hơn. Chúng ta cũng có thể xoay đối tượng chữ bằng cách chọn nó và di chuyển chuột đến ô vuông thư năm nhỏ nằm gần đó và xoay đến một góc mới. Nhắp đúp lên đối tượng chữ, hộp thoại Text Object xuất hiện cho phép lựa chọn nhiều kiểu hiển thị đa dạng khác nữa. Tạo bóng Chúng ta cũng có thể tạo bóng quanh đối tượng trong Layout như hình chữ nhật, hình chữ nhật vát tròn, và hình hình tròn để thêm cái nhìn ba chiều. Chọn những đối tượng muốn tạo bóng và chọn Layout>Create Drop Shadow. Chỉ định các lựa chọn, tùy chọn trong hộp thoại Create Drop Shadow dialog. Đối tượng và bóng không ràng buộc nhau, vì vậy tạo bóng khi vị trí, kích thước của những đối tượng đã tối ưu, không thay đổi nữa. Để thay đổi nền và đường viền bóng, chọn bóng và chọn Options>Region Style. Kí hiệu định hướng Để Layout nhiều thu hút hơn khi xuất bản, đơn giản nhất là thêm kí hiệu hướng Bắc, nó vừa hữu ích vừa mang tính trang trí. MapInfo có hỗ trợ một file kí hiệu hướng Bắc, ARROWS.TAB. Để thêm một ký hiệu hước Bắc vào Layout: 1. Layout đã hoàn thành với những thông tin cần thiết. 2. Chọn File>Open. Chọn New Mapper. Chọn ARROWS.TAB từ thư mục và nhắp Open. Hướng dẫn thực tập GIS -Bài 12 – Làm việc với cửa sổ Layout. 142 Thêm một Logo Khi hoàn thành Layout, chúng ta đôi khi cần thiết thêm những thông tin như: ngày thành lập, tác giả, tên dự án. Điều này được thực hiện bằng công vẽ của MapInfo. Bạn cũng có thể thêm một logo vào bản đồ hoàn chỉnh. MapInfo sẽ để cho bạn thêm một ảnh raster image thể hiện logo của bạn. Để thêm logo: Chọn File>Open. Chọn New Mapper. Đổi kiểu file là Raster. Đến thư mục chứa file logo của bạn, chọn và click Open. 1. Chọn nút Display. 2. Kích hoạt cửa sổ Layout. 3. Dùng công cụ vẽ khung và chọn tên cửa sổ logo. 4. Logo hiển thị trong khung. Tạo và lưu trữ Layout mẫu Một Layout mẫu là một Layout với nhiều khung trống. Chúng ta có thể tái sử dụng mẫu Layout này, chọn một cửa sổ mới trong khung cho mỗi lần sửa dụng. Để tạo một Layout mẫu, trước hết đóng tất cả các cửa sổ lại và table đang mở. Chọn New Layout Window từ menu Window. MapInfo tạo một Layout trống. Tạo những khu, để mục, ghi chú,... và lưu thành file *.wor. Khi sửa dụng chỉ việc mở file này. In ấn một Layout Sau khi đã có một Layout hoàn chỉnh, việc in rất đơn giản. Đầu tiên kiểm tra page setup mà chúng ta muốn in. Bất kỳ thay đổi page setup hầu như ảnh hưởng Layout, vì vậy hiển thị những ảnh hưởng đó trước khi in ra. Chọn File>Page Setup. Khi sẳn sàng in, kích hoạt cửa sổ Layout và chọn File>Print. Hộp thoại in ấn xuất hiện. Công việc in ấn như các phần mềm khác. Xuất bản điện tử Thông dụng hơn nữa, người sử dụng muốn sau bản đồ cửa họ thành các file hơn là in ấn trên giấy. MapInfo hỗ trợ nhiều lựa chọn cho xuấn bản điện tử. Tạo file ảnh Cách dễ nhất để tạo bản sao điện tử của một bản đồ từ MapInfo là sử dụng File>Save Window. Chúng ta có thể xuất ra Bitmap, Metafile, JPEG-File Interchange Format, Portable Network Graphics, Tagged Image file Format, and Photoshop 3.0.
Tài liệu liên quan