Bài giảng Đại cương về khoáng sản

+ Khoáng chất công nghiệp: * Nguyên liệu hoá chất & phân bón: apatit, barit, fluorit, phosphorit, S tự sinh, pyrit, serpentin, than bùn * Nguyên liệu gốm sứ, thủy tinh và vật liệu chịu lửa: sét gốm, dolomit, felspat, quarzit, magnesit, kaolin, cát thủy tinh, diatomit, disten – silimanit, * Nguyên liệu kỹ thuật và các nguyên liệu khác cho các ngành công nghiệp: graphit, talc, asbet, mica, thạch anh, bentonit, corindon, najdac, granat, glaconit,,vivialit, spat băng đảo, thạch anh quang áp,

ppt53 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3030 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại cương về khoáng sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan