Bài giảng Di truyền các hệ thống sinh sản ở thực vật

Nhị -> hạt phấn -> tinh tử Nhuỵ -> noãn -> bào trứng Nếu cùng 1 cây trên cùng 1 hoa -> hoa lưỡng tính Nếu ở hai hoa khác nhau-> hoa đơn tính

doc43 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2485 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Di truyền các hệ thống sinh sản ở thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan