Bài giảng Hình thành nhóm làm việc

2.3. Giai đoạn bình thường hóa (Norming stage) - Nhận thấy những lợi ích của việc cộng tác chung với nhau và giảm bớt xung đột nội bộ. - Các thành viên bắt đầu cảm thấy an tòan trong việc bày tỏ quan điểm của mình và thảo luận cởi mở với toàn bộ nhóm. - Mọi người có thể bắt đầu lắng nghe nhau. - Những quy tắc chuẩn mực, các phương pháp làm việc được hình thành

ppt19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2620 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hình thành nhóm làm việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan