Đề thi cuối kỳ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin

Đề 1: 1/ Trình bày nội dung 2 nguyên lý của phép biện chứng duy vật? Từ ý nghĩa phương pháp luận hãy rút ra bài học bản thân 2/ Quan điểm của chủ nghĩa Marx-Lenin về bản chất con người? Vận dụng giải thik "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"? Đề 2: Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Đề thi kinh tế chính trị 2

pdf4 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 2715 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi cuối kỳ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi cuối kỳ những NLCB của chủ nghĩa Marx Lênin 1 K25 (Triết học) (2010) Đề 1: 1/ Trình bày nội dung 2 nguyên lý của phép biện chứng duy vật? Từ ý nghĩa phương pháp luận hãy rút ra bài học bản thân 2/ Quan điểm của chủ nghĩa Marx-Lenin về bản chất con người? Vận dụng giải thik "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"? Đề 2: Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Đề thi kinh tế chính trị 2 Đề thi kinh tế chính trị 2 Giảng viên : Thầy Lê Hùng Hình thức : đề mở 90 min , chẳn lẻ , trắc nghiệm DS 20 câu . Đề Lẻ: Câu 1:Cơ sở khách quan của việc tồn tại nhiều hình thức phân phối ở nước ta. Câu 2:Phân tích vai trò của thành phần kinh tế nhà nước trong các thành phần kinh tế ở Việt Nam Đề chẳn: Câu 1:Cơ sở khách quan của việc tồnn tại nền sản xuất hàng hóa ở nước ta Câu 2:Phân tích vai trò của thành phần kinh tế tập thể Phần chung: 20 câu trắc nghiệm D/S(mỗi câu 1/4 điểm- Không nhớ đầy đủ do bị thu lại đề các anh em thông cảm, nhớ dc bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy ) [Do đề thu lại nên việc post đề có hơi bị phạm luật, mod nào thấy ko ổn thì xóa phần trắc nghiệm di nhé] 1-Doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phần KT nhà nước không? 2-Tính tự phát là đặc điểm riêng của thành phần kinh tế tư nhân? 3-Phân phối và phân phối lại là 2 quá trình thống nhất của tự liệu sản xuất? 4-Chức năng của tài chính là phân phối và giám gốc? 5-Chính sách tài chính là công cụ của ngân hàng? 6-Kinh tế nông thôn gồm nông nghiệp, công nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt? 7-Thành phần kinh tế tư bản nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kt CNXH? 8-Phân phối theo lao động là người lđ dc hưởng những giề mà mình làm ra? 9-Sản xuất giá trị thặng dư chỉ tồn tại trong CNTB? 10+11-Cơ chế thị trường ở nước ta có nghĩa là loại bỏ tính kế hoạch trong việc quản lý kinh tế? 12-Quan hệ sở hữu tlsx thể hiện lợi ích kinh tế cá nhân ? 13-Nguyên nhân chủ yếu của Việc tồn tại nhiều hình thức sở hữu là do quan hệ sx quản lý quyết định ? 14-Duy trì nguồn vốn nước ngoài bắt buộc cần thiết cho việc xây dựng CHH-HDH ở VN?