Form Anchoring and Docking properties

Thay đổi kích cở của Control theo kích cở form. Áp dụng cho Form và các Container Control. Sử dụng thuộc tính Anchor.

ppt6 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1770 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Form Anchoring and Docking properties, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Form Anchoring and Docking properties Trần Văn Tèo tvteo@agu.edu.vn Bộ môn Tin học – ĐH An Giang Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Anchoring Thay đổi kích cở của Control theo kích cở form. Áp dụng cho Form và các Container Control. Sử dụng thuộc tính Anchor. Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Anchor Anchor: Left, Top Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Anchor Anchor: Left, Top, Right Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Anchor Anchor: Left, Top, Right, Bottom Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Docking Đưa một Control vào một góc của form hay Container. Sử dụng thuộc tính Dock: Top, Bottom, Left, Right. Fill. None. Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Kết hợp Docking và Panel form Form Panel top Panel Fill Panel Bottom Panel Left Panel Fill Button Textbox
Tài liệu liên quan