Giáo án Tin học Lớp 4 - Bài 11: Vẽ hình elip và hình tròn rỗng

Thao tác vẽ hình e líp và hình tròn rỗng B1:Chọn công cụvẽ B2: Kích chọn màu vẽ B3: Kích chọn nét vẽ B4: Đưa con trỏvào phần diện tích vẽvà đặt tại vịtrí bắt đầu vẽsao cho có dạng dấu cộng B5: Giữnút trái và rê chuột theo hướng đã chọn tới khi vừa ý rồi thảnút chuột

pdf17 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3005 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 4 - Bài 11: Vẽ hình elip và hình tròn rỗng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Tin học Lớp : 4 Tiết : 1 (tuần 11) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 11:Vẽ hình e líp và hình tròn rỗng 1. Mục đích yêu cầu: - Biết vẽ hình e líp và hình tròn rỗng . - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 30' I. Thao tác vẽ hình e líp và hình tròn rỗng B1: Chọn công cụ vẽ B2: Kích chọn màu vẽ B3: Kích chọn nét vẽ B4: Đưa con trỏ vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu vẽ sao cho có dạng dấu cộng B5: Giữ nút trái và rê chuột theo hướng đã chọn tới khi vừa ý rồi thả nút chuột II. Thực hành - Yêu cầu 3 HS thao tác cho cả lớp xem - Yêu cầu HS nhận xét - Nhận xét cho điểm - Yêu cầu từng HS thao tác vẽ hình e líp và hình tròn rỗng III. Củng cố - So sánh cách vẽ đường cong với vẽ hình E líp và hình tròn rỗng - HS theo dõi từng động tác của GV 3HS 2HS HS lớp 2HS Môn : Tin học Lớp : 4 Tiết : 2 (tuần11) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 11: Luyện tập vẽ hình e líp và hình tròn rỗng 1.Mục đích yêu cầu: - Biết vẽ hình e líp và hình tròn rỗng - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45' I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút - Mở file tập vẽ để HS thực hiện vẽ hình e líp và hình tròn rỗng. II. Trò chơi: Em tập vẽ, tập tô Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phú HS thực hiện vẽ hình e líp và hình tròn rỗng bằng kiến thức đã học Môn : Tin học Lớp : 4 Tiết : 1 (tuần 12) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 12:Vẽ hình e líp và hình tròn Đặc 1. Mục đích yêu cầu: - Biết vẽ hình e líp và hình tròn đặc . - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 30' I. Thao tác vẽ hình e líp và hình tròn đặc B1: Chọn công cụ vẽ B2: Kích chọn màu tô trong lòng hình, kích vào màu cần chọn trong bảng màu. B3: Chọn màu đường viền của hình : kích nút phải vào màu cần chọn trên bảng màu B4: Kích chọn nét vẽ B5: Đưa con trỏ vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu vẽ sao cho có dạng dấu cộng B6: Giữ nút trái và rê chuột theo hướng đã chọn tới khi vừa ý rồi thả nút chuột. * Nếu chọn màu tô trùng với màu của đường viền thì em vẽ được hình Elíp và hình tròn đặc một màu II. Thực hành - Yêu cầu 3 HS thao tác cho cả lớp xem - Yêu cầu HS nhận xét - Nhận xét cho điểm - Yêu cầu từng HS vẽ hình e líp và hình tròn đặc III. Củng cố So sánh cách vẽ hình E líp và hình tròn rỗng với cách vẽ hình E líp và hình tròn đặc - HS theo dõi từng động tác của GV 3HS 2HS HS lớp Môn : Tin học Lớp : 4 Tiết : 2 (tuần12) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 12: Luyện tập vẽ hình e líp và hình tròn đặc 1.Mục đích yêu cầu: - Biết vẽ hình e líp và hình tròn đặc - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45' I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút - Mở file tập vẽ để HS thực hiện vẽ hình e líp và hình tròn đặc. II. Trò chơi: Em tập vẽ, tập tô Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút HS thực hiện vẽ hình e líp và hình tròn đặc bằng kiến thức đã học Môn : Tin học Lớp : 4 Tiết : 1 (tuần 13) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 13:Vẽ đường gấp khúc khép kín 1. Mục đích yêu cầu: - Biết vẽ đường gấp khúc khép kín . - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 30' I. Thao tác vẽ đường gấp khúc khép kín B1: Chọn công cụ vẽ B2: Kích chọn màu vẽ B3: Kích chọn nét vẽ B4: Đưa con trỏ vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu vẽ sao cho có dạng dấu cộng B5: Giữ nút trái và rê chuột theo hướng đã chọn tới khi vừa ý rồi thả nút chuột II. Thực hành - Yêu cầu 3 HS thao tác cho cả lớp xem - Yêu cầu HS nhận xét - Nhận xét cho điểm - Yêu cầu từng HS thao tác vẽ đường gấp khúc khép kín III. Củng cố - So sánh cách vẽ đường cong với vẽ đường gấp khúc khép kín - HS theo dõi từng động tác của GV 3HS 2HS HS lớp 2HS Môn : Tin học Lớp : 4 Tiết : 2 (tuần13) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 13: Luyện tập vẽ đường gấp khúc khép kín 1.Mục đích yêu cầu: - Biết vẽ đường gấp khúc khép kín - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45' I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút - Mở file tập vẽ để HS thực hiện vẽ đường gấp khúc khép kín II. Trò chơi: Em tập vẽ, tập tô Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút HS thực hiện vẽ đường gấp khúc khép kín bằng kiến thức đã học Môn : Tin học Lớp : 4 Tiết : 1 (tuần 14) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 14: phun màu 1. Mục đích yêu cầu: - Biết sử dụng công cụ phun màu . - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 30' I. Thao tác phun màu B1: Chọn công cụ phun màu B2: Kích chọn màu vẽ B3: Kích chọn nét vẽ B4: Đưa con trỏ vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu phun màu sao cho có dạng dấu cộng B5: Giữ nút trái và rê chuột theo hướng đã chọn tới khi vừa ý rồi thả nút chuột II. Thực hành - Yêu cầu 3 HS thao tác cho cả lớp xem - Yêu cầu HS nhận xét - Nhận xét cho điểm - Yêu cầu từng HS thao tác phun màu III. Củng cố - Muốn phun màu đậm hay nhạt ta làm thế nào (Ta điều chỉnh tốc độ rê chuột) - HS theo dõi từng động tác của GV 3HS 2HS HS lớp 2HS Môn : Tin học Lớp : 4 Tiết : 2 (tuần14) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 14: Luyện tập phun màu 1.Mục đích yêu cầu: - Biết phun màu - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45' I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút - Mở file tập vẽ để HS thực hiện phun màu II. Trò chơi: Em tập vẽ, tập tô Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút HS thực hiện phun màu bằng kiến thức đã học Môn : Tin học Lớp : 4 Tiết : 1 (tuần 15) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 15: tẩy màu 1. Mục đích yêu cầu: - Biết sử dụng công cụ tẩy màu . - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 30' I. Thao tác tẩy màu B1: Chọn công cụ tẩy màu B2: Quan sát hình để xác định màu cần xoá B3: Kích chọn màu trên bảng màu trùng với màu cần tẩy trên hình vẽ B4: Xác định màu nền của màu cần xoá B5: Kích nút phải vào màu trên bảng màu trùng với màu nền của màu cần tẩy. B6: Kích chọn nét vẽ B7: Đưa con trỏ vào phần diện tích vẽ và rê chuột qua phần hình cần tẩy. II. Thực hành - Yêu cầu 3 HS thao tác cho cả lớp xem - Yêu cầu HS nhận xét - Nhận xét cho điểm - Yêu cầu từng HS thao tác tẩy màu III. Củng cố - Nếu chọn không đúng màu vẽ và màu nền, muốn huỷ động tác vừa làm ta làm thế nào? (Nhấn Ctrl + Z) - HS theo dõi từng động tác của GV 3HS 2HS HS lớp 2HS Môn : Tin học Lớp : 4 Tiết : 2 (tuần15) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 15: Luyện tập tẩy màu 1.Mục đích yêu cầu: - Biết tẩy màu - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45' I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút - Mở file tập vẽ để HS thực hiện tẩy màu II. Trò chơi: Em tập vẽ, tập tô Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút HS thực hiện tẩy màu bằng kiến thức đã học
Tài liệu liên quan