Giáo dục kỹ năng sống qua môn Địa lí trường THPT

Anh/ Chị mong muốn gì ở phần tập huấn này? Biết làm gì để thực hiện GD KNS: về PP, KTDH Các loại bài, nội dung ĐL thực hiện GD những KNS gì? Vận dụng TBDH trong GD KNS Lựa chọn tình huống thực tiễn trong thực hiện GD KNS * Thực hiện GD KNS trong DH Địa lí như thế nào cho có hiệu quả, tránh quá tải ???

ppt23 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1467 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo dục kỹ năng sống qua môn Địa lí trường THPT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG QUA MÔN ĐỊA LÍ TRƯỜNG THPTHà Nội, 10- 13/ 2010PGS. TS. Nguyễn Thị Minh PhươngThs. Nguyễn Trọng ĐứcViện KHGDVNTHỰC HiỆN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG QUA MÔN ĐỊA LÍ TRƯỜNG TRUNG HỌCAnh/ Chị mong muốn gì ở phần tập huấn này?Biết làm gì để thực hiện GD KNS: về PP, KTDHCác loại bài, nội dung ĐL thực hiện GD những KNS gì?Vận dụng TBDH trong GD KNSLựa chọn tình huống thực tiễn trong thực hiện GD KNS* Thực hiện GD KNS trong DH Địa lí như thế nào cho có hiệu quả, tránh quá tải ???THỰC HIỆN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG QUA MÔN ĐỊA LÍ TRƯỜNG TRUNG HỌCMục tiêu:- Phân tích khả năng giáo dục KNS qua môn Địa lí - Biết các KNS chủ yếu được GD trong môn Địa lí- Biết và có khả năng vận dụng các PP- KT DH tích cực trong DH môn Địa lí để thực hiện GD KNS. Bài 4: GIÁO DỤC KNS CHO HS QUA MÔN ĐỊA LÍ2. Nội dung:HĐ 1: Tìm hiểu khả năng GDKNS và các KNS chủ yếu được giáo dục trong môn Địa líHĐ 2: Tìm hiểu các KNS và địa chỉ thực hiện GD KNS trong môn Địa lí THPT HĐ 1: Tìm hiểu khả năng GDKNS và các KNS chủ yếu được GD trong môn Địa lí - HV làm việc cá nhân: đọc tài liệu và hoàn thành phiếu học tập số 1 HV thảo luận cặp đôi để điều chỉnh, bổ sung phiếu học tập mà cá nhân đã thực hiện. Đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớpBài 4: GIÁO DỤC KNS CHO HS QUA MÔN ĐỊA LÍPhiếu học tập 4.1. (Gợi ý)Đọc mục 1 (TL trang 38- 40) và dựa và kinh nghiệm cá nhân, tìm dẫn chứng về khả năng GDKNS của môn Địa líĐọc mục 2 (TL, trg 40,41) cho biết mục tiêu GD KNS của môn Địa líÝ kiến của anh/chị (đồng ý, bố sung,)HĐ 1: Tìm hiểu khả năng GDKNS và các KNS chủ yếu được GD trong môn Địa lí KNS chủ yếu thực hiện trong môn Địa lí- Tự nhận thức: Thể hiện sự tự tin, tự trọng; xác định giá trị bản thân, hợp tác- Giao tiếp: Lắng nghe và phản hồi tích cực, trình bày suy nghĩ, ý tưởng; ứng xử; thể hiện sự cảm thông, hợp tác- Tư duy: Suy ngẫm, hồi tưởng, nhận xét, phê phán; phân tích đối chiếu; tư duy sáng tạo,Giải quyết vấn đề: tìm, xử lý, phân tích số liệu, thông tin; Xác định, tìm kiếm các lựa chọn; giải quyết vấn đề Làm chủ bản thân: Đặt mục tiêu; quản lý thời gian; đảm nhận trách nhiệm; kiểm soát cảm xúc; ứng phó với căng thẳng, tìm kiếm sự hỗ trợ HĐ 2: Tìm hiểu nội dung và địa chỉ thực hiện GD KNS trong môn Địa lí - HV đọc tài liệu và hoàn thành phiếu HT số 2 HV thảo luận nhóm (cấp học), hoàn chỉnh thành phiếu HT của nhóm Nhóm mới thảo luận từ BC cá nhân đến từ các nhóm cũ và ghi kết quả thảo luận trên giấy A0 (ph. 3)HĐ 2: Tìm hiểu nội dung và địa chỉ thực hiện GD KNS trong môn Địa líPhân công tìm hiểu Lớp 10:Lớp 11:Lớp 12:(Phiếu cá nhân)Phiếu của nhóm(Phân tích quan hệ GD KNS và PP/ KTDH)Số bài LTCác KNS(Tần suất)PP/ KT DH(Tần suất)Số bài THCác KNS(Tần suất)PP/ KT DH(Tần suất)HĐ 2: Tìm hiểu nội dung và địa chỉ thực hiện GD KNS trong môn Địa líKiến nghị của nhóm: (theo lớp - Ao)LớpĐề nghị thêmĐề nghị bớtBài:KNS:PP/ KTDH:Lí do:KNS:PP/ KTDH:Lí do:HĐ 2: Tìm hiểu nội dung và địa chỉ thực hiện GD KNS trong môn Địa lí - Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận Kết luận:- Các KNS chủ yếu được thực hiện trong các bài và phương pháp/ kỹ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng GDKNS trong CT Địa lí (ghi bảng)BÀI 5- THỰC HÀNH GD KNS CHO HS QUA MÔN ĐỊA LÍ Mục tiêu- Phân tích bài soạn, biết yêu cầu một bài soạn Địa lí thực hiện GD KNS.- Soạn bài Địa lí thực hiện GD KNS theo yêu cầu chung,- DH địa lí thực hiện GD KNS đảm bảo mục tiêu chuyên môn và khai thác hợp lí các khả năng GD KNS; Vận dụng PP KT DH tích cực có hiệu quả.- Nhận xét, đánh giá kết quả GDKNS đối với HS - Ủng hộ việc GDKNS qua DH môn học; Tích cực tham gia thực hiện GDKNSBÀI 5- THỰC HÀNH GD KNS CHO HS QUA MÔN ĐỊA LÍ2. Nội dung:HĐ1: Phân tích bài sọan minh họa, xác định yêu cầu của bài soạn thực hiện GDKNS HĐ 2: Soạn bài địa lí thực hiện GDKNSHĐ 3: Dạy thử bài Địa lí thực hiện GD KNS HĐ1: Phân tích bài soạn minh họa, xác định yêu cầu GDKNS của bài Địa lí - HV: đọc bài minh họa, hoàn thành phiếu HT số 5.1 HV thảo luận cặp đôi để điều chỉnh, bổ sung phiếu HT cá nhân. Đại diện các cặp trình bày kết quả làm việc trước lớpHĐ1: Phân tích bài soạn minh họa, xác định yêu cầu của bài thực hiện GDKNS (cá nhân)Nhận xét bài minh họa (10 phút: từ 3g17p – 3g27p)Tên bài minh họa: So sánh bài soạn minh họa thực hiện GD KNS với bài soạn bình thường của môn ĐL.Điểm giống nhau:Điểm khác nhau:Nhận xét: (thêm, bớt về KNS. PP/KTDH)Điểm cần lưu ý trong bài soạn địa lí thực hiện GD KNS:HĐ1: Phân tích bài soạn minh họa, xác định yêu cầu của bài thực hiện GDKNSLưu ý với bài soạn:+ Chỉ rõ các KNS có thể thực hiện trong bài+ Giới thiệu các PP và KT DH tích cực + Thay thuật ngữ, chỉ các bước của tiến trình DH:Khám phá (Khởi động); Kết nối (Dạy bài mới); Thực hành (Củng cố); Vận dụng (Hoạt động tiếp nối)+ Tạo cơ hội cho HS hoạt động trong quá trình DH, tăng cường học qua hành, qua đó hình thành và phát triển các KNS cho các em.HĐ 2: Soạn bài địa lí thực hiện GDKNS HV chọn bài từ địa chỉ thực hiện GD KNS của môn Địa lí, soạn bài được chọn HV thảo luận nhóm, góp ý bài soạn Đại diện HV trình bày bài soạn, lớp góp ý bài sọan cá nhânHĐ 3: Dạy thử bài Địa lí thực hiện GD KNS HV áp dụng KT đóng vai và KT bể cá thể hiện bài soạnCác HV khác quan sát, ghi phiếu HT 2: chú ý việc tổ chức hoạt động học tập hướng vào việc rèn luyện KNS cho HSCùng nhận xét bài giảngHĐ 3: Dạy thử bài Địa lí thực hiện GD KNSNhận xét bài giảng thửTên bài :..- Về mục tiêu bài học (hợp lý, đầy đủ, điều chỉnh, bổ sung)Về các KNS trong bài (đủ chưa, có hợp lý không, có thực hiện được không,. điều chỉnh, bổ sung)Về các PP, KT DH tích cực (có được vận dụng không, thừa hay thiếu, điều chỉnh, bổ sung)Cấu trúc bài soạn (hợp lý, cân đối, điều chỉnh, bổ sung)Tiến trình thực hiện bài (hợp lý, đảm bảo thực hiện được mục tiêu chuyên môn và GD KNS, điều chỉnh, bổ sung)Mức độ bài học thực hiện GD KNS cho HS, KNS nào được hình thành rõ rệt qua bài học?- Các ý kiến điều chỉnh, bổ sung khác cho bài soạn BÀI TỔNG KẾT (GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ TỔNG KẾT LỚP)- HĐ1: Giải đáp thắc mắc của HV + Thảo luận nhóm về những điều còn băn khoăn, (áp dụng KT “khăn trải bàn” ghi giấy Ao) + Đại diện nhóm trình bày, trao đổi chung cả lớp+ Kết luận BÀI TỔNG KẾT (GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ TỔNG KẾT LỚP) HĐ2: Hệ thống lại các nội dung đã được tập huấn Cử HV ghi ý kiến Trò chơi ném bóng- Nhắc lại nội dung chính của lớp tập huấn- ý nghĩa của chúng Tập hợp các nội dung, BÀI TỔNG KẾT (GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ TỔNG KẾT LỚP)HĐ3: Đánh giá khóa tập huấn KT 3x 3x 3 (hài lòng, chưa hài lòng, mong muốn) Phiếu đánh giáHĐ 4: Bế mạc khoá tập huấn mỗi HV nói một câu ngắn diễn tả về cảm xúc, ấn tượng đối với khóa tập huấn. Ví dụ: bổ ích, hấp dẫn, hiệu quả, GV phát biểu, chúc và tạm biệt, hẹn gặp lại. BÀI TỔNG KẾT Chúng ta đã đạt được những gì so với mong đợi ban đầu?Biết làm gì để thực hiện GD KNS: về PP, KTDHCác loại bài, nội dung ĐL thực hiện GD những KNS gì?GD KNS như thế nào cho hiệu quả tránh quá tải?Có nâng cao thêm hiệu quả GD KNS qua môn Địa líVận dụng TBDH trong GD KNSLựa chọn tình huống thực tiễn trong thực hiện GD KNS* GD KNS trong DH Địa lí như thế nào cho có hiệu quả???Chúc thành công Xin chân thành cám ơn!
Tài liệu liên quan