Giáo tình đại số tuyến tính

Trong ngôn ngữ hàng ngày, ta thường dùng ñến khái niệm tập hợp: tập hợp các sinh viên có mặt trong một lớp học, tập hợp cáccâu hỏi ôn thi…Ở ñây ta không ñịnh nghĩa tập hợp mà chỉ mô tả nó bằng một dấu hiệu hay một tính chất nào ñó cho phép ta nhận biết ñược tập hợp ñó và phân biệt nó với các tập hợp khác. Ta coi tập hợp là một khái niệm nguyên thuỷcũng giống như khái niệm ñiểm, ñường thẳng, mặt phẳng trong hình học.

pdf180 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 3023 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo tình đại số tuyến tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên