Giáo trình Pascal căn bản

Pascal là ngôn ngữ lập trình cấp cao do Niklaus Wirth, giáo sư điệ n toá n trường đại học kỹ thuật Zurich (Thuy Sĩ), đề xuất năm 1970 với tên Pascal để kỷ niệm nhà toán học và triết học nổi tiế ng Blaise Pascal (người Phá p). Ngôn ngữ lập trình Pascal có đặc điểm: ngữ pháp, ngữ nghĩa đơn giản và có tính logic; cấ u trúc chương trình rõ rà ng, dễ hiểu (thể hiện tư duy lậ p trình cấu trúc); dễ sửa chữa,cải tiến. Trong quá trình phát triển, Pascal đã phát huy được ưu điểm và được dù ng để tạo ra nhiều ứ ng dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Các tổ chức và công ty chuyên về máy tính dựa trên Pascal chuẩ n đã phát triển thêm và tạo ra các chương trình dịch ngôn ngữ Pascal với nhiều phần bổ sung, giảm thiểu khác nhau. Ví dụ: TURBO PASCAL của hã ng Borland (Mỹ), QUICK PASCAL của hã ng Microsoft, UCSD PASCAL(University of California at San Diego), ANSI PASCAL (American National Standard Institute),.v.v.

pdf91 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2328 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Pascal căn bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan