Hạch toán thu nhập quốc gia và cán cân thanh toán

Mục đích:  Cung cấp dữ liệu cho phân tích kinh tế vĩ mô  Cung cấp thông tin choviệc đánh giá các chínhsách kinh tế  Cung cấp các chỉ tiêucho việc kiểm tra cácquá trình kinh tế  So sánh quốc te

pdf24 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2260 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hạch toán thu nhập quốc gia và cán cân thanh toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên