Công bằng xã hội các nền kinh tế thị trường

Ảnh hướng sau sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu trước những thiếu thốn, khó khăn, những ngổn ngang, bề bộn của một đất nước vừa mới ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hôị kéo dài một bộ phận nhân dân còn ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, rất nhiều tiêu cực xã hội còn hành hoành; loá mắt trước những thành tựu kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa, một số người hoài nghi và đã vội la lên rằng chủ nghĩa tư bản mới là con đường, là phương tiện để thực hiện lý tưởng của chủ nghĩa xã hội hiện thực - một xã hội giầu mạnh, công bằng văn minh. Có thật thế không? Lẽ nào những kết luận của họ khi quan sát chủ nghía tư bản là đúng đắn? Thật không đơn giản chút nào và đáng tiếc là, đối với những người quá ngưỡng mộ chủ nghĩa tư bản thì thực tế lịch sử hơn 80 năm qua của các nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, theo họ lại chưa đủ để biện minh. Thực tiễn hiện nay, đúng là các nước tư bản đang phát triển vượt bậc về kinh tế và có những cố gắng để giả quyết những vấn đề xã hội. Nhà nước đã điều tiết thu nhập, tạo việc làm, trợ cấp thất nghiệp ở một mức độ nào đó để giảm nhiệt độ những điểm nóng, những phản ứng, bất bình đẳng trong xã hội, mục đích quan trọng nhất đó là giảm bớt mâu thuẫn gay gắt cơ bản giữa lực lượng sản xuất ngày càng phát triển và quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng cũ rích, lạc hậu. Tuy nhiên, dù sao ta hãy xét thật khách quan để xem xét vấn đề công bằng xã hội, thực tế có đúng là các nước tư bản chủ nghĩa cũng đang phấn đấu cho nmục tiêu công bằng xã hội hay không ?

doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 1801 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công bằng xã hội các nền kinh tế thị trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên