Hoạt động chấn hưng thực nghiệp trong phong trào Duy Tân ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX

Tóm tắt: Tư tưởng duy tân của các sỹ phu Quảng Nam đầu thế kỷ XX được Phan Châu Trinh gói gọn trong 3 chữ Dân:“Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Trong đó, hậu dân sinh tuy đặt sau nhưng có ý nghĩa rất thiết thực nhằm thoát cảnh“dân nghèo nước khó”. Tư tưởng này được triển khai trong thực tế, có tác dụng to lớn không chỉ ở những hoạt động chấn hưng thực nghiệp bình thường mà còn là sự cổ vũ cho tinh thần khởi nghiệp, vì mục đích tự chủ, tự cường của cả dân tộc. Ảnh hưởng của nó không chỉ bó hẹp ở Quảng Nam mà còn lan tỏa đến nhiều địa phương khác của nước ta bấy giờ.

pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoạt động chấn hưng thực nghiệp trong phong trào Duy Tân ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan