Hợp đồng giấy in báo

1. Mặt hàng: Giấy in báo 2. Nước xuất xứ: Trung Quốc 3. Tên người sản xuất: 4: Chất lượng và qui cách: Ðịnh lượng 49 +/- 2 gam/m2 Cuộn khổ rộng 787 mm 5. Số lượng: 200 MT ( tấn mét) +/- 5% 6. Ðóng gói: đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 7. Kí mã hiệu: Substance: 49 g/m2 +/-2 Destination: Haiphong Port 8. Cảng đến: Cảng Hải Phòng

doc4 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3777 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng giấy in báo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hợp đồng giấy in báo (bản tiếng Việt) HỢP ĐỒNG GIẤY IN BÁO HỢP ĐỒNG SỐ 205 TL Ngày 1 tháng 12 năm 1999 Giữa: Liên hiệp Khoa học sản xuất Trắc địa Bản đồ Ðịa chỉ: Láng Trung - Ðống Ða - Hà Nội - Việt Nam Ðiện thoại: 42.846829 Telex: 294887 Vietco VT Fax: 84-4-56446 Dưới đây gọi là người Mua Và: Công ty BOO SON, LTD Ðịa chỉ: RM. 306, DONGHWA BLDG 19-2, NONHYUN - DIONG, KANGNAM - KU SEOUL, KOREA Ðịa chỉ điện tín: TWOHANDCO, SEOUL, KOREA Dưới đây gọi là Người Bán Hai bên thoả thuận: Người Mua mua và người Bán bán các mặt hàng với các điều khoản sau: Ðiều 1: Mặt hàng, quy cách, chất lượng và số lượng 1. Mặt hàng: Giấy in báo 2. Nước xuất xứ: Trung Quốc 3. Tên người sản xuất: 4: Chất lượng và qui cách: Ðịnh lượng 49 +/- 2 gam/m2 Cuộn khổ rộng 787 mm 5. Số lượng: 200 MT ( tấn mét) +/- 5% 6. Ðóng gói: đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 7. Kí mã hiệu: Substance: 49 g/m2 +/-2 Destination: Haiphong Port 8. Cảng đến: Cảng Hải Phòng Ðiều 2: Giá cả Giá CIF cảng Hải Phòng bao gồm cả tiền bao bì đóng gói có thể đi biển được Ðơn giá: USD 535/MT Tổng trị giá: 107.000,00USD Bằng chữ: Một trăm linh bảy nghìn Ðôla Mỹ chẵn Ðiều 3: Thời gian giao hàng 40 ngày sau khi nhận được thư tín dụng (L/C) Ðiều 4: Thanh toán Bằng thư tín dụng không huỷ ngang trả bằng Ðôla Mỹ trong vòng 180 ngày với 0,8% tiền lãi cho người Bán khi xuất trình với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam bộ chứng từ sau, mỗi loại ba bản: - Vận đơn sạch đã xếp hàng - Hoá đơn thương mại - Giấy chứng nhận trọng lượng và/hoặc số lượng - Giấy chứng nhận do người Bán và/hoặc người sản xuất cấp - Giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng Thương mại hoặc do người Bán cấp - Giấy chứng nhận bảo hiểm - Biên lai của thuyền trưởng thông báo đã nhận được 3 bộ chứng từ gửi hàng không chuyển nhượng được như đã nêu trên L/C được mở có giá trị trong vòng 15 ngày sau khi xếp hàng. Người Bán và người Mua sẽ chịu chi phí ngân hàng tương ứng ở nước mình, chi phí sửa đổi hoặc gia hạn L/C theo yêu cầu của bên nào thì bên ấy chịu Ðiều 5: Bảo hiểm và giao hàng 1. Bảo hiểm: bảo hiểm của hàng hoá do Người bán chịu với điều kiện Mọi Rủi Ro 2. Thông báo giao hàng: - Thông báo trước khi giao hàng: Trước khi gửi hàng, người bán sẽ thông báo cho người Mua bằng điện hoặc telex về thời gian giao hàng dự tính và tên tàu vận chuyển - Thông báo cuối cùng về giao hàng : Trong vòng 24 giờ sau khi gửi hàng, Người bán sẽ thông báo bằng điện hoặc telex về: số hợp đồng, số lượng, trọng lượng cả bì, trọng lượng tịnh, kích thước ( dung tích), số kiện, giá trị hoá đơn, tên tàu vận chuyển, số vận đơn, ngày tàu rời cảng... Ðiều 6. Kiểm tra tại cảng dỡ hàng Người Mua có quyền nhờ VINACONTROL kiểm tra hàng ở cảng đến, nếu có sự không khớp nhau về số lượng và chất lượng thì trước tiên Người Mua sẽ gửi điện khiếu nại cho người Bán, sau đó trong vòng 90 ngày kể từ ngày dỡ hàng người Mua phải làm khiếu nại chính thức đòi bồi thường cùng các tài liệu kèm theo, người Bán phải giải quyết cho người Mua trong vòng 30 ngày nhận được yêu cầu chính thức đòi bồi thường của người Mua Ðiều 7: Trường hợp bất khả kháng Không bên nào phải chịu trách nhiệm về sự trì hoãn hoặc sự không thực hiện được những nghĩa vụ với điều kiện là sự trì hoãn hoặc sự không thực hiện được những nghĩa vụ đó xảy ra do đình công, hoả hoạn, lũ lụt, tác động của thiên nhiên, động đất, hoặc những luật lệ qui tắc, qui định của các nhà chức trách, hoặc những điều kiện khác không thể dự đoán hoặc lường trước được Bên yêu cầu khiếu nại về thiệt hại do bất kì trường hợp nào đã nêu sẽ thông báo cho bên bằng văn bản và theo đó gửi một giấy chứng nhận do Phòng Thương mại tại nơi xảy ra sự việc cấp, như là chứng cứ của việc đó. Khi sự trì hoãn do trường hợp bất khả kháng nêu trên mà vượt quá 60 ngày, mỗi bên của hợp đồng có quyền huỷ bỏ hợp đồng này, trong trường hợp đó không bên nào có quyền khiếu nại cuối cùng về những thiệt hại Ðiều 8: Trọng tài Hợp đồng này chịu sự chi phối của Incoterms 1990. Những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này mà hai bên không giải quyết bằng thương lượng sẽ được giải quyết bởi Trọng tài Thương mại Quốc tế tại Paris, theo các qui chế xét xử của nó Ðiều 9: Các điều kiện khác Người Mua sẽ phải làm thủ tục bảo lãnh tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Người Bán Người Mua Contract for Newsprinting paper Contract ( No 205 TL) Between: Vietnam Scientific- Production Union of Geodesy and Cartograhpy Lang Trung - Dong Da - Ha Noi - Vietnam Tel: 42.846829 Telex: 294887 Vietco VT Hereinafter called the Buyer And: BOO SON Co., LTD RM. 306, DONGHWA BLDG 19-2, NONHYUN - DIONG, KANGNAM - KU SEOUL, KOREA Cable address: TWOHANDCO, SEOUL, KOREA Hereinafter called Seller It has been agreed that Buyer buys and Seller sells on the terms and conditions as follows: ARTICLE 1: DESCRIPTION - SPECIFICATION- QUALITY- QUANTITY 1. Description: NEWSPRINTING PAPER 2. Country of origin: CHINA 3. Maker's name: 4. Quality/ Specification: Substance: 49 +/- 2 g/m2 Ro IL 787 mm width 5. Quantity: 200 MT +/- 5% 6. Packing: EXPORT STANDARD 7. Marking: Substance: 49 g/m2 +/-2 Destination: Haiphong Port 8. Destination: HAIPHONG PORT ARTICLE II: PRICE Price to be understood CIF Hai Phong port including Seaworthy packing Unit price: USD 535/MT Total amount: USD 107,000.00 Say: United States Dollar one hundred and seven thousand only ARTICLE III: DELIVERY TIME 40 days after L/C received ARTICLE IV: PAYMENT By irrevocable Letter of Credit in U.S Dollar within 180 days with 0.8% of dividend ( in favour of ) each the Seller and payable and payable on presentation to the Bank for Foreign Trade of Vietnam of the following documents, each in three copies: - Clean on board Bill of Lading - Commercial Invoice - Certificate of weight and/or quantity - Certificate of Quantity issued by the Seller and/or the Maker - Certificate of Origin issued by Chamber of Commerce and/or the Seller - Insurance Policy - Receipt of Shipmaster acknowledging it duly having received 3 sets of non- negotiation shipping documents as above mentioned - Letter of Credit will be valid for 15 days after loading completed. The Buyer and the Sller will bear bank charges in their respective country but charges for amendment or extension of L/C will be borne by party that requires. ARTICLE V: INSURANCE / SHIPMENT 1. Insurance : Insurance for the contracted goods will be covered by the Seller by All Risk Policy 2. Notice of shipment: - Pre- advice of shipment: Before shipment of the goods the Seller shall advice by cable/telex the Buyer of estimated time of shipment and name of carrying vessel - Final advice of shipment: within 24 hours after shipment the Seller shall advice by cable/telex : Contract No, quantity, gross weight, net weight, measurement, number of packages, invoice value, name of carrying vessel, Bill of Lading number, sailing date for insurance purpose ARTICLE VI: PORT DICHARGE AND INSPECTION The Buyer will be entitled to have the goods inspected by Vinaconntrol at the destination, if any discrepancy arises in respect of quantity and quality the Buyer will first lodge claim by cable with the Seller, then within 90 days from the date of discharge will make a formal claim with supporting documents, such claim shall be setlled by the Seller within 30 days from its receipt of the Buyer's formal claim ARTICLE VII: FORCE MAJEURE Neither party shall be held responsible for delay of failure of performance of obligations provided for herein when such delay or failure is caused by strike, fire, flood, Act of God, earthquake or any laws, rules,or regulations of any governmental authority or other conditions beyond its control which can not be forecast or provided against and provided one or both parties are subject to such obligation. The party wishing to claim relief by reason of any of the said circumstances shall notify the other party in writing of the circumstance its commencement and ceasation and then deliver a certificate issued by the Chamber of Commerce at the place where the event or events occured as evidence thereof; In the event of delay caused by such force majeure exceeding 60 days each party shall have the right to cancel his contract, unless otherwise agreed, in which case neither party shall have the right to claim damages ARTICLE VIII: ARBITRATION This contract will be governed by the provision of Incoterms 1990. If any dispute that arises under this contract can not be settled by an amicable agreement between the two sides, the matter shall be settled by the Internatiional Commercial Arbitration in Paris in accordance with its rules ARTICLE X: OTHER CONDITIONS The Buyer shall give a guarantee pursuant to procedure at the Bank for Foreign Trade of Vietnam
Tài liệu liên quan