Hợp đồng lao động

Chúng tôi, một bên là Ông, Bà: Quốc tịch: Chức vụ: Đại diện cho: Địa chỉ: Điện thoại: Và một bên là Ông, Bà: Quốc tịch: Sinh ngày: tháng năm , tại: Nghề nghiệp: Địa chỉ thường trú tại: Số CMND: cấp ngày tháng năm tại Số sổ lao động (nếu có): cấp ngày tháng năm tại

doc4 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3304 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên đơn vị: .......................... Số: ....................................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----o0o---- Tp................., ngày ....... tháng ........ năm 200 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo TT số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Chúng tôi, một bên là Ông, Bà: Quốc tịch: Chức vụ: Đại diện cho: Địa chỉ: Điện thoại: Và một bên là Ông, Bà: Quốc tịch: Sinh ngày: tháng năm , tại: Nghề nghiệp: Địa chỉ thường trú tại: Số CMND: cấp ngày tháng năm tại Số sổ lao động (nếu có): cấp ngày tháng năm tại Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây: Điều I: Thời hạn và công việc hợp đồng Ông/Bà làm việc theo loại Hợp đồng lao động có thời hạn ............ tháng Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm Thử việc từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm Địa điểm làm việc (tại đơn vị): Chứ c danh chuyên môn (vị trí công tác): Chức vụ (nếu có): Công việc phải làm: Điều II: Chế độ làm việc Thời giờ làm việc theo quy định chung của Công ty. Được cấp đồ dùng văn phòng phẩm và sử dụng các thiết bị văn phòng vào mục đích công việc. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước. Điều III: Quyền lợi, nghĩa vụ và quyền hạn của người lao động A – Quyền lợi Phương tiện đi lại làm việc: Do cá nhân tự túc Mức lương chính hoặc tiền công: Ngạch: Bậc: Hệ số: Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Phụ cấp: Quy định tại phụ lục 1 đính kèm theo hợp đồng lao động này Được trả lương 1 lần vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến 20 hàng tháng. Tiền thưởng: Quy định tại phụ lục 1 đính kèm với hợp đồng lao động này. Chế độ nâng lương theo quy định hiện hành của Nhà nước Trang bị Bảo hộ lao động: theo đúng các quy định của pháp luật. Chế độ nghỉ ngơi: Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ tết, phép năm, nghỉ hàng tuần): theo chế độ hiện hành của Nhà nước và Quy định của Công ty. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: BHXH: 15% do Công ty đóng; 5% trích từ lương của người lao động BHYT: 2% do Công ty đóng; 1% trích từ lương của người lao động Chế độ đào tạo: Được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ qua thực hành công việc và được đào tạo theo chương trình chung của Công ty hàng năm. Được đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn ở nước ngoài (chủ yếu phục vụ nhu cầu công việc khi cần thiết). Các phúc lợi khác: Được thưởng mỗi năm 2 lần (vào ngày thành lập Công ty, ngày Tết Nguyên Đán). Được hưởng chế độ nghỉ mát theo quy chế của Công ty. 13. Trợ cấp thôi việc Theo qui định hiện hành của Nhà nước B - Nghĩa vụ Hoàn thành mọi công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu. Trong công việc, chịu sự điều hành của trưởng đơn vị và cán bộ quản lý trực tiếp. Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc nội quy lao động, quy chế của Công ty, kỷ luật lao động và an toàn lao động. Bồi thường vi phạm và vật chất theo Quy định tại Phụ lục 1 của hợp đồng. C - Quyền hạn Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Pháp luật lao động hiện hành Điều IV: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động A - Nghĩa vụ Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm, đúng hạn các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể. B - Quyền hạn Có quyền điều động người lao động làm ở bất kỳ bộ phận nào trong Công ty và tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hợp đồng này có giá trị. Có quyền tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể và nội quy lao động của Công ty. Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại tới các cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm Pháp luật Nhà nước hay các điều khoản của hợp đồng này. Điều V: Những thoả thuận khác Khi hợp đồng lao động này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày và ký kết bản phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thoả thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết. Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại hợp đồng lao động. Điều VI: Điều khoản thi hành Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể và quy định của pháp luật lao động. Hợp đồng lao động này làm thành hai (02) bản có giá trị như nhau: - 01 bản do người lao động giữ. - 01 bản do người sử dụng lao động giữ. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng thì nội dung của Phụ lục hợp đồng lao động có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. Hợp đồng lao động làm tại ........................, có hiệu lực từ ngày tháng năm Người lao động (Ký, ghi rõ họ tên) Người sử dụng lao động (Ký tên, đóng dấu) PHỤ LỤC 1: TỜ CAM KẾT VỀ NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Họ tên: Ngày sinh: Vị trí công tác: Đơn vị: Địa chỉ: CMT số: Tôi xin cam kết thực hiện các điều khoản qui định của Công ty Hệ thống thông tin ABC như sau: Tuyển dụng và Hợp đồng Sau khi kết thúc hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng lần thứ 1, người lao động sẽ được xem xét ký tiếp hợp đồng lao động không xác định thời hạn nếu Công ty vẫn có nhu cầu. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng lao động này, nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc khi được chuyển tiếp hợp đồng mà người lao động từ chối ký tiếp hợp đồng lao động thì phải bồi thường các khoản chi phí đào tạo chung tối đa là 10 triệu đồng (chi phí này chưa bao gồm các chi phí đào tạo đặc biệt theo cam kết riêng) Quyền lợi Lương: Người lao động được hưởng lương và được nâng lương theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, tuỳ theo tình hình sản xuất kinh doanh, người lao động được hưởng thêm phần lương sản xuất kinh doanh hàng tháng theo quyết định của chủ sử dụng lao động. Khen thưởng: Người lao động được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có thành tích trong công tác và học tập Đề bạt: Người lao động được tạo cơ hội thăng tiến khi có nhiều thành tích trong công tác, có phẩm chất tốt và tiềm năng phát triển. Thay đổi vị trí công tác: Ngoài việc tuân thủ sự điều động của người sử dụng lao động, người lao động được quyền đề xuất xin chuyển công tác của bản thân khi có ít nhất 1 năm công tác trong một vị trí và có đủ khả năng để thực hiện tốt nhiệm vụ của vị trí mới. Chế độ phụ cấp: Người lao động được hưởng chế độ ăn trưa giữa giờ (nếu có). Tuỳ từng vị trí công tác, người lao động được hưởng chế độ phụ cấp công tác theo quy định của Công ty. Chế độ trợ cấp thôi việc: Theo qui định hiện hành của Nhà nước Nội quy Thời giờ làm việc: Người lao động làm việc 8 giờ trong một ngày và 44 giờ trong một tuần; được nghỉ chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Người lao động chịu sự điều động bất thường của người sử dụng lao động khi cần thiết. Thời gian làm thêm giờ: theo quy định tại Thoả ước lao động tập thể và Nội quy lao động của Công ty. Trả lương: Người lao động sau khi ký hợp đồng phải mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng do người sử dụng lao động quy định để trả lương. Lương của người lao động (trừ các khoản đóng bảo hiểm và thuế thu nhập theo Luật định) được chuyển vào tài khoản cá nhân của người lao động. Người lao động phải nộp đầy đủ hồ sơ cá nhân bản gốc theo quy định của Công ty ngay sau khi ký hợp đồng lao động đầu tiên và có trách nhiệm cung cấp các thay đổi nhân sự của bản thân khi sự kiện xảy ra. Mọi thông tin cá nhân được người sử dụng lao động đảm bảo bí mật. Người lao động được người sử dụng lao động đánh giá hoàn thành kế hoạch cá nhân theo định kỳ 1 năm 2 lần. Kết quả đánh giá là cơ sở để người sử dụng lao động xem xét về kế hoạch sử dụng, đãi ngộ và thăng tiến đối với người lao động. Người lao động phải tuân thủ các quy định của Công ty về các thủ tục hành chính, tài chính kinh doanh, quy định về kiểm soát thông tin, quy định về bảo mật, quy định về chất lượng của Công ty. Nghiêm cấm mọi hành vi lạm dụng tài sản vật chất, thông tin, kiến thức và quan hệ của Công ty để làm lợi cho cá nhân hoặc làm tổn hại đến uy tín và quyền lợi của Công ty. Tuân thủ và cùng chia sẻ mục tiêu tôn chỉ của Công ty, tham gia các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Ban nữ công, Đoàn thanh niên, ..), tham gia đầy đủ các hoạt động chung của Công ty và của bộ phận. Trong trường hợp người lao động phạm các sai lầm nghiêm trọng gây tổn thất cho Công ty thì phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại đã gây ra theo quy định của Pháp luật. Đào tạo Đào tạo là trách nhiệm và quyền lợi của người lao động. Người lao động được đào tạo trong công việc và tham dự các khoá đào tạo cần thiết cho công việc, được xem xét, tạo điều kiện về thủ tục và tài chính để đào tạo theo nguyện vọng. Người lao động được chọn lọc và cử đi đào tạo các khoá đặc biệt trong nước và nước ngoài. Người lao động được hưởng chế độ đào tạo này phải ký thoả thuận với người sử dụng lao động về thời gian phục vụ sau khi được đào tạo, nếu không sẽ phải thanh toán chi phí đào tạo theo thoả thuận đã ký. Trường hợp người lao động xin đi học trong giờ làm việc phải thông báo cho người sử dụng lao động trước 15 ngày nếu khoá học trong vòng 1 tháng, trước 30 ngày nếu khoá học từ 1 đến 3 tháng, 60 ngày nếu khoá học trên 3 tháng, 180 ngày nếu từ 1 năm trở lên và phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động bằng văn bản và có cam kết của người lao động về trách nhiệm hoàn thành công việc được giao. Sở hữu trí tuệ Người lao động có trách nhiệm không tiết lộ, gìn giữ và bảo vệ an ninh, an toàn cho các sản phẩm trí tuệ và các thông tin của Công ty mà người lao động do yêu cầu công việc được biết và/hoặc được tham gia tạo nên sản phẩm theo các quy định về quyền sở hữu trí tuệ và bảo mật thông tin của Công ty trong thời gian làm việc tại Công ty và cả sau khi ngừng hợp đồng với Công ty 1 năm Nghiêm cấm người lao động vi phạm các quy định về bảo vệ sản phẩm trí tuệ và bảo mật thông tin của Công ty. Tuỳ theo mức độ của từng trường hợp vi phạm mà Người lao động sẽ bị xử lý theo Quyết định của Công ty hoặc của Pháp luật Việt Nam. Nghỉ Nguời lao động được áp dụng chế độ nghỉ theo đúng quy định tại Thoả ước lao động tập thể Người lao động được nghỉ việc không hưởng lương tối đa là 04 tháng nhưng phải báo trước 30 ngày cho người sử dụng lao động và phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động. Người lao động được nghỉ phép, nghỉ kết hôn theo luật Lao động nhưng phải báo trước 03 ngày cho người sử dụng lao động. Lao động nữ được nghỉ đẻ theo Luật Lao động. Thanh lý hợp đồng. Trước khi hợp đồng lao động hết hiệu lực 30 ngày, trường hợp một trong hai bên không muốn tiếp tục ký kết hợp đồng lao động, phải có trách nhiệm thông báo với bên kia bằng văn bản và hoàn thành thủ tục thanh lý hợp đồng theo quy định tại Thoả ước lao động tập thể. Trường hợp người lao động đã từ chối ký hợp đồng muốn quay trở lại thì người sử dụng lao động chỉ xem xét giải quyết cho các trường hợp gián đoạn trong khoảng thời gian 06 tháng, sau thời hạn trên thì người lao động phải tuân thủ theo quy trình tuyển dụng. Thôi việc Trong thời hạn hợp đồng, người lao động bị buộc thôi việc dựa theo điều 38 của Luật lao động, cụ thể trong các trường hợp sau: Không đáp ứng được yêu cầu công việc Do đau ốm nghỉ việc kéo dài quá nửa thời gian của hợp đồng hoặc trên 18 tháng đối với hợp đồng không xác định thời hạn. Do bất khả kháng mà đơn vị buộc phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động Do vi phạm kỷ luật mức sa thải: Người lao động có hành vi gây thiệt hại nghiệm trọng về tài sản và lợi ích của doanh nghiệp Người lao động đang thi hành kỷ luật mức chuyển công tác mà tái phạm Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày trong 1 tháng và 20 ngày trong một năm. Nghỉ ốm trên 6 tháng. Vi phạm Pháp luật Nhà nước. Trong thời hạn hợp đồng, người lao động có ý định thôi việc thì phải thông báo bằng văn bản cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất là 15 ngày. Người lao động sau khi thôi việc vì bất cứ lý do nào không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh của Công ty trong thời gian 1 năm kể từ khi thôi việc và không được làm đúng vị trí đang đảm nhiệm trong thời hạn 2 năm cho đối thủ cạnh tranh của Công ty. Khi rời khỏi Công ty người lao động có trách nhiệm bàn giao công việc, dụng cụ làm việc, thẻ bảo hiểm, thẻ nhân viên, các tài sản khác và tất toán các khoản nợ với Công ty. Sau khi bàn giao xong, người lao động sẽ được nhận lại toàn bộ bản gốc hồ sơ cá nhân. Cam kết khác Tôi cam kết đã đọc và hiểu đầy đủ tất cả các bản Phụ lục (1, 2) được đính kèm hợp đồng*. Người lao động (Ký, ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 2: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DANH MỤC CÁC QUY ĐỊNH NỘI BỘ STT TÊN QUY ĐỊNH NỘI BỘ Người ký cam kết tuân thủ Nội quy lao động và Thoả ước lao động tập thể Nội quy Công ty Nội quy phòng cháy chữa cháy Quy định sử dụng điện Quy định sử dụng điện thoại, fax Quy định về giao dịch thư tín với nước ngoài Quy định sử dụng mạng thông tin Quy định về an toàn bảo mật thông tin Quy định về sử dụng sản phẩm trí tuệ Quy định về an ninh hệ thống và công tác tiếp các cơ quan chức năng thanh tra nhà nước Quy chế hoạt động các Công ty Chi nhánh Quy định về an toàn nghỉ mát Quy tắc ứng xử ABC
Tài liệu liên quan