Hướng dẫn ôn thi môn triết học Mác - Lênin

(Bản scan) Khái niệm triết học - Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, xét cho cùng, đều bị các quan hệ kinh tế của xã hội quy định. Dù ở xã hội nào, triết học bao giờ cũng gồm hai yếu tố: 1) Yếu tố nhận thức - sự hiểu biết về thế giới xung quanh, trong đó con người; 2) Yếu tố nhận định - đánh giá về mặt đạo lý. - Triết học đã ra đời trong xã hội chiếm hữu nô lệ ( ở phương Tây) và trong thời kỳ chuyển từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến (phương Đông), gắn liền với sự phân công lao động xã hội - tách lao động trí óc ra khỏi lao động chân tay. - Phù hợp với trình độ phát triển thấp ở các giai đoạn đầu tiên của lịch sử loài người, triết học ra đời với tính cách là một khoa học tổng hợp các tri thức của con người về hiện thực xung quanh và bản thân mình. Sau đó, do sự phát triển của thực tiễn xã hội và của quá trình tích lũy tri thức, đã diễn ra quá trình tách các khoa học ra khỏi triết học thành các khoa học độc lập. Triết học với tính cách là khoa học, nên nó có đối tượng và nhiệm vụ nhận thức riêng của mình, nó là hệ thống những quan niệm, quan điểm có tính chất chỉnh thể về thế giới, về các quá trình vật chất và tinh thần và mối liên hệ giữa chúng, về nhận thức và cải biến thế giới.

pdf107 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1992 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn ôn thi môn triết học Mác - Lênin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan