Hướng dẫn thiết kế web động bằng Dreamweaver (Tiếng việt)_P17: PageProperties

I.MỞ MỘT TRANG : 1. Trong Panel Files > Tìm Trang muốn mở > Nhấp Đúp nó. 2. Hoặc Menu File > Open > ( Ctrl+O ) > HT Open hiện ra > Chọn File > Open. (H1)

doc5 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2325 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn thiết kế web động bằng Dreamweaver (Tiếng việt)_P17: PageProperties, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 17 NGÀY 20.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT AN I.MỞ MỘT TRANG : Trong Panel Files > Tìm Trang muốn mở > Nhấp Đúp nó. Hoặc Menu File > Open > ( Ctrl+O ) > HT Open hiện ra > Chọn File > Open. (H1) Nếu muốn mở một Trang mà bạn đã làm việc gần đây > Hạng Mục Open a Recent Item trong Start Page và nhấp nó. II.XEM TRƯỚC MỘT TRÌNH DUYỆT: Phím F12 > Dreamweaver đòi hỏi bạn phải lưu Trang bạn vừa tạo trước khi mở xem trước bằng Trình Duyệt . Nó hiện ra HT > Yes. (H2+3) . Phím F12 > Mở Trình Duyệt xem trước mặc định . Hoặc : Menu File > Preview in Browse > Chọn 1 Trình Duyệt > Trang mở ra theo Trình Duyệt mà bạn đã chọn .(H4). III.XÁC LẬP CÁC TRÌNH DUYỆT TRONG DANH SÁCH BROWSE: Menu File > Preview in Browse > Edit Browse List > HT Preferences hiện ra > Thực hiện 1 hoặc nhiều điều sau đây : Thêm 1 Trình Duyệt : Nhấp + > Điền Thông Tin vào HT Add Browse.(H5). Loại bỏ 1 Trình Duyệt : Chọn 1 Trình Duyệt > Nhấp - . Chọn 1 Trình Duyệt ưu tiên xem trước > Chọn nó và nhấp Nút Primary Browse. Chọn 1 Trình Duyệt ưu tiên 2 : Nhấp nút Secondary Browse. IV.XÁC LẬP CÁC THUỘC TÍNH TRANG : Menu Modify > Page Properties > HT page Properties hiện ra > Nhấp Hạng Mục mà bạn muốn. Chọn Mục APPEARANCE : Menu Modify > Page Properties > HT page Properties hiện ra > Mục Appearance : Page Font : Chọn 1 Font mặc định của D. Size : Chọn kích cở Tuyệt đối là 9,10,12…> Được phép chọn tiếp Đơn vị Tính – Chọn kích cở tương đối là Small , Medium , Large … Text Color : Chọn màu cho Text. Background Color : Cho phép bạn Insert vào 1 Ảnh nằm dưới Text > Nhấp Nút Browse để tìm vị trí ảnh cần Insert vào > Ok. Khi bạn chọn Ảnh làm nền , nó sẽ thay thế màu nền . Repeat : Xác lập ảnh nền sẽ hiển thị như thế nào nếu nó không vừa toàn bộ trang. Chọn Repeat để xếp ngói ảnh theo chiều ngang ( Repeat –x ) và dọc ( Repeat-y ). Margin : Xác lập lề Phải – Trái – Trên – Dưới của Trang > Chọn Đơn vị Tính > Ok .(H6+7).( Hình MH số 7 chưa nhập TEXT nên chưa có tác dụng ). Chọn Hạng Mục LINK : Menu Modify > Page Properties > HT page Properties hiện ra > Mục LINK . Link Font : Xác định Font mặc định ( D sẽ sử dụng Foont nầy trừ khi được ghi đề bởi 1 Style Sheet CSS ) – Xác định In đậm – In Nghiêng. Size : Giống trên. Link Color : Xác lập màu. Visited Links : Màu cho Text liên kết được tham quan . Có nghĩa là sau khi Link được mở ra Text liên kết – Nhấp tiếp vào Liên kết trong Text nầy ,ra text kế tiếp được xác định sẵn màu . Rollover Links : Đổi màu khi đặt con trỏ lên. Active Links : Nhấp Text hiện màu . Underline Style : Sẽ được gạch dưới.(H8).
Tài liệu liên quan