Hướng dẫn thiết kế web động bằng Dreamweaver(Tiếng việt)_P6: SITE CỤC BỘ

I.MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA : 1. FOLDER GỐC CỤC BỘ : Thiết kế Web lưu trong 1 Folder ở ổ cứng , mở ra xem Folder nầy . Folder nầy chứa các Files và Folder con. 2. Folder gốc cục bộ có tên ( Ví Dụ ) MY COMPANY , gồm có : • Folder CompanyInfo. • Folder Images . • Folder Products. 3. Khi mở Trang Web : Trang index ( Nằm trong Folder Gốc cục bộ ). 4. Các Site Tỉnh : Đó là các Site trong Folder ở Ổ Cứng , sau đó sẽ Upload lên Web Server. 5. Các Site Động : Khi mở Trang Web amazon.com và thấy các Trang chào đón bạn và đưa ra đề nghị mang tính cá nhân .Các Trang nầy được tạo và được phục vụ chỉ cho bạn , dựa vào việc lập trình cơ sở dữ liệu của amazon.(H0).

doc5 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2540 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn thiết kế web động bằng Dreamweaver(Tiếng việt)_P6: SITE CỤC BỘ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên