Khóa luận Sự hài lòng của bệnh nhân và thân nhân về việc kê đơn thuốc của bác sĩ tại bệnh viện trung tâm huyện Di Linh năm 2010

Thếlà bốn năm học đại học đã qua đi, thời gian bây giờchỉcòn được tính bằng ngày. Bốn năm có thểlà dài, nhưng sao bây giờtrong tôi lại sao thấy quá nhanh. Chúng tôi những người rồi đây sẽtrởthành cựu sinh viên của Khoa Quản trịBệnh viện, đã học được gì sau bốn năm ấy. Phải lả m gì đểsau này đàn em của mình còn có chút gì đểnhớđến các anh chịkhóa trước nữa chứ, đó là suy nghĩ của tôi. Nhà trường đưa ra chúng tôi hai lựa chọn: thitốt nghiệp và làm khóa luận, nếu thi tốt nghiệp xong thì chỉcó điểm thi thôi, không có gì đểlưu lại cả, còn làm khóa luận thì tốn thời gian và công sức nhưng sẽlưu lại bài ởthư viện trường, vì chúng tôi vẫn thường hay lên thư viện mượn khóa luận của các anh chịlớp trước xem mà. Vậy là tôi quyết định làm khóa luận, vì như thếsẽcòn có chút gì đểnhớvà khóa luận cũng là những gì mà tôi học được trên ghếgiảng đường, thông qua khóa luận tôi cũng mong mình sẽđóng góp một phần công sức của mình vào sựphát triển của ngành y nói chung và Bệnh viện Trung Tâm -huyện Di Linh nói riêng vì tôi là sinh viên khoa Quản trịBệnh viện mà.

pdf17 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2191 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Sự hài lòng của bệnh nhân và thân nhân về việc kê đơn thuốc của bác sĩ tại bệnh viện trung tâm huyện Di Linh năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT i SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ----o0o---- Họ và tên:………………………………………..Lớp:…………………………….. Ngành:…………………………Chuyên ngành:………………………………........ Tên đề tài:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. Mục tiêu, nội dung KLTN: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày nhận đề tài KLTN: …………………………………………………………… Họ và tên giảng viên hướng dẫn: ………………………………….. ………………………………….. Ngày hoàn thành KLTN ………………………………….. Họ và tên giảng viên phản biện: …………………………………. …………………………………. Ngày hoàn tất phản biện …………………………………. Nội dung yêu cầu KLTN đã được khoa thông qua Ngày…..Tháng……Năm 2010 Trưởng khoa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH Sinh viên: ĐẶNG KIM SƠN "SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN VÀ THÂN NHÂN VỀ VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC CỦA BÁC SĨ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG TÂM HUYỆN DI LINH, NĂM 2010". KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 8 NĂM 2010 GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT ii SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 Thế là bốn năm học đại học đã qua đi, thời gian bây giờ chỉ còn được tính bằng ngày. Bốn năm có thể là dài, nhưng sao bây giờ trong tôi lại sao thấy quá nhanh. Chúng tôi những người rồi đây sẽ trở thành cựu sinh viên của Khoa Quản trị Bệnh viện, đã học được gì sau bốn năm ấy. Phải lảm gì để sau này đàn em của mình còn có chút gì để nhớ đến các anh chị khóa trước nữa chứ, đó là suy nghĩ của tôi. Nhà trường đưa ra chúng tôi hai lựa chọn: thi tốt nghiệp và làm khóa luận, nếu thi tốt nghiệp xong thì chỉ có điểm thi thôi, không có gì để lưu lại cả, còn làm khóa luận thì tốn thời gian và công sức nhưng sẽ lưu lại bài ở thư viện trường, vì chúng tôi vẫn thường hay lên thư viện mượn khóa luận của các anh chị lớp trước xem mà. Vậy là tôi quyết định làm khóa luận, vì như thế sẽ còn có chút gì để nhớ và khóa luận cũng là những gì mà tôi học được trên ghế giảng đường, thông qua khóa luận tôi cũng mong mình sẽ đóng góp một phần công sức của mình vào sự phát triển của ngành y nói chung và Bệnh viện Trung Tâm - huyện Di Linh nói riêng vì tôi là sinh viên khoa Quản trị Bệnh viện mà. Từ khi chọn đề tài, tìm tư liệu, khai thác tư liệu cho đến khi tổng hợp tư liệu và trình bày kết quả nghiên cứu là một quá trình có thể nói là khó khăn với chúng tôi. Có những đứa bạn tôi, đã phải chuyển sang thi vì gặp khó khăn trong quá trình chọn đề tài cũng như chọn nơi để thực tập và lấy số liệu. Vì thế trong quá trình thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót. Tôi xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của thầy Nguyễn Văn Ngọt, người đã tận tình hướng dẫn tôi thực hiện và hoàn thành khóa luận này. Xin chân thành cảm ơn các anh chị cũng như ban lãnh đạo của Bệnh viện Trung tâm - huyện Di Linh đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi để tôi hoàn thành GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT iii SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 khóa luận. Cảm ơn thầy cô và bạn bè khoa Quản trị Bệnh viện đã luôn động viên tôi làm khóa luận. Kính chúc các thầy, cô và tập thể khoa Quản trị Bệnh viện sức khỏe dồi dào và thành công trong việc giảng dạy, đào tạo sinh viên. Đặng Kim Sơn Lớp 06QB – Khoa Quản trị Bệnh viện Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT iv SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 TÓM TẮT ĐỀ TÀI: TÊN ĐỀ TÀI : "SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN VÀ THÂN NHÂN VỀ VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC CỦA BÁC SĨ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG TÂM - HUYỆN DI LINH, NĂM 2010". Đề tài nghiên cứu "Sự hài lòng của bệnh nhân và thân nhân về việc kê đơn thuốc của bác sĩ tại BV TT - HDL, năm 2010" nhằm lượng giá được mức độ hài lòng của bệnh nhân về quá trình khám bệnh và điều trị tại BV TT - HDL trong thời gian qua và qua đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết để phục vụ cho việc cải tiến quá trình khám bệnh và kê đơn thuốc tại khoa khám bệnh trong thời gian sắp tới. Việc khảo sát ý kiến được thiết kế cắt ngang - mô tả, với cỡ mẫu là 384. Thiết lập bảng câu hỏi và tiến hành điều tra trên phiếu phối hợp với việc ghi nhận ý kiến trực tiếp trên 500 người đến khám và điều trị tại BV TT - HDL (bao gồm cả người khám bệnh và thân nhân người bệnh). Mức độ đánh giá được chia làm 4 mức:  Rất hài lòng,  Hài lòng,  Không hài lòng,  Rất không hài lòng. Sau khi thu thập dữ liệu, dữ liệu sẽ được phân tích, xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0. Đề tài sẽ thu nhận được các mức đề nghị của bệnh nhân và thân nhân về quá trình khám và điều trị tại TT. Ngoài việc nghiên cứu trên bảng câu hỏi, còn ghi nhận các ý kiến của bệnh nhân và thân nhân trong khoa để tổng hợp và đưa ra những kiến nghị làm giải pháp giải quyết các vấn đề. GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT v SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 Đề tài này sẽ ứng dụng vào thực tiễn để cải tiến quá trình khám bệnh tại BV TT, mang lại lợi ích thiết thực cho khoa khám bệnh cũng như cho BV TT trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, đề tài còn có thể mở rộng hướng nghiên cứu tới tất cả các bệnh nhân và thân nhân ở tất cả các bệnh viện trên cả nước, trở thành một hệ thống nghiên cứu và ghi nhận những ý kiến, đánh giá của bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân làm mục tiêu cho việc cải tiến không ngừng về quá trình khám bệnh của BV TT. GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT vi SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 MỤC LỤC: Trang 1.Nhiệm vụ khóa luận tốt nghiệp................................................................ i 2. Lời cảm ơn ............................................................................................. ii 3. Tóm tắt đề tài ......................................................................................... iv 4. Mục lục .................................................................................................. vi 5. Danh sách các từ viết tắt......................................................................... xi 6. Bảng biểu ............................................................................................... xiii 7. Tài liệu tham khảo.................................................................................. xvii 8. Phụ lục ................................................................................................... xiv A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề: ............................................................................................. 2 2. Lý do chọn đề tài:................................................................................... 3 3. Mục tiêu nghiên cứu:.............................................................................. 5 3.1 Mục tiêu tổng quát:.......................................................................... 5 3.2 Mục tiêu chuyên biệt: ....................................................................... 5 4 Phương pháp nghiên cứu: ........................................................................ 6 4.1Thiết kế nghiên cứu:................................................................. 6 4.2 Đối tượng nghiên cứu: ............................................................ 6 4.3 Cỡ mẫu:.................................................................................... 6 4.4 Phương pháp thu thập số liệu : ................................................ 6 GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT vii SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 4.5 Phương pháp xử lý số liệu ........................................................ 8 5. Báo cáo kết quả ...................................................................................... 9 B. NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHỮ VIẾT 1.1Chính tả và một số đặc điểm của chuẩn chính tả.................................... 11 1.2 Đặc điểm chữ viết tiếng Việt ................................................................ 12 1.3 Đánh giá chung về tình hình chữ viết và chính tả của ta hiện nay ......... 15 1.4 Một vài nhận xét về chữ viết BS........................................................... 17 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN TRUNG TÂM HUYỆN DI LINH 2.1 Giới thiệu chung về Bệnh viện trung tâm huyện Di Linh...................... 18 2.1.1 Quyết định thành lập Trung tâm y tế huyện Di Linh ................ 18 2.1.2 Giới thiệu chung về Bệnh viện Trung tâm huyện Di linh ......... 20 2.2 Chức năng, nhiệm vụ của BV TT – HDL ............................................. 22 2.2.1 Cấp cứu – khám bệnh – chữa bệnh .......................................... 22 2.2.2 Đào tạo cán bộ y tế .................................................................. 22 2.2.3 Nghiên cứu khoa học về y học ................................................. 22 2.2.4 Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn ......................................... 23 2.2.5 Phòng bệnh.............................................................................. 23 2.2.6 Hợp tác quốc tế........................................................................ 23 GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT viii SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 2.2.7 Quản lý kinh tế y tế ................................................................. 23 2.3 Các khoa phòng trong BV .................................................................... 23 2.4 Khoa khám bệnh................................................................................... 25 2.4.1 Nhiệm vụ ................................................................................... 25 2.4.2 Đối tượng................................................................................... 25 2.4.3 Quy định chung.......................................................................... 26 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng và giới tính .......................................................................... 27 3.2 Học vấn và nghề nghiệp ....................................................................... 29 3.3 Loại bảo hiểm....................................................................................... 31 3.4 Số lần khám bệnh, thu nhập, chi phí cho một lần khám bệnh................ 32 3.5 Bệnh mắt và nhận xét về chữ viết BS ................................................... 36 3.6 Kết quả các câu trả lời có – không........................................................ 38 3.6.1 Giới thiệu................................................................................... 38 3.6.2 Mua thuốc theo đơn ................................................................... 39 3.6.3 Mua thuốc trong BV .................................................................. 40 3.6.4 Sai sót trong cấp phát thuốc ....................................................... 41 3.6.5 Biết được tên thuốc (tên Việt dược) và thành phần hóa học ....... 42 3.5.6 Giá thuốc ................................................................................... 43 3.6.7 Tác dụng phụ của thuốc ............................................................. 44 GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT ix SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 3.6.8 Sẽ giới thiệu cho người thân đến khám ...................................... 45 3.6.9 Biết hạn sử dụng của thuốc ........................................................ 46 3.6.10 Khó khăn trong việc uống thuốc .............................................. 47 3.7 Đối với các câu hỏi khảo sát sự hài lòng............................................... 48 3.7.1 Thủ tục hành chính .................................................................. 47 3.7.2 Giải thích đầy đủ về bệnh ........................................................ 49 3.7.3 Tiếp đón của nhân viên y tế ..................................................... 50 3.7.4 Công khai thuốc và vật tư y tế đã sử dụng ............................... 51 3.7.5 Hướng dẫn quyền và nghĩa vụ của người khám bệnh............... 52 3.7.6 Chẩn đoán bệnh của BS ........................................................... 53 3.7.7 Chữ viết trong đơn của BS....................................................... 54 3.7.8 Kê đơn của BS......................................................................... 55 3.7.9 Việc khám bệnh của BS........................................................... 56 3.7.10 Thời gian BS dành để khám bệnh .......................................... 57 3.7.11 Thời gian ngồi chờ KB .......................................................... 58 3.7.12 Cấp phát thuốc BHYT ........................................................... 59 3.7.13 Thuốc đã sử dụng .................................................................. 60 3.7.14 Hạn dùng của thuốc ............................................................... 61 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP 4.1 Xem xét các yếu tố liên quan đến số lần KB......................................... 62 GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT x SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 4.1.1 Số lần khám bệnh và học vấn .................................................. 62 4.1.2 Số lần khám bệnh và thu nhập hàng tháng ............................... 64 4.1.3 Số lần khám bệnh và chi phí cho một làm khám bệnh ............. 66 4.1.4 Số lần khám bệnh và nghề nghiệp ........................................... 68 4.1.5 Số lần khám bệnh và loại BH .................................................. 70 4.1.6 Số lần khám bệnh và chữ viết BS ............................................ 73 4.2 Xem xét các yếu tố liên quan đến sự hài lòng về chữ viết BS ............... 75 4.2.1 Hài lòng về chữ viết đơn và chẩn đoán của BS ........................ 75 4.2.2 Hài lòng về chữ viết đơn và việc kê đơn của BS...................... 77 4.2.3 Hài lòng về chữ viết đơn và thời gian khám bệnh của BS........ 79 4.2.4 Hài lòng về chữ viết đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc của nhân viên y tế ................................................................................... 81 4.2.5 Hài lòng về chữ viết đơn và hài lòng với thời gian từ khi khám bệnh đến khi cấp phát thuốc.................................................... 83 4.2.6 Hài lòng về chữ viết đơn và hài lòng với thuốc đã sử dụng...... 85 4.2.7 Hài lòng về chữ viết đơn và sai sót trong việc cấp phát thuốc ................................................................................................ 88 4.2.8 Hài lòng về chữ viết đơn và tên thuốc (tên biệt dược) và thành phần hóa học của thuốc........................................................... 90 4.2.9 Hài lòng về chữ viết đơn và hạn dùng của thuốc...................... 92 4.2.10 Hài lòng về chữ viết đơn và khó khăn trong việc uống thuốc ................................................................................................ 94 4.3 Kết luận:............................................................................................... 96 GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT xi SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT: - BHYT: Bảo hiểm y tế - BN: Bệnh nhân - BS: Bác sĩ - BV TT - HDL: Bệnh viện Trung tâm - Huyện Di Linh - BV: Bệnh viện - CBYT: Cán bộ y tế - CĐHA: Chẩn đoán hình ảnh - CLS: Cận lâm sàng - CSSK: Chăm sóc sức khỏe - DS: Dược sĩ - GT: Giá trị - GTLN: Giá trị lớn nhất - GTNN: Giá trị nhỏ nhất - HD SD: Hướng dẫn sử dụng - HL: Hài lòng - KB: Khám bệnh - KHL: Không hài lòng - NVYT: Nhân viên y tế - RHL: Rất hài lòng GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT xii SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 - RKHL: Rất không hài lòng - TĐ TV: Từ điển tiếng Việt - TT YT: Trung tâm Y tế - XN: Xét nghiệm GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT xiii SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 BẢNG BIỂU: Bảng 2.1: Bảng tổng hợp các BV và trạm y tế huyện Di Linh .................... 21 Bảng 2.2: Các khoa phòng trong BV TT – HDL ........................................ 24 GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT xiv SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 TÀI LIỆU THAM KHẢO: [1]. Mai Ngọc Chừ (1997), Vũ Đức Nghiệu & Hoàng Trọng Phiến. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. nhà xuất bản Giáo dục, Chữ viết và chính tả, trang 119– 126. [2]. Quy chế bệnh viện (1998), nhà xuất bản Y học, Hà Nội. [3]. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm đồng (1989), Về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Di Linh. [4]. Hoàng Trọng (2008), Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu với SPSS, nhà xuất bản Hồng Đức. [5]. Nguyễn Văn Tuấn (2009), Có bao nhiêu bác sĩ viết chữ khó đọc, báo Tuổi Trẻ ngày 6/4/09. GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT xv SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 PHỤ LỤC: 1. BẢNG CÂU HỎI: PHIẾU THĂM DÒ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN VÀ THÂN NHÂN VỀ VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC CỦA BÁC SĨ Khi quý ông, bà tham gia vào cuộc phỏng vấn trả lời các câu hỏi này là đã góp phần làm giúp hoàn thiện công tác khám chữa bệnh nhằm mang lại một chất lượng tốt nhất. Vì vậy rất mong quý ông bà hợp tác. 1. Họ tên người được phỏng vấn:..................................................................................... 2. Đối tượng : 1  Bệnh nhân 2  Thân nhân 3. Tuổi:.................... 4. Giới: 1  Nam 2  Nữ 5. Trình độ học vấn: 1 Cấp 1 2 Cấp 2 3 Cấp 3 4 Đại học 5 Sau ĐH 6. Nghề nghiệp: 1 Công nhân 2 Nông dân 3 Cán bộ y tế 4 Kỹ sư 5 Giáo viên 6 Nội trợ 7 Hưu trí 8  Khác :........................ 7. Thu nhập hàng tháng:................................................................................................... 8. Địa chỉ, điện thoại :...................................................................................................... 9. Khám bệnh lần thứ mấy?:............................................................................................ 10. Chi phí cho một lần khám bệnh :................................................................................ 11. Loại bảo hiểm: 1 Tự nguyện 2  Hưu trí 3 CBCNV 12. Ông/bà có mắc bệnh về mắt không? 1 Cận thị 2 Viễn thị 3 Loạn thị 4 Khác : 13. Ông/bà có mắc bệnh về tai không?: 1 Khiếm thính 2 Trợ thính 3 Lãng tai 4 Khác :....................... 14. Theo ông/bà thì chữ viết của BS có: 1 Mờ 2 Nhỏ 3 Không đủ nét  Có  Không STT NỘI DUNG CÂU HỎI   1. Ông/ bà đến đây có do ai giới thiệu không? 2. Ông/bà có uống thuốc theo đơn của bác sĩ không? GVHD: BSCKII.NGUYỄN VĂN NGỌT xvi SVTH: ĐẶNG KIM SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MSSV:120600151 3. Ông/bà có mua thuốc trong bệnh viện không? 4. Ông/bà có thấy sai sót gì trong việc cấp phát thuốc không? 5. Ông/bà có biết được tên thuốc (tên biệt dược) và thành phần hóa học của viên thuốc không? 6. Ông/bà có biết giá cả của loại thuốc ông/bà sẽ dùng không? 7. Ông/bà có biết thuốc ông/bà đang uống có tác dụng phụ gì không? 8. Ông/bà sẽ giới thiệu cho người thân đến khám bệnh tại BV không? 9. Ông/bà có biết hạn dùng của thuốc không? 10. Ông/bà có gặp khó khăn gì trong việc uống thuốc không? 11. Ông/bà có biết cách sử dụng của tất cả các loại thuốc không? Ghi chú :  Rất hài lòng  Hài lòng  Không hài lòng Rất không hài lòng STT NỘI DUNG CÂU HỎI     1. Thủ tục hành chính của khoa Khám Bệnh có gây phiền hà cho ông/bà không? 2. Ông/bà có hài lòng về việc giải thích đầy đủ về bệnh và phương pháp điều trị không? 3. Ông/bà có hài lòng