Đề thi Vận tải

1. vận tải là hoạt động: a. độc lập b. sx vật chất c. kinh tế đặc thù d. all ý trên 1. sản phẩm vận tải: a. giống như các sản phẩm khác b. có thể dự trữ đc c. quá trình tiêu dùng gắn với quá trình sx d. ko có ý nào đúng

doc4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2417 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Vận tải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. vận tải là hoạt động: a. độc lập b. sx vật chất c. kinh tế đặc thù d. all ý trên 1. sản phẩm vận tải: a. giống như các sản phẩm khác b. có thể dự trữ đc c. quá trình tiêu dùng gắn với quá trình sx d. ko có ý nào đúng 2. hình thức vận chuyển mà người chuyên chở chịu trách nhiệm trên toàn bộ hành trình là a. nhiều chặng b. chở suốt c. đứt đoạn d. ko đáp án đúng 3. vận tải có tác động đến a. hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp b. cán cân thanh toán c. cơ cấu hàng hoá và thị trường d. all đúng 4. điều kiện vận tải mà người bán có khả năng vận tải và thông quan nhập khẩu là a. CPT b. FCA c. DDU d. DDP 5. không nên dành quyền vận tải khi: a. thị trường cạnh tranh khốc liệt b. chênh lệch giá CIF và FOB cao c. có khả năng thông quan xuất nhập khẩu d. muốn chủ động giao nhận hàng 6. chức năng cảng biển : a. neo đậu tàu b. phục vụ hàng hoá và tàu c. cả 2 ko phải d. a và b đúng 7. DDCW dùng để chỉ: a. trọng lượng tịnh hàng hoá b. trọng lượng cả bì c. trọng lượng tính trên đơn vị thể tích d. all ko đúng 8. dung tích đăng ký tịnh là a. toàn bộ các khoảng trống trên tàu b. các khoảng trống khép kín trên tàu c. khoảng trống khép kín và phòng thủy thủ thuyền trưởng d. khoảng trống khép kín kèm phòng vui chơi giải trí 9. trọng tải tịnh bằng a. trọng lượng hàng hoá trên tàu b. trọng lượng vật phẩm tiêu dùng cho hành trình c. hành lý thủ thủ và thuyền trưởng d. all đúng 10. xuyemax là a. tàu của xuye b. tàu đuợc tự do đi qua xuye c. tàu lớn nhất có thể đi qua xuye d. ko đáp án nào đúng 11. tàu trẻ là tàu có tuổi a. 8-10 b. 10-12 c. 12-14 d. 14-18 13. tàu chợ là tàu a. chuyên chở Container b. ko thưởng phạt xếp dỡ c. cước phí do thoả thuận d. chạy tuyến ko cố định 14. khi thuê tàu chợ, điền giấy lưu cước tàu chợ thường là do a. chủ tàu b. chủ hàng. c. môi giới d. ko đáp án đúng 15. vận đơn đường biển ko là a. xác nhận quyền sở hữu hàng hoá b. xác nhận việc nhận hàng lên tàu c. xác nhận 1 hợp đồng bảo hiểm d. xác nhận 1 hợp đồng chuyên chở 16. việt nam đã tham gia a. quy tắc haye b công ước hambur c. nghị định thư SDR d. ko đáp án đúng 17. thời hạn đc coi là tổn thất toàn bộ theo luật Anh khi a. tàu ko về cảng chỉ định sau 3 tháng b tàu ko về cảng chỉ định sau 60 ngày c. tàu gặp bão về muộn 45 ngày d. tàu rời cảng đi 90 ngày chưa đến cảng đích 18. chở hàng súc vật sống đc quy định trong a. quy tắc haye b công ước hambur c. luật thương mại quốc tế d. hiệp định của WTO 19. nguyên tắc suy đoán lỗi đc áp dụng trong a. quy tắc haye b. công ước hambur c. luật hàng hải việt nam d. cả b và c 20. 1 câu tính bồi thường hàng chậm giao ( nhân 2,5) 21. 1 câu tính giới hạn trách nhiệm theo haye, visby, hambur or luật hàng hải Việt Nam 22. giới hạn trách nhiệm là a. số tiền tối đa mà chủ tàu phải bồi thường b. số tiền mà người bảo hiểm phải trả c. số tiền tối đa đc bồi thường d. ko đáp án đúng 23. Theo luật hàng hải việt nam thì tàu chậm giao đc tính trong vòng a. 1 ngày b. 3 ngày c. 15 ngày d. 60 ngày 24. 1 câu hỏi về thuê bao tàu nhưng hok nhớ rõ đáp án,hi 25. khi mua theo điều kiện FOB thì tốt nhất người bán nên thuê tàu theo điều kiện a. FO b. FI c. FIO d. FIOS 25. để tránh phí xếp hàng lên tàu 2 lần người bán theo giá CIF nên thuê tàu theo điều kiện a. FO b. FI c. FIS d. FIOT 26. xếp dỡ chậm 5 ngày trong đó 1ngày lễ, 1 ngày thứ bảy và một ngày chủ nhật, tiền phạt xếp chậm là 300$/ngày. tổng số tiền phạt là a. 600$ b. 1200$ c. 1500$ d. ko có đáp án đúng 27. thuê ướt là hình thức thuê a. tàu ko biên chế thuyền viên b. tàu và thuỷ thủ tàu c. tàu, thuỷ thủ và thực phẩm d. thuê từng chuyến 1 28. đặc trưng nhất của container là a. thích ứng vận chuyển xếp dỡ b. phù hợp nhiều loại phương tiện c. hình dánh thích hợp d. thể tích chứa hàng trong lớn hơn 1m3 29. tàu chạy đến các điểm Hub và hàng đc chuyển tiếp là hình thức a. tàu chợ b. tàu chuyến c. Feeder d. tàu chạy thẳng 30. hàng chở ko thích hợp với container a. hàng hải sản đông lạnh b. hàng khối lượng lớn c. hàng siêu trường siêu trọng d. hàng lỏng 31. bảo hiểm là hình thức a. tránh rủi ro b. khắc phục rủi ro c. phân tán rủi ro vào số đông d. hạn chế rủi ro 32. tác dụng chính của bảo hiểm là a. tập trung vốn b. tăng thu ngoại tệ c. bồi thường d. tăng tích luỹ ngân sách 33. rủi ro do thời tiết xấu gây ra đc bảo hiểm trong điều kiện bảo hiểm a. ĐK A b. ĐK B c. ĐK C d. ĐK B và điều khoản thời tiết xấu BÀI TẬP 1. Một tàu trị giá 10 triệu USD chở hàng có trị giá 500.000 USD, cuớc phí chưa thu giá trị 10.000 USD. Trên hành trình gặp bão làm hư hỏng thân tầu trị giá 50.000USD, hàng có trị giá 100.000 USD bị cuốn xuống biển. Để chạy thoát khỏi cơn bão thuyền trưởng quyết định ném hàng xuống biển: a. Tổn thất do ném hàng xuống biển thuộc loại tổn thất gì? Đặc trưng của tổn thất đó? b. Hàng bị ném khỏi tàu có giá trị 200.000, để chạy thoát bão thuyền trưởng phải vận hành hết công xuất làm máy và nồi hơi bị hỏng sửa chữa hết 500.000 USD. Tính mức phân bổ tổn thất chung. 2. Tàu trị giá 2 triệu $, tổng hang là 10.000 MT, giá trị hàng là 300$/MT. Cước fí là 10$/MT, tỉ lệ fí bảo hiểm là 1% Ngày 14/5 ngấm mưa ướt 2000MT Ngày 15/5 chạy bão fải vứt 4000MT, máy tàu hỏng 100.000$ Ngày 16/5 mất cắp 1000MT a. tính V,I? I phụ thuộc vào những yếu tố nào b. khi mua BH theo điều kiện A, B, C ITC 1982 thì đc bồi thường như thế nào?