Kĩ năng công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT

Kiến thức: Nhận thức đúng, đủ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của GVCN lớp ở trường trung học. Phân tích được nội dung và yêu cầu của công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học giai đoạn hiện nay; Xác định được các hoạt động cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm lớp và cách tiến hành Kĩ năng xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp cụ thể, khả thi tổ chức các hoạt động giáo dục HS lớp chủ nhiệm hiệu quả Xây dựng các mối quan hệ với cá nhân và tập thể bên trong, bên ngoài nhà trường để phối hợp giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm Kiểm tra đánh giá học sinh khoa học, dân chủ, công bằng Thái độ Tận tâm, trách nhiệm cao, quan tâm sâu sát mọi đối tượng học sinh Kiên trì, hợp tác, chủ động, thân thiện trong thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh

ppt33 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1494 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kĩ năng công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TS. TRẦN THỊ MINH HẰNGThS. TRẦN THỊ HẢI YẾN *Hà Nội 9 - 2011Kiến thức: Nhận thức đúng, đủ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của GVCN lớp ở trường trung học. Phân tích được nội dung và yêu cầu của công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học giai đoạn hiện nay; Xác định được các hoạt động cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm lớp và cách tiến hànhKĩ năngxây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp cụ thể, khả thitổ chức các hoạt động giáo dục HS lớp chủ nhiệm hiệu quảXây dựng các mối quan hệ với cá nhân và tập thể bên trong, bên ngoài nhà trường để phối hợp giáo dục học sinh lớp chủ nhiệmKiểm tra đánh giá học sinh khoa học, dân chủ, công bằngThái độTận tâm, trách nhiệm cao, quan tâm sâu sát mọi đối tượng học sinhKiên trì, hợp tác, chủ động, thân thiện trong thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh*Mục tiêu chuyên đềHoạt động 1: Anh ( chị ) nêu vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học ( Căn cứ vào Luật Giáo dục và Điều lệ trường THPT)? ( Suy nghĩ cá nhân trong 5 phút) *1) Vị trí của GVCN trong trường trung học Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) có vị trí vô cùng quan trọng trong trường phổ thông. - Là cầu nối giữa gia đình- nhà trường - xã hội; - Là người thừa lệnh Hiệu trưởng – Ban giám hiệu quản lý học sinh của một lớp hoc; - Là người gần gũi quan trọng ảnh hưởng tới nhân cách, kết quả giáo dục của học sinh. *2) Vai trò của GVCN trong trường trung học - Chịu trách nhiệm trước nhà trường về mọi hoạt động của lớp mà giáo viên đó được phân công làm chủ nhiệm. - Điều phối, hướng dẫn mọi hoạt động của lớp - Là đại diện của lớp trong các mối quan hệ: Gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức đoàn thể. - Truyền thụ kiến thức và giúp học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển nhân cách.*- Tự hoàn hiện phẩm chất, nhân cách và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một nhà giáo xứng đáng là tấm gương cho học sinh noi theo;- Hiểu rõ mục tiêu giáo dục của cấp học, của lớp và chương trình dạy học, giáo dục của trường;- Dạy và tổ chức các hoạt động trong, ngoài giờ cho HS;- Nắm vững các kế hoạch giảng dạy, GD hướng nghiệp, lao động của nhà trường để thực hiện trong lớp học;- Là trung tâm, hạt nhân trong việc xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong và ngoài trường;- Cố vấn cho học sinh, xây dựng lớp học thành đơn vị tập thể phát triển; - Có phương pháp giáo dục thích hợp, nhất là các em cá biệt;- Kết hợp các lực lượng giáo dục trong giáo dục học sinh ;- Nhận định, đánh giá chính xác học sinh.*3) Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm Thể chất Phát triển như một người trưởng thành thực sựTâm lý - Muốn khẳng định làm người lớn; - Nhưng vốn tri thức và kinh nghiệm sống cũng như xã hội chưa thực sư như người lớn - Đây là mâu thuẫn lớn dẫn đến các biểu hiện lệch lạc về thái độ và hành vi ở lứa tuổi này; - Rất thích cái mới..**Nguyên tắc thứ nhất: GV phải thể hiện tính mô phạm trong giao tiếp; Nguyên tắc thứ hai: Tôn trọng nhân cách của người học trong quá trình giao tiếp; Nguyên tắc thứ ba: Có thiện ý trong quá trình giao tiếp với HS* + Sự mẫu mực về trang phục, hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ như: Nói năng mạch lạc rõ ràng, khúc triết có văn hóa; cử chỉ hành vi phải đàng hoàng đĩnh đạc, tự tin; phải thống nhất giữa lời nói với việc làm. + Thái độ biểu hiện thông qua nét mặt phải phù hợp với hành vi biểu hiện. + Trong những trường hợp khó xử phải khoan dung và nhân hậu đối với sinh viên. Chính nhân cách mẫu mực của giảng viên tạo ra uy tín đảm bảo thành công trong giao tiếp sư phạm.*+ Biết lắng nghe và khuyến khách người học trình bày ý muốn và nguyện vọng cũng như quan điểm của bản thân người học, không có những cử chỉ điệu bộ thể hiện ra bên ngoài thiếu tôn trọng người học. + Không dùng ngôn ngữ xúc phạm đến người học ngay cả trong trường hợp người học mắc khuyến điểm, đặc biệt là trước tập thể, hoặc những nơi đông người. + Hành vi cử chỉ điệu bộ ...( Những phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ) luôn luôn giữ ở trạng thái cần bằng, không thái quá ví dụ như: nóng nẩy quá hoặc quá lạnh nhạt trong giao tiếp với học sinh. + Tôn trọng nhân cách của học sinh còn thể hiện trong trang phục: Quần áo phải gọn gàng, sạch sẽ thể hiện lịch sự, kín đáo của người thầy giáo trong giao tiếp với HS.* + Giáo viên nhiệt tình, có năng lực giảng dạy tốt, thông qua tri thức, thông qua bài giảng hấp dẫn để thu hút học sinh học tập. + Thiện ý trong giao tiếp thể hiện thông qua việc giảng viên tổ chức đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh một cách công bằng. Trong đánh giá luôn có xu hướng khuyến khích động viên để người học vươn lên, không được trù dập họ. Trong quá trình giao tiếp luôn tỏ ra tin tưởng vào các em.Hoạt động 2: Câu hỏi 1: Nêu những nội dung công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT?Câu hỏi 2: Đưa ra một khó khăn nhất trong công tác chủ nhiệm mà bản thân gặp phải (hoặc của đồng nghiệp); phương pháp giải quyết? (làm việc theo nhóm trong thời gian 10 phút)*Nội dung công tác chủ nhiệm lớpTìm hiểu, phân loại học sinh lớp chủ nhiệmXây dựng tập thể học sinh Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dụcĐánh giá kết quả giáo dục học sinhPhối hợp của GVCN lớp với các lực lượng GD trong nhà trường Liên kết với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường để giáo dục học sinhLập kế hoạch cho công tác chủ nhiệm*Các nhóm nêu khó khăn dưới dạng các tình huống *Hoạt động 4: Câu hỏi 1: Anh ( Chị ) Nêu các phương tiện và phương pháp thực hiện nội dung chủ nhiệm lớp ở trường THPT?Câu hỏi 2: Anh ( Chị) Đưa ra sáng kiến có hiệu quả trong phương pháp thực hiện các nội dung chủ nhiệm lớp của bản thân ?*Nội dung1: Tìm hiểu , phân loại, lập kế hoạch giáo dục học sinh THPTPhương tiện: Các loại sổ và hồ sơ có liên quan đến HS như: Sơ yếu lý lịch; học bạ; sổ liên lạc; sổ ghi đầu bài; sổ nhật kí lớp; các biên bản họp; sổ chủ nhiệm; các sản phẩm lao động và học tập của học sinh SO LIEU.docPhương pháp: + Nghiên cứu hồ sơ học sinh+ Trao đổi trò chuyện+ tham khảo ý kiến người khác( thường là chuyên gia hoặc những người có kinh nghiệm)+ Quan sát+ Phiếu hỏi+ Thu thập và xử lý thông tin*Nội dung cần tìm hiểu học sinh:Hoàn cảnh gia đình và hoàn cảnh sống của HSĐặc điểm phát triển về thể chất và sinh lý , sở thích của các emĐặc điểm tâm lý: Khả năng tư duy, khí chấtNhững phẩm chất tâm lý chủ yếu..Thiên hướng và năng lực*Các bước tiến hànhBước chuẩn bịBước tiến hànhGiai đoạn tìm hiểu sơ bộGiai đoạn khảo sát điều traGiai đoạn khẳng định kết quả tìm hiểu*Yêu cầu - Xây dựng TTHS theo hướng tự quản tích cực, huy động mọi tiềm năng, vai trò HS - Tôn trọng, tin tưởng - Bồi dưỡng năng lực “ Lãnh đạo” cho HStrường học Sinhgapore.ppt**Phương tiện Sơ đồ tổ chức lớp Bản quy định chức năng, nhiệm vụ của cán bộ lớp@ Các loại sổ của lớp * Số liệu qua kết quả tìm hiểu học sinh; Kế hoạch năm học của lớp (có trong tài liệu)Phương pháp: Thuyết phục, thuyết giảng; Giao nhiệm vụ cụ thể; Bồi dưỡng huấn luyện; Tạo tình huống giáo dục; Cố vấnCác bước tiến hànhBước chuẩn bị- Thăm dò dư luận tập thể học sinh- Xây dựng kế hoạch thời gian tiến hành- Thông báo cho học sinh về kế hoạch- Chuẩn bị các phương tiện Bước tiến hành- Tổ chức và huấn luyện cơ bản- Thể nghiệm trong thực tế và rèn các kĩ năng*Yêu cầu- Thực hiện giáo dục toàn diện cho HStiet kiem.flv- Giáo dục học sinh ý thức gắn bó với tập thể- Hình thành và phát triển kĩ năng hoạt động tập thể cho HS.*Phương tiện và phương pháp thực hiện- Số liệu qua kết quả tìm hiểu học sinh;- Thông qua các hoạt động giáo dục. Các bước thực hiện - Xác định các hoạt động và yêu cầu cần đạt- Chuẩn bị cho hoạt động- Tiến hành hoạt động- Tổ chức rút kinh nghiệm *Yêu cầu đánh giá HS- Đánh giá học sinh đảm bảo công bằng, khách quan, theo xu hướng phát triển và toàn diệnQuy trình đánh giá- Học sinh tự đánh giá- Tập thể đánh giá- Ý kiến giáo viên chủ nhiệm lớp*GVCNL với ban giám hiệu:- Nhận KH và triển khai hoạt động- Báo cáo kết quả hoạt động theo quy định - Báo cáo những bất thường trong học sinh với BGH- Đánh giá, xếp loại HS theo quy định của nhà trườngGVCNL với HĐGD:- Là một thành viên HĐGD nhà trường- Phản ánh những khó khăn trong công tác CNL- Đề đạt những nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của GV, HS và cha mẹ HS*GVCNL với đoàn TN:- Với Chi Đoàn: dự sinh hoạt; Động viên khuyến khích; cố vấn phối hợp giữa lớp với chi đoàn trong tổ chức hoạt động; góp ý tham mưu phát triển đoàn viên mới; - Với Đoàn trường: Phối hợp tham mưu về các kế hoạch và cùng tổ chức các hoạt động của chi đoàn lớp mình đạt kết quả tốt. *- GVCNL với GV bộ môn: Thông qua trao đổi thường xuyên với GV bộ môn để nắm bắt học sinh - GVCNL với các GVCN khác: Phối hợp trao đổi để thống nhất kế hoạch chung*GVCNL với gia đình học sinh- Thông báo kết quả HT và rèn luyện theo đình kì thời gian đến GĐ- Huy động tiềm năng GĐHS trong GD HS- tư vấn giúp đỡ GĐ trong giáo dục con cái đặc biệt là phương pháp DG trẻ mới lớn Các hình thức phối hợp- Họp cha mẹ học sinh- Sổ liên lạc- Đến thăm hỏi-Trao đổi qua thư, điện thoại*Sự cần thiết phải có KHGVCNLQuy trình lập kế hoạch GVCNLĐánh giá KH GVCNL( Tham khảo nội dung Công tác lập kế hoạch của tổ trưởng chuyên môn)@*TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÍ THẦY CÔ!CƠ CẤU CỦA MỘT LỚPBan cán sự & nhiệm vụ Lớp trưởng: Phụ trách chung, là người chịu trách nhiệm chính trước GVCN về mọi hoạt động của lớp Lớp phó học tập: Hỗ trợ cho lớp trưởng trong hoạt động về học tập, chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động có liên quan đến học tập của cả lớp. Lớp phó lao động: Hỗ trợ cho lớp trưởng trong hoạt động về lao động, chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động có liên quan đến lao động của cả lớp. Lớp phó văn thể mỹ (nếu cần):Hỗ trợ cho lớp trưởng trong hoạt động về văn thể mỹ của lớp, chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động có liên quan đến văn thể mỹ của cả lớp. Cán sự bộ môn: Toán – Tiếng Anh – Văn – Hóa - Lý – Sinh – Sử – Địa – GDCD – Thể dục (nhằm theo dõi về tình hình học tập của từng giờ để báo cáo kịp thời đến giáo viên chủ nhiệm): Lựa chọn HS học giỏi, say sưa, có sự sáng tạo trọng môn học đó, có trách nhiệm đối với việc học tập và giúp đỡ các bạn khác đặc biệt là đối với các bạn học yếu. Thủ quĩ: Giữ quĩ lớp: Chọ HS thật thà, cẩn thận, có trách nhiệm Đội xung kích trường (2 em ’ 4 em, nếu cần): chọn hS năng nổ, sức khỏe, nhiệt tình. Các tổ trưởng và tổ phó: Cần phải chia lớp thành các tổ để “phân cấp” quản lý và cần có tổ trưởng và tổ phó. GVCN hướng dẫn ghi chép sổ sách cho từng loại cán bộ lớp. Lớp trưởng: Trong sổ cần ghi rõ: Nhiệm vụ Kế hoạch phấn đấu của lớp: chỉ tiêu, biện pháp,của cả năm, hàng tháng,.. Ghi chép tình hình của lớp theo từng tuần, tháng do lớp phó, tổ trưởng, sao đỏ, cung cấp Lớp phó: Trong sổ cần ghi rõ: Nhiệm vụ Kế hoạch : Tóm tắt dự kiến từng tháng, tuần- Tổ trưởng: Trong sổ cần ghi rõ: Nhiệm vụ của tổ trưởng Danh sách tổ viên: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, khi cần liên lạc với. Tình hình và kết quả học tập của tổ trong tháng, tuần của các tổ viên- Sao đỏ: Trong sổ cần ghi rõ: Nhiệm vụ của sao đỏ Tình hình : Kỷ luật, đạo đức (trong và ngoài giờ học, cả việc tốt và hành vi chưa tốt, ghi rõ cả thời gian xảy ra)- HS giữa sổ đầu bài: HS phải cẩn thận, chữ đẹp, có trách nhiệm, trung thực,..
Tài liệu liên quan