Kinh tế học vĩ mô - Tăng trưởng kinh tế và chu kỳ kinh tế

Khi nền kinh tế đang trong thời kỳ mở mang thì sự đầu tư tăng rất nhanh. Ngược lại, khi kinh tế rơi vào suy thoái thì sự đầu tư cũng giảm rất nhanh. Mức cầu về đầu tư chịu tác động của việc tăng khối lượng hàng hóa bán ra. Hiện tượng này gọi là “nguyên lý gia tốc”. Nguyên lý này nói lên rằng số vốn mà xã hội cần đến, dù là hàng hóa hay trang thiết bị, phụ thuộc trước tiên vào mức sản xuất. Việc tăng vốn, tăng đầu tư chỉ xảy ra khi sản lượng tăng. Kết quả là một thời kỳ phồn thịnh có thể chấm dứt, không đơn giản chỉ do hàng hóa bán ra bị giảm sút mà chỉ vì hàng hóa bán ra bị chững lại ở mức cao. Ví dụ: G/s có 1 DN mà doanh số hàng hóa bán ra hàng năm bằng ½ giá trị thiết bị cơ bản. Khi số hàng hóa hàng năm bán ra 30 tr.USD, thì số vốn là 60 tr.USD. Số máy móc (TLSX) mà DN có là 20 cái ở các lứa tuổi khác nhau và cứ mỗi năm sẽ có một cái bị thay thế. Như vậy, vì thay thế bằng mức tiêu hao nên không có đầu tư ròng, hoặc tiết kiệm. Đầu tư diễn ra ở mức 3 tr.USD/năm, tức là 1 năm thay 1 máy. Số 27 tr.USD còn lại về tiền bán hàng có thể giả định là biến vào tiền lương và lãi cổ phần. Giả định năm thứ tư số hàng bán ra tăng 50% từ 30 tr USD lên 45 tr USD. Để giữ cho tỷ lệ tư bản và sản lượng vẫn là 2:1, số máy móc cũng phải tăng 50% tức từ 20 máy lên 30 máy.

doc13 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 2018 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế học vĩ mô - Tăng trưởng kinh tế và chu kỳ kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên