Kỹ năng viết và trình bày Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

Tên đề tài.   2. Lý do chọn đề tài ( tính cấp thiết).   3. Lịch sử nghiên cứu.   4. Mục đích nghiên cứu. 5. Giả thuyết khoa học.   6. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu.   7. Phạm vi, giới hạn đề tài nghiên cứu.   8. Nhiệm vụ nghiên cứu   9. Phương pháp nghiên cứu. 10. Dàn ý nội dung nghiên cứu

pdf20 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1995 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỹ năng viết và trình bày Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỸ NĂNG VIẾT VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Trường Đại học Ngân hàng T P. Hồ Chí Minh Ths. Trần Mai Ước   1. Phác thảo lại dàn bài chi tiết (xem lại đề cương nghiên cứu) • Đề cương nghiên cứu gồm có các phần cơ bản sau đây: I. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI VIẾT BẢN THẢO BÁO CÁO NCKH 1.Tên đề tài. •          2. Lý do chọn đề tài ( tính cấp thiết). •          3. Lịch sử nghiên cứu. •          4. Mục đích nghiên cứu. •         5. Giả thuyết khoa học. •          6. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu. •          7. Phạm vi, giới hạn đề tài nghiên cứu. •          8. Nhiệm vụ nghiên cứu •          9. Phương pháp nghiên cứu. •         10. Dàn ý nội dung nghiên cứu         Trường Đại học Ngân hàng T P. Hồ Chí Minh Là bản ghi các chương, mục theo dự kiến sẽ thực hiện. Dàn ý nội dung nghiên cứu thường có 3 phần: Phần I: Những vấn đề chung của đề tài Phần này gồm có các phần từ 1 đến 10 (trong bước 1) Phần II: Các chương nội dung: Thường có 3 chương  • Dàn ý nội dung nghiên cứu Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu.    Xây dựng hệ thống lý luận nhằm định hướng cho quá trình nghiên cứu: bộ khái niệm công cụ; lịch sử vấn đề nghiên cứu; đặc điểm đối tượng nghiên cứu; bản chất của vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Hiện trạng của vấn đề nghiên cứu (nếu vấn đề phức tạp có thể tách thành nhiều chương) và tổ chức thực nghiệm ( nếu có ) Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng hoặc kết quả thực nghiệm Chương 3: Đề xuất các giải pháp khoa học và chứng minh các giá trị của giải pháp đó Phần III: Kết luận và kiến nghị Tóm tắt nội dung chính của đề tài và đưa ra kiến nghị 2. Viết bản thảo theo 3 giai đoạn  Giai đoạn 1: Viết ý.    Giai đoạn 2: Biên tập nội dung: - Sắp xếp lại các ý đã viết được trước đó theo đúng trình tự, logic. - Lược bỏ đi bớt những ý tưởng trùng lắp. - Bổ sung thêm những ý mới thấy cần thiết. -   Chỉnh sửa chính tả, chỉnh lý câu văn. Đặc biệt là xem lại cách dùng từ ngữ. Những từ đa nghĩa, tối nghĩa, những từ cổ, khó hiểu thì lược bỏ, thay thế bằng các từ phổ thông, dễ hiểu. -   Bổ sung cước chú, ghi chú, trích nguồn dữ liệu, hình ảnh, đồ thị minh họa và tất cả những gì cần thêm vào. -   Ngắt đoạn, xuống hàng, chỉnh cách đánh số thứ tự các đề mục, các ý, số thứ tự các bảng, biểu, hình ảnh. -   Trình bày, dàn trang, căn chỉnh lề, ngắt trang cho hợp lý.  Giai đoạn 3: Hiệu đính, chỉnh sửa hình thức - Đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng. Sửa trên máy những lỗi phát hiện. - In bản nháp, dò và hiệu đính lại lần cuối (nhất là lỗi chính tả). - Nhờ bạn bè hoặc người hướng dẫn đọc, góp ý. - Bổ sung hay sửa chữa theo những ý kiến đóng góp nếu là ý kiến đúng, hay. - Biên tập, trình bày lại bản thảo sau cùng đúng theo cấu trúc, hình thức trình bày chuẩn theo mẫu trước khi in toàn bộ báo cáo. Những điều cần lưu ý khi viết bản thảo Ths. Trần Mai Ước • Không dùng lời lẽ hay từ dao to, búa lớn. • Không dùng lời lẽ cao ngạo hay khinh thường các nhà nghiên cứu khác. • Hạn chế tối đa việc sử dụng các đại danh từ hay sở hữu tính từ “tôi ”, “của tôi” mà thay bằng “của chúng tôi”, “người viết”, “tác giả”, “người nghiên cứu” bài báo cáo này hay luận án này, luận văn này. • Nhất quán về việc sử dụng các thuật ngữ, nhất là các thuật ngữ dịch, có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài. • Trích nguồn đầy đủ cho các số liệu thứ cấp sử dụng trong đề tài. • Kiểm tra lỗi chính tả. II. KHÁI QUÁT CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN/ BÁO CÁO NCKH 1. Kích thước giấy  Giấy trắng A4, khổ đứng. Nếu có bảng, biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang thì đầu bảng là lề trái của trang. 2. Kiểu chữ  Kiểu chữ (font) Times New Roman hoặc tương đương. Cỡ chữ (size) 12-13, mật độ chữ bình thường. Khoảng cách hàng 1,5 lines, in một mặt. 3. Căn lề  Các trang bình thường  lề trên: 3,5 cm;  lề dưới: 3,0 cm;  lề trái: 3,5 cm;  lề phải: 2,0 cm.  Những trang đặc biệt: theo chiều ngang  lề trên: 3,5 cm;  lề dưới: 2,0 cm;  lề trái: 3,0 cm;  lề phải: 3,5 cm.    4. CẤU TRÚC MỘT LUẬN VĂN ( KHÓA LUẬN)TỐT NGHIỆP Có một số quy định mang tính quốc tế về cách trình bày hình thức hay cấu trúc của một bản luận văn. Nhà nghiên cứu cần phải tuân theo để hình thức của luận văn được rõ ràng, logic và đạt tiêu chuẩn. Thông thường cấu trúc tiêu chuẩn của một luận văn bao gồm 3 phần:       Phần dẫn nhập       Phần nội dung       Phần tham khảo Phần dẫn nhập gồm có:  Trang bìa ngoài.  Trang tựa đề.  Trang lời cảm ơn/lời nói đầu.  Trang nhận xét của đơn vị thực tập.  Trang nhận xét của người hướng dẫn khoa học.  Trang nhận xét của người phản biện.  Trang nhận xét của Hội đồng khoa học (nếu có).  Danh mục bảng, biểu, hình ảnh minh họa (nếu có).  Bảng các chữ viết tắt.  Mục lục. Phần nội dung gồm có: Chương mở đầu ( hay phần mở đầu). Các chương nội dung chính: có thể chia làm 3 chương + Chương 1: Cơ sở lý thuyết (lý luận) và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. + Chương 2: Hiện trạng của vấn đề nghiên cứu (nếu vấn đề phức tạp có thể tách ra làm nhiều chương). + Chương 3: Giải pháp và kiến nghị để giải quyết vấn đề đang nghiên cứu. Chương kết luận (phần kết luận). Phần tham khảo gồm có: Bảng chú thích. Tài liệu tham khảo. Phụ lục.
Tài liệu liên quan