Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 môn thi: lịch sử

Câu 1 (4,0 điểm) Tóm tắt hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921-1927. Câu 2 (3,0 điểm) Trình bày khái quát diễn biến và kết quảcủa chiến dịch Điện Biên Phủnăm 1954. B. LỊCH SỬTHẾGIỚI (3,0 điểm) Nêu những thành tựu chủyếu của kinh tếMĩtrong hai thập kỉsau Chiến tranh thếgiới thứhai.

pdf1 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1289 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 môn thi: lịch sử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: LỊCH SỬ - Trung học phổ thông không phân ban Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Thí sinh chọn một trong hai đề sau: Đề I A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm) Câu 1 (4,0 điểm) Tóm tắt hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921-1927. Câu 2 (3,0 điểm) Trình bày khái quát diễn biến và kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm) Nêu những thành tựu chủ yếu của kinh tế Mĩ trong hai thập kỉ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Đề II A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm) Câu 1 (4,0 điểm) Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu- đông 1950. Câu 2 (3,0 điểm) Trình bày thành tựu trong những năm đầu (1986-1990) của sự nghiệp đổi mới đất nước và ý nghĩa của những thành tựu đó. B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm) Nêu những thành tựu chủ yếu của kinh tế Mĩ trong hai thập kỉ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. .......................Hết..................... Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: .................................................................... Số báo danh:............................................................................... Chữ ký của giám thị 1: ....................................................... Chữ ký của giám thị 2: ..................................................