Luận văn Phân tích tình hình cho vay vốn đối với nông hộ trồng quýt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Để tạo thêm cơ hội cho hộ nông dân tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ tài chính chính thức, giảm việc đi vay từ nguồn phi chính thức đắt đỏ, cải thiện điều kiện sống tại khu vực nông thôn, khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là tổ chức trung gian tài chính góp phần thực hiện những chức năng trên. Ngoài chức năng của một ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được xác định thêm nhiệm vụ đầu tư phát triển đối với khu vực nông thôn thông qua việc mở rộng đầu tư vốn trung, dài hạn để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy hải sản góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, luôn là người bạn đồng hành tin cậy cuả hộ gia đình, giải quyết triệt để vấn đề nợ xấu, đạt hệ số an toàn vốn theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo các lợi ích của người lao động. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Lai vung đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc đầu tư phát triển nền kinh tế nông nghiệp-nông thôn địa phương. Trong những năm gần đây, Ngân hàng góp phần thay đổi quy mô và cơ cấu sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất của người dân. Vốn đầu tư tăng lên giúp người dân mở rộng sản xuất kinh doanh những ngành nghề có thu nhập cao, tạo điều kiện giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Thu nhập của nông dân tăng lên và đa dạng hóa hơn, nghèo đòi giảm đáng kể. Ngoài việc tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, hộ vay vốn đã được nâng cao nhận thức và các năng lực hoạt động xã hội khác: việc tham gia vay vốn, hoạt động theo hộ vay vốn như thế nào cho hiệu quả nhất, trả nợ ra sao, đã giúp nông hộ mạnh dạn hơn, học hành của trẻ em trong gia đình được quan tâm hơn. Lai Vung nổi tiếng với nghề trồng Quýt, với khoảng 1.100 ha đang cho trái, sản lượng hàng năm cung cấp cho thị trường hàng chục ngàn tấn đóng góp một phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Hàng năm, nông dân trồng Quýt cần có vốn để đầu tư chăm sóc, cải tạo vườn, nguồn vốn tự có thường không đủ vì đa số nông dân còn nghèo. NHNo-PTNT CN Huyện Lai Vung là tổ chức trung gian tài chính chính thức góp phần hỗ trợ người dân nói chung và người trồng Quýt nói riêng có vốn đầu tư sản xuất. Để tìm hiểu thực tế việc cho vay vốn của NHNo & PTNT CN Huyện Lai Vung giúp nông dân làm giàu, Huyện Lai Vung phát triển loại trái cây đặc sản có giá trị kinh tế cao nên đề tài "Phân tích tình hình cho vay vốn đối với nông hộ trồng Quýt tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Lai Vung từ năm 2006 -2008 " được chọn làm đề tài tốt nghiệp. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Bài viết phân tích tình hình cho vay vốn đối với nông hộ trồng Quýt giai đoạn 2005 – 2008, qua đó đề suất một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Lai Vung Tỉnh Đồng Tháp 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng. - Phân tích tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn đối với nông hộ trồng Quýt. - Hộ trồng quýt sử dụng vốn vay của Ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình góp phần phát huy tiềm năng phát triển kinh tế của Huyên Lai Vung. - Đề suất một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với nông hộ trồng Quýt. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Về không gian: luận văn được thực hiện trên số liệu tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Lai Vung Về thời gian: thu thập và xử lý số liệu từ 2006-2008, thời gian thực hiện đề tài từ 02/02/2009 đến 27/04/2009. 1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu là những báo cáo có liên quan đến hoạt động tín dụng ngắn hạn, trung hạn của NHNo & PTNT, những số liệu của Phòng Nông Nghiệp Huyện Lai Vung, thông tin từ hộ trồng Quýt.

pdf79 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2532 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích tình hình cho vay vốn đối với nông hộ trồng quýt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QTKD LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI NÔNG HỘ TRỒNG QUÝT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN LAI VUNG TỈNH ĐỒNG THÁP Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện TS:LÊ KHƯƠNG NINH HÀ THỊ MINH THƯ Mssv: 4054287 Lớp: KTNN 1-K31 Năm 2009 ii LỜI CẢM TẠ Được sự phân công của quý thầy cô khoa Kinh Tế và QTKD trường Đại học Cần Thơ, sau thời gian thực tập, em đã hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp Để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp của mình, ngoài sự nỗ lực học hỏi của bản thân còn có sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô và các anh chị trong ngân hàng. Em vô cùng biết ơn quý Thầy Cô của khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ đã tận tình truyền đạt những kiến thức cơ bản cho chúng em trong 4 năm vừa qua. Đặc biệt là Thầy Lê Khương Ninh đã giúp em hoàn thành tốt Luận văn tốt nghiệp cuối khóa này. Em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Lai Vung đã tạo cơ hội cho em được tiếp xúc với môi trường làm việc tại Ngân hàng. Em cũng xin chân thành cám ơn các anh chị, đặc biệt là các cô, chú, anh, chị Phòng kế hoạch - kinh doanh đã giúp em hiểu biết thêm về các công việc thực tế trong Ngân hàng. Kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt! Kính chúc Ban Giám đốc, các anh chị trong Ngân hàng luôn hoàn thành tốt công tác và những lời chúc tốt đẹp nhất! Trân trọng! Sinh viên thực hiện Hà Thị Minh Thư iii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày …. tháng …. năm …….. Sinh viên thực hiện Hà Thị Minh Thư iv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Ngày …. tháng …. năm … Giám đốc chi nhánh vBẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ và tên người hướng dẫn: ..................................................................................  Học vị: ..................................................................................................................  Chuyên ngành: ......................................................................................................  Cơ quan công tác: .................................................................................................  Tên học viên: ........................................................................................................  Mã số sinh viên: ....................................................................................................  Chuyên ngành: ......................................................................................................  Tên đề tài: ............................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. Về hình thức: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày……. tháng ……năm 200…. NGƯỜI NHẬN XÉT vi NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Ngày …… tháng …… năm …… Giáo viên phản biện vii MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU................................................................................. 1 1.1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................... 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung ..................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................... 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................... 3 1.4. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................. 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 4 2.1. Phương pháp luận....................................................................................... 4 2.1.1 Hộ sản xuất và sự cân thiết phát triển kinh tế hộ gia đình .................... 4 2.1.2 Khái niệm tín dụng .............................................................................. 4 2.1.3. Vai trò của tín dụng ............................................................................. 5 2.1.4. Chức năng tín dụng ............................................................................. 7 2.1.5. THời hạn của tín dụng ......................................................................... 7 2.1.6 Nguyên tắc của tín dụng ...................................................................... 8 2.1.7 Đảm bảo tín dụng ................................................................................ 9 2.1.8. Rủi ro của tín dụng .............................................................................. 9 2.1.9 Lãi suất của tín dụng........................................................................... 10 2.1.10 Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ..................................... 11 2.2. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 14 2. 2.1 PP thu thập số liệu ............................................................................. 14 2.2.2. PP phân tích số liệu ........................................................................... 14 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ NHNo & PTNT CN HUYỆN LAI VUNG.... 15 3.1. Lịch sử hình thành .................................................................................... 15 3.2.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội Huyện Lai Vung ........................... 15 3.3.2. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Huyện Lai Vung. 17 3.2. Cơ cấu tổ chức và điều hành..................................................................... 18 3.2.1. Cơ cấu tổ chức .................................................................................... 18 3.2.2. Chức năng các phòng ban ................................................................... 19 viii 3.2.3. Qui trình cho vay tại NHNo&PTNT CN H.Lai Vung.......................... 21 3.3. Tình hình kinh doanh của NHNo&PTNT CN Huyện Lai vung từ năm 2006- 2008 ............................................................................................................... 22 3.3.1. Hoạt động kinh doanh từ năm 2006-2008 ........................................... 22 3.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2006-2008 ............................... 31 3.3.3. Thuận lợi và khó khăn ........................................................................ 36 3.4. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh của NH năm 2009 ........................................................................................................................ 38 3.4.1. Mục tiêu hoạt động ............................................................................. 38 3.4.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng................................................. 38 Chương 4: TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ TRỒNG QUÝT CỦA NHNo&PTNT CN H.LAI VUNG TỪ NĂM 2006-2008 .............................. 40 4.1. Nhu cầu vay vốn của hộ trồng Quýt.......................................................... 40 4.2. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ trồng Quýt .................................... 42 4.3. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ trồng Quýt theo thời gian.............. 45 4.3.1. Phân tích doanh số cho vay ................................................................. 45 4.3.2. Phân tích doanh số thu nợ ................................................................... 46 4.3.3. Tình hình dư nợ .................................................................................. 48 4.3.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn ............................................................ 50 4.4. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình cho vay đối với hộ trồng Quýt .................. 52 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ TRỒNG QUÝT TẠI NHNo&PTNT CN HUYỆN LAI VUNG .................................................................................................... 54 5.1. Hiệu quả sử dụng vốn của hộ trồng quýt................................................... 54 5.2. Những thuận lợi và khó khăn.................................................................... 57 5.2.1. Đối với Ngân hàng ................................................................................ 57 5.2.2. Đối với hộ trồng Quýt............................................................................ 58 5.3. Một số biện pháp nâng cao hiểu quả cho vay đối với hộ trồng quýt .......... 59 5.3.1. Đối với Ngân hàng ................................................................................ 59 5.3.2. Đối với hộ trồng Quýt............................................................................ 59 5.4 Một số biện pháp nâng cao hiểu quả hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT CN Huyện Lai vung ........................................................................................ 59 ix 5.2.1. Nâng cao nguồn vốn huy động .............................................................. 59 5.2.2. Nâng cao hoạt động cho vay .................................................................. 60 5.2.2. Một số biện pháp khác ........................................................................... 61 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................... 64 6.1. Kết luận.................................................................................................... 64 6.2. Kiến nghị.................................................................................................. 65 Phân tích tình hình cho vay vốn đối với hộ trồng Quýt tại NHNo&PTNT CN Huyện Lai Vung GVHD:TS Lê Khương Ninh SVTH: Hà Thị Minh Thư- 10 - DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 3.1 Tổng hợp nguồn vốn của NHNo&TPNT CN Huyện Lai Vung từ năm 2006-2008 ......................................................................................................22 Bảng 3.2 Tình hình huy động vốn của NHNo&TPNT CN Huyện Lai Vung từ năm 2006-2008).................................................................................................... 24 Bảng 3.3 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn của NHNo&TPNT CN Huyện Lai Vung từ năm 2006-2008 ..............................................................26 Bảng 3.4 Tình hình cho vay của NHNo&TPNT CN Huyện Lai Vung từ năm 2006- 2008 ...............................................................................................................28 Bảng 3.5 Tổng hợp kết quả kinh doanh của NHNo&TPNT CN Huyện Lai Vung từ năm 2006-2008 .............................................................................................32 Bảng 4.1 Diện tích đất trồng Quýt của Huyện Lai Vung năm 2008 ................40 Bảng 4.2 Nhu cầu vốn của hộ trồng Quýt và khả năng đáp ứng vay vốn của NHNo&TPNT CN Huyện Lai Vung từ năm 2006-2008 .................................41 Bảng 4.3 Tình hình chung của hoạt động cho vay của NHNo&TPNTCN H. Lai Vung đối với hộ trồng Quýt từ năm 2006-2008 .............................................43 Bảng 4.4 Doanh số cho vay đối với hộ trồng Quýt theo thời gian của NHNo&TPNT CN Huyện Lai Vung từ năm 2006-2008 ................................45 Bảng 4.5 Doanh số thu nợ đối với hộ trồng Quýt theo thời gian của NHNo&TPNT CN Huyện Lai Vung từ năm 2006-2008 .........................................................47 Bảng 4.6 Dư nợ đối với hộ trồng Quýt theo thời gian của NHNo&TPNT CN Huyện Lai Vung từ năm 2006-2008 ...............................................................49 Bảng 4.7 Nợ quá hạn đối với hộ trồng Quýt theo thời gian của NHNo&TPNT CN Huyện Lai Vung từ năm 2006-2008 ..............................................................50 Bảng 4.8 Đánh giá tình hình cho vay vốn đối với hộ trồng Quýt theo thời gian của NHNo&TPNT CN Huyện Lai Vung từ năm 2006-2008 .................................52 Bảng 5.1 Qui mô sản xuất của hộ trồng Quýt ở Lai Vung ..............................54 Bảng 5.2 Hiểu quả đầu tư vốn / 1000m2 đất trồng Quýt ở H.Lai Vung ..........56 Phân tích tình hình cho vay vốn đối với hộ trồng Quýt tại NHNo&PTNT CN Huyện Lai Vung GVHD:TS Lê Khương Ninh SVTH: Hà Thị Minh Thư- 11 - DANH MỤC HÌNH Trang Hình 3.1 Biểu đồ :Tổng hợp nguồn vốn của NHNo&TPNT CN Huyện Lai Vung từ năm 2006-2008 .............................................................................................23 Hình 3.2 Biểu đồ: Tổng hợp kết quả kinh doanh của NHNo&TPNT CN Huyện Lai Vung từ năm 2006-2008.................................................................................32 Hình 3.3 Biểu đồ: Tỷ trọng các nguồn thu nhập của NHNo&TPNT CN Huyện Lai Vung từ năm 2006-2
Tài liệu liên quan