Lý luận dạy học vật lí THPT

1.Phương pháp thực nghiệm Phát hiện vấn đề Xây dựng giả thiết Suy ra hệ quả logic Xây dựng và thực hiện phương án thí nghiệm Phân tích, xử lí và rút ra các quy luật và định luật Kiểm nghiệm lại kết quả bằng thực tiễn

ppt10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1978 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lý luận dạy học vật lí THPT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1:Phương pháp nhận thức vật lý 1.Phương pháp thực nghiệm Phát hiện vấn đề Xây dựng giả thiết Suy ra hệ quả logic Xây dựng và thực hiện phương án thí nghiệm Phân tích, xử lí và rút ra các quy luật và định luật Kiểm nghiệm lại kết quả bằng thực tiễn Phát hiện vấn đề Xây dựng giả thiết Suy ra hệ quả logic Xây dựng và thực hiện phương án thí nghiệm Phân tích, xử lí và rút ra các quy luật và định luật Kiểm nghiệm lại kết quả bằng thực tiễn 2.Phương pháp mô hình Chúng ta cần đánh giá và tạo mô hình với các vấn đề thông thường đủ để kiểm soát được, giữ lấy các đặc điểm thiết yếu Các chức năng của mô hình: + mô tả sự vật, hiện tượng + giải thích các tính chất và hiện tượng có liên quan đến đối tượng + tiên đoán các tính chất và hiện tượng mới Tính chất của mô hình: + tính tương tự với vật gốc + tính đơn giản + tính trực quan + tính quy luật riêng +tính lí tưởng Các loại mô hình sử dụng trong dạy học vật lý + mô hình vật chất + mô hình lí tưởng ( hay mô hình lí thuyết ) Các giai đoạn của phương pháp mô hình + giai đoạn 1: yêu cầu những tính chất của đối tượng gốc + giai đoạn 2: xây dựng mô hình + giai đoạn 3: thao tác trên mô hình, suy ra hệ qủa lí thuyết + giai đoạn 4: thực nghiệm và kiểm tra Câu2: Các biện pháp hình thành và phát triển tư duy về năng lực sáng tạo của học sinh