Miếu và hội quán của người Hoa ở TP.HCM - Lịch sử hình thành, phát triển và hiện trạng

Tóm tắt Miếu và Hội quán là những thiết chế tín ngưỡng và xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng người Hoa di cư nói chung và người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Quá trình thành lập các miếu và hội quán gắn liền với lịch sử định cư của cộng đồng người Hoa trên vùng đất mới. Nghiên cứu lịch sử hình thành, phát triển và hiện trạng của miếu và hội quán Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, đem lại nhiều tri thức về vùng đất Sài Gòn xưa đồng thời hiểu rõ hơn đời sống và truyền thống văn hóa của đồng bào Hoa ở thành phố trong bối cảnh hiện nay.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Miếu và hội quán của người Hoa ở TP.HCM - Lịch sử hình thành, phát triển và hiện trạng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên