Môn học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

(Bản scan) Nội dung chính của môn học Khái quát về hoạt động hướng dẫn du lịch Hướng dẫn viên du lịch - Những phẩm chất và năng lực cần có Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn du lịch Tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan Xử lý các tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch

pdf171 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3295 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Môn học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên