Một số đánh giá về chương trình đào tạo cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh Trường Đại học Sài Gòn so với khung năng lực giáo viên phổ thông tiếng Anh Việt Nam

Abstract The article introduces the training curriculum in English Pedagogy (BA) of Sai Gon University which has been revised and developed to be compatible with the Framework of English high-school teachers in Vietnam. This article presents some comments on this new curriculum, especially the improvements made on it when being compared to the criteria of the Framework.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số đánh giá về chương trình đào tạo cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh Trường Đại học Sài Gòn so với khung năng lực giáo viên phổ thông tiếng Anh Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan