Một số vấn đề về chương trình đào tạo giáo dục chính trị tại trường Đại học Sài Gòn

TÓM TẮT Đào tạo giáo viên đóng vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực cho quá trình hội nhập và phát triển. Bài viết trình bày quan điểm của một số tác giả trong và ngoài nước về vai trò và các yếu tố cần có của đào tạo giáo viên là kiến thức, năng lực, tự duy sáng tạo và khả năng cung ứng hàng hoá dịch vụ, đồng thời thể hiện quan điểm của tác giả về chương trình đào tạo Giáo dục Chính trị của trường Đại học Sài Gòn hiện nay như: Tính logic trong xây dựng và sắp xếp thứ tự các học phần, khả năng ứng dụng thực tế đối với đầu ra của chương trình đào tạo. Từ đó đề xuất một số giải pháp xây dựng chương trình đào tạo ngành Giáo dục Chính trị để đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số vấn đề về chương trình đào tạo giáo dục chính trị tại trường Đại học Sài Gòn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan