Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Kết hợp chính sách tài khóa và tiền tệ trong mô hình IS - LM

Đường IS: 1, Khái niệm. 2, Cách dựng. 3, Phương trình. 4, Độ dốc. 5, Ý nghĩa. 6, Sự dịch chuyển.

ppt51 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 4165 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Kết hợp chính sách tài khóa và tiền tệ trong mô hình IS - LM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên