Ôn tập Trình bày quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản ở Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc

Sau cách mạng tháng Mười nga (1917), phong trào Cộng Sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ. Tháng 7 -1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo lần thứ nhất đề cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin và đã đi đến một sự lựa chọn dứt khoát con đường giải phóng dân tộc do Lênin vạch ra. Tháng 12 năm 1920, tại Đại Hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã tán thành việc ra nhập Quốc tế thứ III và biểu quyết sáng lập ra Đảng Cộng Sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc trở thành chiến sĩ Cộng Sản đầu tiên của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam.

pdf13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2690 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập Trình bày quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản ở Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan