Phân tích Báo cáo tự đánh giá

Được trình bày đúng cấu trúc • Mô tả và đánh giá sát với nội hàm của các chỉ số và tiêu chí: -Phải đầy đủ; -Không lạc sang vấn đề khác; -Không chỉ nêu thành tích và mặt tốt.

pdf7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1393 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích Báo cáo tự đánh giá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Cục Khảo thí và KĐCLGD BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Những đặc điểm của một báo cáo tự đánh giá đạt yêu cầu • Được trình bày đúng cấu trúc • Mô tả và đánh giá sát với nội hàm của các chỉ số và tiêu chí: - Phải đầy đủ; - Không lạc sang vấn đề khác; - Không chỉ nêu thành tích và mặt tốt. Những đặc điểm của một báo cáo tự đánh giá đạt yêu cầu • Nhất quán (không mâu thuẫn) giữa các phần trong một tiêu chí và giữa các tiêu chí. • Các minh chứng phải đầy đủ, rõ ràng và thuyết phục - Có minh chứng cốt lõi đủ cơ sở để khẳng định mức đạt được của tiêu chí; - Minh chứng đảm bảo tính chính xác, trung thực Những đặc điểm của một báo cáo tự đánh giá đạt yêu cầu • Phần Điểm mạnh và Điểm yếu được xác định đúng và trúng. • Kế hoạch cải tiến chất lượng sát hợp và khả thi. • Mức đạt được trong từng tiêu chí của nhà trường là thoả đáng. • Không có lỗi chính tả,lỗi diễn đạt. MỘT VÀI GỢI Ý VỀ CÁCH ĐỌC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Nguyên tắc: Đọc nhiều lần, mỗi lần với một mục đích. 1. Đọc lướt nhanh để nhận xét về cấu trúc báo cáo tự đánh giá. 2. Đọc kỹ phần mở đầu và kết luận để nắm được bức tranh tổng thể về nhà trường, về hình thức trình bày, văn phong, chính tả,... 3. Đọc nhanh lần lượt từng tiêu chuẩn để nhận xét về cách viết các tiêu chuẩn, đặc biệt cách bình luận và lý giải. MỘT VÀI GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ 4. Đọc kỹ phần đánh giá các tiêu chí: - Nhận xét về việc mô tả hiện trạng, xác định điểm mạnh, điểm yếu và kế hoạch cải tiến chất lượng trong báo cáo tự đánh giá; - Phát hiện những chỉ số và tiêu chí tự đánh giá chưa đúng nội hàm, thiếu nội hàm, nhận định cảm tính, không đáng tin cậy, những điểm nào chưa rõ, chưa thể đánh giá được; - Nhận xét về việc sử dụng minh chứng trong báo cáo tự đánh giá; những minh chứng nào cần kiểm tra, cần bổ sung? - Phát hiện những điểm chưa rõ, cần phải kiểm tra, xác minh thêm để khẳng định khi khảo sát chính thức. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Tài liệu liên quan