Phiếu đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc

- Nhóm kiến thức chuyên môn: - Nhóm kỹ năng: - Phẩm chất, cá tính:

doc2 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 8180 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: Ngày tháng năm sinh: / / Vị trí công việc: Đơn vị công tác: Tốt nghiệp trường: Ngành: Hợp đồng thử việc số : ngày: / / Thời gian thử việc: tháng Mức lương thử việc: Hệ số: I- PHẦN ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ: 1- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC: TT Chương trình thử việc Hệ số Tiêu chuẩn hòan thành Mức độ hòan thành Xếp loại Điểm đạt X Y Tổng điểm 10 Điểm bình quân kết quả công việc: {S(X * Y)} /10 2- ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC : Nhóm kiến thức chuyên môn: Nhóm kỹ năng: Phẩm chất, cá tính: @ Các năng lực, khả năng vượt trội ngoài yêu cầu (nếu có): 3- ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP, KHẢ NĂNG LÀM VIỆC LÂU DÀI TẠI CÔNG TY: 3.1 - Nhận xét về ưu điểm, mặt mạnh của CBCNV (trừ điểm 3.4): 3.2 - Nhận xét về nhược điểm, những điểm cần khắc phục (trừ điểm 3.4): 3.3 – Đánh giá khả năng khắc phục các yếu điểm trên 3.4 - Khả năng nắm bắt công việc, số giờ làm việc bình quân trong ngày, khả năng phối hợp với đồng nghiệp trong đơn vị và với đơn vị bạn 3.5 - Triển vọng phát triển: dự đóan những vị trí cao hơn sau này có thể bố trí (nếu có) 3.6 - Kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ để khắc phục những hạn chế và phát triển 3.7 - Các đề nghị với Công ty về tạo điều kiện (cụ thể) để đương sự phát huy 4- ĐỀ XUẤT: Kết quả đánh giá: Điểm đánh giá: Xếp lọai: Đề xuất: Chấm dứt HĐTV (hoặc ký) hợp đồng lao động: Mức lương: II- PHẦN ĐÁNH GIÁ , NHẬN XÉT CỦA BỘ PHẬN NHÂN SỰ: 1- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC: Nhất trí với đánh giá của đơn vị: Không nhất trí với đánh giá của đơn vị: Nội dung không nhất trí: Đánh giá của bộ phận NS: 2 - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC: Nhất trí với đánh giá của đơn vị : Không nhất trí với đánh giá của đơn vị: Nội dung không nhất trí: Đánh giá của bộ phận NS: Đề xuất : TRƯỞNG BP NHÂN SỰ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Tài liệu liên quan