Phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin

Tại sao cần phát triển HTTT Nội dung cơ bản của phát triển HTTT Tiến hóa cách tiếp cận phát triển HTTT Vòng đời phát triển HTTT Các phương pháp khác phát triển HTTT Xây dựng thành công HTTT Sơ đồ tổng quát quá trình phân tích thiết kế HTTT

ppt22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3484 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phương Pháp Luận Phát Triển HTTT Faculty of MIS GV: LÊ THỊ QUỲNH NGA Nội Dung Tại sao cần phát triển HTTT Nội dung cơ bản của phát triển HTTT Tiến hóa cách tiếp cận phát triển HTTT Vòng đời phát triển HTTT Các phương pháp khác phát triển HTTT Xây dựng thành công HTTT Sơ đồ tổng quát quá trình phân tích thiết kế HTTT Tại sao cần phát triển HTTT Có ~ vấn đề cản trở/hạn chế Tạo ưu thế mới, năng lực mới Do yêu cầu của đối tác Xây dựng HTTT ko chỉ là giải pháp kỹ thuật mà là 1 bộ phận quan trọng trong chiến lược tổng thể phát triển tổ chức  cần lộ trình chuyển dịch tổ chức về TC & QL Nội dung cơ bản của phát triển HTTT Phương pháp luận phát triển HT: các hoạt động phát triển & trình tự thực hiện Phương pháp, công nghệ & công cụ sử dụng tổ chức & QL quá trình phát triển HTTT Tiến hóa cách tiếp cận phát triển HTTT Tiếp cận hướng tiến trình Tiếp cận hướng dữ liệu Tiếp cận hướng cấu trúc Tiếp cận hướng đối tượng Vòng đời phát triển HTTT Systems Development Life Cycle (SDLC) Quá trình phát triển HTTT kể từ khi sinh ra đến khi tàn lụi Là phương pháp luận cho phát triển, duy trì & thay thế HTTT Các pha SDLC: Khởi tạo & lập kế hoạch (Planning) Phân tích (Analysis) Thiết kế (Design) Triển khai (Implementation) Vận hành & bảo trì (Maintenance) Quan điểm về SDLC Khởi tạo & lập kế hoạch (Planning) Xác định, phân tích, định độ ưu tiên & sắp xếp nhu cầu về HTTT Phân tích (Analysis) Điều Nghiên & mô hình hóa yêu cầu HT Thiết kế (Design) Chuyển đổi giải pháp đề nghị thành các đặc tả HT Thiết kế Logic: Các đặc trưng được mô tả độc lập với công nghệ máy tính Thiết kế vật lý: Các đặc tả logic được chuyển thành các chi tiết cụ thể gắn với công nghệ Triển khai (Implementation) Viết chương trình, thử nghiệm, cài đặt & hỗ trợ HTTT Vận hành & bảo trì (Maintenance) Sửa đổi & cải tiến HTTT 1 cách có HT Chu kỳ sống phát triển HT truyền thống Waterfall 1 pha bắt đầu khi pha khác hoàn tất, lặp & quay về ít Vấn đề với cách tiếp cận Waterfall Yêu cầu HT bị khoá chặt sau khi đã xác định (ko thể thay đổi) Sự tham gia của Người dùng bị giới hạn (chỉ trong giai đoạn xác định yêu cầu) Tập trung quá nhiều vào các điểm đến hạn của các pha SDLC Các phương pháp khác phát triển HTTT Phương pháp làm bản mẫu (Prototyping) Phương pháp thiết kế ứng dụng liên kết (Joint Application Design (JAD)) Phương pháp phát triển ứng dụng nhanh (Rapid Application Development (RAD)) Phương pháp làm bản mẩu (Prototyping) Tiến trình phát triển lặp: Các yêu cầu nhanh chóng chuyển thành HT làm việc HT được sửa đổi liên tục Hợp tác gần gũi giữa người dùng & người phân tích Phương pháp thiết kế ứng dụng liên kết (Joint Application Design (JAD)) Tiến trình có cấu trúc bao gồm sự tham gia của người dùng, nhà phân tích, & nhà quản lý Các phiên làm việc theo nhóm tập trung trong vài ngày Mục đích: để xác định hay xem xét yêu cầu HT Phương pháp phát triển ứng dụng nhanh (Rapid Application Development (RAD)) Giảm thời gian thiết kế & triển khai Bao gồm: prototyping, JAD, CASE tools, & Bộ tạo chương trình (code generators) Xây dựng thành công HTTT Có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động QL tổng thể Đạt mục tiêu thiết kế Chi phí vận hành chấp nhận được Tin cậy, đáp ứng các chuẩn mực dễ học, dễ nhớ & dễ dùng Mềm dẻo, dễ bảo trì Sơ đồ tổng quát quá trình phân tích thiết kế HTTT Khảo sát hiện trạng HT Xác định mô hình nghiệp vụ: mô tả TT TC Phân tích HT & đặc tả yêu cầu: mô hình DFD, mô hình ERD Thiết kế HT: logic & vật lý Sơ đồ tổng quát quá trình phân tích thiết kế HTTT Khảo sát hiện trạng HT: Hồ sơ, tài liệu khảo sát, tổng hợp Xác định yêu cầu (mô hình nghiệp vụ): mô tả TT TC Sơ đồ ngữ cảnh, sơ đồ phân rã chức năng DS các thực thể DL các ma trận phân tích mô tả chi tiết các chức năng nghiệp vụ, sơ đồ ngữ cảnh miền nghiên cứu, sơ đồ phân rã chức năng rút gọn, chi tiêt DS thực thể DL rút gọn, tự điển DL Sơ đồ tổng quát quá trình phân tích thiết kế HTTT Phân tích HT & đặc tả yêu cầu (mô hình khái niệm): mô tả chi tiết tiến trình, mô hình DFD vật lý, mô hình ERD, tự điển dữ liệu Thiết kế logic (mô hình logic) Đặc tả logic mỗi tiến trình, DFD logic ở các mức, thiết kế biểu mẫu, báo cáo Mô hình dữ liệu quan hệ, tự điển dữ liệu Thiết kế vật lý (mô hình vật lý) Đặc tả module chương trình, đặc tả cấu trúc hệ thống, Đặc tả tương tác, giao diện Đặc tả CSDL vật lý, thiết kế an toàn & bảo mật hệ thống
Tài liệu liên quan