Quản trị nguồn nhân lực: Động cơ thúc đẩy và tiền lương

(Bản scan) Động cơ thức đẩy - ý muốn đạt được mục đích, định hướng và duy trì hành vi của con người. Nhu cầu - sản sinh ra động cơ thúc đẩy, là nguyên nhân của năng lực, định hướng và tinh thần lập nghiệp (entrepreneurship).

pdf53 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1861 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị nguồn nhân lực: Động cơ thúc đẩy và tiền lương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan