Quản trị nguồn nhân lực: Hoạch định nguồn nhân lực

(Bản scan) 1. Hoạch định NNL Phân tích liên tiếp và có hệ thống nhu cầu của DN về NNL; Phát triển chính sách NNL đúng đắn. Xác định nhu cầu NNL; Đưa ra các chính sách và các chương trình hoạt động bảo đảm cho DN có đủ NNL với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện CV có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

pdf55 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1999 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị nguồn nhân lực: Hoạch định nguồn nhân lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên