Sơ đồ phân tích nghề - Bảng phân tích công việc nghề: Móc thủ công

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ Tên nghề: Móc thủ công Mã nghề: Mô tả nghề: Nghề móc thủ công là nghề dùng các loại kim chuyên dụng để móc các loại sợi chỉ, len và các loại vật liệu phụ khác thành các sản phẩm dạng hoa đơn giản hoặc các sản phẩm thông dụng khác như: khăn lót ly, bao đựng viết, khăn lót bình hoa, khăn trải bàn, bao tay, mũ, giày trẻ em, áo choàng, khăn quàng cổ Các nhiệm vụ của nghề móc thủ công: Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu; Móc các kiểu cơ bản; Móc hoa; Móc mũ Người thợ nghề móc thủ công có thể làm việc trong các công ty, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm móc, thêu ren, hoặc tự tổ chức sản xuất tại các gia đình ở các địa phương hoặc tại các làng nghề. Làm nghề Móc thủ công người thợ cần có tính kiên nhẫn, tỷ mỉ và khéo léo của đôi bàn tay, yêu cầu sức khỏe bình thường. Trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ nghề móc thủ công gồm vị trí làm việc đảm bảo thông thoáng và đầy đủ ánh sáng, nơi cất giữ nguyên liệu sản phẩm. Các loại dụng cụ thủ công gồm kim móc; kéo bấm, thước dây; Ngoài ra, nghề còn sử dụng các nguyên vật liệu là các loại sợi móc, len nhiều màu sắc, các loại hạt trang trí

doc76 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 944 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sơ đồ phân tích nghề - Bảng phân tích công việc nghề: Móc thủ công, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ----------- SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ BẢNG PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC NGHỀ MÓC THỦ CÔNG Hà Nội - Năm 2010 SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ Tên nghề: Móc thủ công Mã nghề: Mô tả nghề: Nghề móc thủ công là nghề dùng các loại kim chuyên dụng để móc các loại sợi chỉ, len và các loại vật liệu phụ khác thành các sản phẩm dạng hoa đơn giản hoặc các sản phẩm thông dụng khác như: khăn lót ly, bao đựng viết, khăn lót bình hoa, khăn trải bàn, bao tay, mũ, giày trẻ em, áo choàng, khăn quàng cổ Các nhiệm vụ của nghề móc thủ công: Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu; Móc các kiểu cơ bản; Móc hoa; Móc mũ Người thợ nghề móc thủ công có thể làm việc trong các công ty, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm móc, thêu ren, hoặc tự tổ chức sản xuất tại các gia đình ở các địa phương hoặc tại các làng nghề. Làm nghề Móc thủ công người thợ cần có tính kiên nhẫn, tỷ mỉ và khéo léo của đôi bàn tay, yêu cầu sức khỏe bình thường. Trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ nghề móc thủ công gồm vị trí làm việc đảm bảo thông thoáng và đầy đủ ánh sáng, nơi cất giữ nguyên liệu sản phẩm. Các loại dụng cụ thủ công gồm kim móc; kéo bấm, thước dây; Ngoài ra, nghề còn sử dụng các nguyên vật liệu là các loại sợi móc, len nhiều màu sắc, các loại hạt trang trí CÁC NHIỆM VỤ CÁC CÔNG VIỆC A - Chuẩn bị dụng cụ , nguyên liệu A1- Chọn kim móc A2- Chọn kéo bấm, thước dây A3- Chọn sợi móc A4- Chọn hạt trang trí A5- Kiểm tra quá trình chuẩn bị dụng cụ nguyên liệu B - Móc các kiểu cơ bản B1- Tạo vòng chỉ đầu tiên B2- Móc mũi bính B3- Móc mũi móc đơn B4- Móc mũi kép thấp B5- Móc mũi móc kép B6- Móc kép đôi B7- Móc kép ba B8- Móc mũi kết(mũi dời) B9-Móc mũi bông dâu kiểu 1 B10-Móc mũi bông dâu kiểu 2 B11-Móc mũi bông dâu kiểu 3 B12- Móc mũi chùm hai B13- Móc mũi chùm ba B14- Móc chùm kép thấp B15- Móc chùm móc kép B16- Móc mũi hạt đậu B17- Móc mũi hạt ngô B18- Móc mũi con sò B19- Móc kép ngoặc trước B20- Móc kép ngoặc sau B21- Nối chỉ vào cùng hàng B22- Nỗi chỉ trên hai hàng B23- Nỗi chỉ vào giữa hàng B24- Kết thúc mẫu móc C - Móc hoa C1- Móc hoa Cúc C2- Móc hoa Đồng tiền C3- Móc hoa Đồng xu C4- Móc hoa Thược dược C5- Móc hoa hồng C6- Móc hoa Chong chóng C7- Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm D- Móc mũ D1- Móc mũ trẻ em D2- Móc mũ có tai D3- Móc mũ vuông em bé D4- Móc mũ ôm đầu đính hoa D5- Móc mũ lưỡi trai đính hoa hồng PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ A : Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu Ngày : 10/12/2010 Công việc A1 : Chọn kim móc. Người biên soạn: Nguyễn Can Người thẩm định: Phạm Thị Thịnh Mô tả công việc : Nghiên cứu mẫu móc, nghiên cứu nguyên liệu, chọn kim móc. Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu.. Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. 1- Xác định mẫu móc Mẫu móc được phân tích rõ ràng với các hoa văn và các loại mũi móc Mẫu móc (hoặc sơ đồ móc) Phân tích mẫu móc - Quan sát; - Chọn kim móc - Cẩn thận; - Chính xác. Không hiểu đầy đủ cấu tạo mẫu móc. 2- Xác định nguyên liệu Đảm bảo xác định được tính chất các loại nguyên liệu. Các loại sợi cotong, sợi vitco, chỉ Phong phú, len, hạt trang trí - Tính chất các loại nguyên liệu; - Phân loại nguyên liệu - Quan sát; - Chọn kim móc. - Cẩn thận; - Chính xác. Chọn nguyên liệu không phù hợp với mẫu móc 3- Chọn kim móc Kim móc được chọn phù hợp với mẫu móc và nguyên liệu. Các loại kim móc từ số 1 đến số 5 - Cấu tạo công dụng các loại kim móc - Quan sát; - Chọn kim móc - Chính xác. Chọn kim móc với số không phù hợp với mẫu và nguyên liệu sử dụng PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ A : Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu. Ngày : 10/12/2010 Công việc A2 : Chọn kéo bấm, thước dây Người biên soạn: Nguyễn Can Người thẩm định: Trần Mạnh Đạt Mô tả công việc: Chọn kéo bấm; chọn thước dây; kiểm tra việc lựa chọn kéo bấm, thước dây. Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu... Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. 1- Chọn kéo bấm . - Đảm bảo lưỡi kéo bấm sắc, dễ sử dụng; - Kích thước phù hợp. - Mẫu móc (hoặc sơ đồ móc); - Các loại kéo bấm Cấu tạo, công dụng kéo bấm. - Quan sát; - Chọn kéo bấm. - Cẩn thận; - Chính xác. - Lưỡi kéo bấm không sắc; - Kéo bấm không phù hợp với mẫu móc. 2- Chọn thước dây - Đảm bảo có số đo chính xác - mềm - Số dễ đọc - Mẫu móc (hoặc sơ đồ móc); - Các loại thước dây. Đọc số đo trên thước dây. - Quan sát; - Chọn thước dây. - Chính xác. Chọn thước dây không phù hợp. 3- Kiểm tra việc lựa chọn kéo bấm, thước dây Đảm bảo kéo bấm và thước dây được chọn phù hợp với mẫu móc - Mẫu móc (hoặc sơ đồ móc) - Kéo bấm và thước dây đã được lựa chọn - Cấu tạo, công dụng kéo bấm; - Đọc số đo trên thước dây - Quan sát; - Chọn thước dây. - Chính xác. Kéo bấm và thước dây được chọn không phù hợp với mẫu móc. PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ A : Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu Ngày: 10/12/2010 Người biên soạn: Nguyễn Can Công việc A3 : Chọn sợi móc. Người thẩm định: Phạm Thị Thịnh Mô tả công việc: Chọn sợi cotong; chọn sợi Vitco; chọn chỉ Phong phú; chọn len. Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu... Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp 1- Chọn sợi cotong - Đảm bảo sợi không vón cục, mịn tay; - Tỷ lệ bông cao; - Kích cỡ phù hợp với mẫu móc. - Các loại sợi cotong; - Mẫu móc (hoặc sơ đồ móc). Tính chất các loại sợi cotong. - Quan sát; - Chọn sợi móc. - Cẩn thận; - Chính xác. - Sợi bị vón cục; - Kích cỡ không phù hợp với mẫu móc. 2-Chọn sợi Vitco - Đảm bảo mặt sợi bóng; sợi dai, chắc; - Kích cỡ phù hợp với mẫu móc. - Các loại sợi Vitco; - Mẫu móc (hoặc sơ đồ móc) Tính chất các loại sợi Vitco. - Quan sát; - Chọn sợi móc. - Cẩn thận; - Chính xác. - Sợi bị bở, dễ đứt; - Kích cỡ không phù hợp với mẫu móc. 3- Chọn chỉ Phong phú - Yêu cầu sợi dai, mịn tay; - Kích cỡ phù hợp với mẫu móc. - Các loại chỉ Phong phú; - Mẫu móc (hoặc sơ đồ móc) Tính chất chỉ Phong phú. - Quan sát; - Chọn sợi móc. - Cẩn thận; - Chính xác. - Chỉ bị bở, dễ đứt; - Kích cỡ chỉ không phù hợp với mẫu móc. 4- Chọn len - Đảm bảo len trơn, bóng; - Tỷ lệ len cao, sợi chắc; - Kích cỡ phù hợp với mẫu móc. - Các loại sợi len. - Tính chất các loại sợi len. - Quan sát; - Chọn sợi móc. - Cẩn thận; - Chính xác. - Sợi len bở, dễ đứt; - Kích cỡ không phù hợp với mẫu móc. PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ A : Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu Ngày: 10/12/2010 Người biên soạn: Nguyễn Can Công việc: A4: Chọn hạt trang trí . Người thẩm định: Phạm Thị Thịnh Mô tả công việc: Chọn hạt nhựa, chọn hạt Kim sa; chọn hạt gỗ. Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu.. Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp 1- Chọn hạt nhựa - Đảm bảo hạt có màu sắc và kích thước phù hợp với mẫu móc; - Không nứt, vỡ và có khuyết tật. - Mẫu móc (hoặc sơ đồ móc); - Các loại hạt nhựa. - Tính chất và công dụng các loại hạt nhựa. - Quan sát; - Chọn hạt nhựa - Kiên trì; - Cẩn thận; - Chính xác. Hạt bị nứt, vỡ, có khuyết tật 2- Chọn hạt Kim sa -Yêu cầu hạt trơn, bóng, có màu sắc và kích thước phù hợp với mẫu móc - Không nứt, vỡ và có khuyết tật - Mẫu móc (hoặc sơ đồ móc); - Các loại hạt Kim sa. - Tính chất và công dụng các loại hạt Kim sa. - Quan sát; - Chọn hạt Kim sa. - Tỷ mỉ; - Chính xác. Hạt bị nứt, vỡ, có khuyết tật. 3- Chọn hạt gỗ - Đảm bảo hạt có kích thước và màu sắc phù hợp với mẫu móc; - Lỗ xâu chỉ trơn, thoáng. Các loại hạt trang trí (cườm, kim sa, hạt gỗ, vẩy trai) - Chủng loại, kích cỡ, màu sắc các loại hạt trang trí. - Quan sát; - Chọn hạt gỗ . - Cẩn thận; - Chính xác. - Kích thước không phù hợp - Lỗ xâu chỉ không trơn, thoáng PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ A : Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu Ngày: 10/12/2010 Người biên soạn: Nguyễn Can Công việc: A5 : Kiểm tra quá trình chuẩn bị dụng cụ nguyên liệu Người thẩm định: Phạm Thị Thịnh Mô tả công việc: Kiểm tra việc chọn kim móc, kiểm tra việc chọn sợi móc, kiểm tra việc chọn hạt trang trí. Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu.. Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp 1- Kiểm tra việc chọn kim móc Yêu cầu kim móc đã được chọn phù hợp với mẫu móc. - Mẫu móc (hoặc sơ đồ móc); - Kim móc đã được chọn. Cấu tạo công dụng các loại kim móc. - Quan sát - Chọn kim móc - Chính xác. Kim móc không phù hợp với mẫu móc. 2- Kiểm tra việc chọn sợi móc Đảm bảo sợi móc phù hợp với mẫu móc - Mẫu móc (hoặc sơ đồ móc); - Sợi móc đã được chọn. Tính chất các loại sợi móc. - Quan sát - Chọn sợi móc - Cẩn thận. - Chính xác. Sợi móc không phù hợp với mẫu móc. 3- Kiểm tra việc chọn hạt trang trí Đảm bảo hạt trang trí phù hợp với mẫu móc . - Mẫu móc (hoặc sơ đồ móc); - Hạt trang trí đã được chọn Tính chất, công dụng các loại hạt trang trí. - Quan sát - Móc cơ bản - Chọn hạt gỗ - Tỷ mỉ. - Chính xác. Hạt trang trí không đúng với mẫu móc. PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ B : Móc các kiểu cơ bản Ngày: 10/12/2010 Người biên soạn: Phạm Thị Thịnh Công việc B1 : Tạo vòng chỉ đầu tiên Người thẩm định: Trịnh Quốc đạt Mô tả công việc: Quấn chỉ quanh mũi kim móc, móc quấn một vòng chỉ, kéo ngược sợi chỉ qua vòng chỉ mới quấn. Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu... Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. 1- Quấn chỉ quanh mũi kim móc Yêu cầu chỉ được quấn chặt quanh mũi kim - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm Phương pháp quấn và móc chỉ - Quan sát. - Quấn chỉ - Cẩn thận. Chỉ không quấn chặt quanh mũi kim 2- Móc quấn một vòng chỉ Đảm bảo chỉ được quấn một vòng quanh mũi kim - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm Phương pháp quấn và móc chỉ - Quan sát.. - Móc chỉ - Tỷ mỉ. - Chính xác. Không quấn được một vòng chỉ 3- Kéo ngược sợi chỉ qua vòng chỉ mới quấn Đảm bảo sợi chỉ chui qua vòng chỉ - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm Phương pháp quấn và móc chỉ - Quan sát. - Kéo chỉ - Tỷ mỉ. - Chính xác. Không kéo được sợi chỉ qua vòng chỉ PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ B : Móc các kiểu cơ bản Ngày: 10/12/2010 Người biên soạn: Phạm Thị Thịnh Công việc B2 : Móc mũi bính Người thẩm định: Trịnh Quốc Đạt Mô tả công việc: Đặt kim lệch 450 so với sợi chỉ và xuyên kim qua vòng chỉ đầu tiên; quấn chỉ quanh mũi kim móc; móc quấn chỉ; kéo ngược sợi chỉ qua vòng chỉ. Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu... Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. 1- Đặt kim lệch 450 so với sợi chỉ và xuyên kim qua vòng chỉ đầu tiên Đảm bảo kim được đặt đúng góc độ - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm Phương pháp quấn và móc chỉ - Quan sát. - Đặt kim - Tỷ mỉ. - Chính xác. Đặt kim cao hoặc thấp quá 2- Quấn chỉ quanh mũi kim móc Yêu cầu chỉ được quấn chặt quanh mũi kim - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm Phương pháp quấn và móc chỉ - Quan sát. - Quấn chỉ - Tỷ mỉ. Không quấn được sợi chỉ 3- Móc quấn chỉ Đảm bảo sợi chỉ được nằm lọt mũi kim móc - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm Phương pháp quấn và móc chỉ - Quan sát. - Móc và quấn chỉ - Tỷ mỉ. Không móc được sợi chỉ 4- Kéo ngược sợi chỉ qua vòng chỉ Đảm bảo sợi chỉ được chui qua vòng chỉ - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm Phương pháp quấn và móc chỉ - Quan sát. - Kéo chỉ - Tỷ mỉ. - Chính xác. Sợi chỉ không chui qua được vòng chỉ PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ B : Móc các kiểu cơ bản Ngày: 10/12/2010 Người biên soạn: Phạm Thị Thịnh Công việc B3 : Móc mũi móc đơn Người thẩm định: Trịnh Quốc Đạt Mô tả công việc: Bỏ một mũi bính, đâm kim vào mũi bính thứ hai; quấn chỉ vào mũi kim; kéo chỉ qua khỏi mũi nền; bắt chỉ vào kim và kéo qua hai vòng chỉ có sẵn trên kim. Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu... Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. 1- Bỏ một mũi bính, đâm kim vào mũi bính thứ hai Đảm bảo kim được đâm đúng vào mũi bính thứ hai - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc mũi đơn - Quan sát. - Đâm kim \ - Cẩn thận. . Không đâm đúng kim vào mũi bính thứ hai 2- Quấn chỉ vào mũi kim Yêu cầu chỉ phải được quấn chặt quanh mũi kim - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc mũi đơn - Quan sát. - Quấn chỉ - Tỷ mỉ. Chỉ quấn không chặt quanh mũi kim 3- Kéo chỉ qua khỏi mũi nền Đảm bảo chỉ chui gọn qua mũi nền - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc mũi đơn - Quan sát. - Kéo chỉ - Cẩn thận. Không kéo được chỉ qua mũi nền 4- Bắt chỉ vào kim và kéo qua hai vòng chỉ có sẵn trên kim Yêu cầu chỉ phải được chui gọn qua 2 vòng chỉ - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc mũi đơn - Quan sát. - Bắt chỉ - Cẩn thận. - Chính xác. Không bắt được chỉ vào kim PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ B : Móc các kiểu cơ bản Ngày: 10/12/2010 Người biên soạn: Phạm Thị Thịnh Công việc B4 : Móc mũi kép thấp Người thẩm định: Trịnh Quốc Đạt Mô tả công việc: Quấn chỉ vào mũi kim; đâm kim xuống mũi nền; quấn chỉ kéo qua khỏi mũi nền; bắt chỉ vào kim và kéo qua cả ba vòng chỉ có sẵn trên kim. Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu... Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. 1- Quấn chỉ vào mũi kim Đảm bảo chỉ được quấn chặt quanh mũi kim - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc mũi kép thấp - Quan sát. - Quấn chỉ \ - Cẩn thận. . Chỉ quấn không chặt quanh mũi kim 2- Đâm kim xuống mũi nền Yêu cầu kim phải được xuyên qua mũi nền - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc mũi kép thấp - Quan sát. - Đâm kim - Tỷ mỉ. Kim không xuyên qua mũi nền 3- Quấn chỉ kéo qua khỏi mũi nền Đảm bảo chỉ phải được chui gọn qua mũi nền - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc mũi kép thấp - Quan sát. - Quấn chỉ - Cẩn thận. Không kéo được chỉ qua mũi nền 4- Bắt chỉ vào kim và kéo qua cả ba vòng chỉ có sẵn trên kim Yêu cầu chỉ phải chui gọn qua 3 vòng chỉ - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc mũi kép thấp - Quan sát. - Bắt chỉ - Cẩn thận. - Chính xác. -Không bắt được chỉ vào kim PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ B : Móc các kiểu cơ bản Ngày: 10/12/2010 Người biên soạn: Phạm Thị Thịnh Công việc B5 : Móc mũi móc kép Người thẩm định: Trịnh Quốc Đạt Mô tả công việc: Quấn chỉ và đâm kim xuống mũi nền; quấn chỉ kéo qua khỏi mũi nền; quấn chỉ kéo qua 2 vòng chỉ phía ngoài của kim; quấn chỉ và kéo cho vòng chỉ này chui qua hai vòng chỉ còn lại trên kim. Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu... Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. 1- Quấn chỉ và đâm kim xuống mũi nền Yêu cầu chỉ phải được quấn chặt quanh mũi kim - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc mũi kép - Quan sát. - Quấn chỉ, đâm kim \ - Cẩn thận. . Chỉ quấn không chặt quanh mũi kim 2-Quấn chỉ kéo qua khỏi mũi nền Đảm bảo chỉ được chui gọn qua mũi nền - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc mũi kép - Quan sát. - Quấn chỉ, kéo chỉ - Tỷ mỉ. Kim không xuyên qua mũi nền 3- Quấn chỉ kéo qua 2 vòng chỉ phía ngoài của kim Đảm bảo chỉ phải được chui gọn qua hai vòng chỉ phía ngoài kim - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc mũi kép - Quan sát. - Quấn chỉ, kéo chỉ - Cẩn thận. Không kéo được chỉ qua hai vòng chỉ ngoài 4- Quấn chỉ và kéo chỉ chui qua hai vòng chỉ còn lại trên kim Đảm bảo chỉ phải được chui gọn qua 2 vòng chỉ còn lại trên kim - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc mũi kép - Quan sát. - Quấn chỉ, kéo chỉ - Cẩn thận. - Chính xác. Không kéo được chỉ qua hai vòng chỉ còn lại PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ B : Móc các kiểu cơ bản Ngày: 10/12/2010 Người biên soạn: Lưu Hoài Nam Công việc B6 : Móc kép đôi Người thẩm định: Nguyễn Can Mô tả công việc: Quấn hai vòng chỉ và đâm kim xuống mũi nền; quấn chỉ kéo qua khỏi mũi nền; quấn chỉ kéo qua 2 vòng chỉ phía ngoài của kim; quấn chỉ và kéo kim cho vòng chỉ mới chui qua hai vòng chỉ tiếp theo để còn lại trên kim một vòng chỉ. Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu... Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp 1- Quấn hai vòng chỉ và đâm kim xuống mũi nền Yêu cầu chỉ phải được quấn chặt 2 vòng quanh mũi kim - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc kép đôi - Quan sát. - Quấn chỉ, đâm kim \ - Cẩn thận. . Chỉ quấn không đủ 2 vòng quanh mũi kim 2-Quấn chỉ kéo qua khỏi mũi nền Đảm bảo chỉ phải được chui gọn qua mũi nền - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc kép đôi - Quan sát. - Quấn chỉ, kéo chỉ - Tỷ mỉ. - Cẩn thận Chỉ không chui qua mũi nền 3- Quấn chỉ kéo qua 2 vòng chỉ phía ngoài của kim Đảm bảo chỉ phải được chui gọn qua hai vòng chỉ phía ngoài kim - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc kép đôi - Quan sát. - Quấn chỉ, kéo chỉ - Cẩn thận. - Kiên trì. Không kéo được chỉ qua hai vòng chỉ ngoài 4- Quấn chỉ và kéo chỉ chui qua hai vòng tiếp theo để còn lại một vòng chỉ Yêu cầu chỉ phải được chui gọn qua 2 vòng chỉ tiếp theo trên kim - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc kép đôi - Quan sát. - Quấn chỉ, kéo chỉ - Cẩn thận. - Chính xác. Không kéo được chỉ qua hai vòng chỉ tiếp theo PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ B : Móc các kiểu cơ bản Ngày: 10/12/2010 Người biên soạn: Lưu Hoài Nam Công việc B7 : Móc kép ba Người thẩm định: Nguyễn Can Mô tả công việc: Quấn ba vòng chỉ và đâm kim xuống mũi nền; quấn chỉ kéo qua khỏi mũi nền; quấn chỉ kéo qua 2 vòng chỉ phía ngoài của kim; quấn chỉ và kéo kim cho vòng chỉ này chui qua hai vòng chỉ tiếp theo; quấn chỉ và kéo kim cho vòng chỉ này chui qua hai vòng chỉ tiếp theo để còn lại trên kim một vòng chỉ. Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu... Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. 1- Quấn ba vòng chỉ và đâm kim xuống mũi nền Yêu cầu chỉ phải được quấn chặt 3 vòng quanh mũi kim - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc kép ba - Quan sát. - Quấn chỉ, đâm kim \ - Cẩn thận. . Chỉ quấn không đủ 3 vòng quanh mũi kim 2-Quấn chỉ kéo qua khỏi mũi nền Đảm bảo chỉ được chui gọn qua mũi nền - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc kép ba - Quan sát. - Quấn chỉ, kéo chỉ - Tỷ mỉ. - Cẩn thận Chỉ không chui qua được mũi nền 3- Quấn chỉ kéo qua 2 vòng chỉ phía ngoài của kim Yêu cầu chỉ phải được chui gọn qua hai vòng chỉ phía ngoài kim - Kim móc - Chỉ móc - Kéo bấm - Phương pháp quấn và móc chỉ - Phương pháp móc kép ba - Quan sát. - Quấn chỉ, kéo chỉ - Cẩn thận. - Kiên trì. Không kéo được chỉ qua hai vòng chỉ ngoài 4- Quấn chỉ và kéo cho vòng chỉ này chui qua hai vòng chỉ tiếp theo Đảm bảo chỉ được chui gọn qua 2 vòng chỉ tiếp theo trên kim - Kim móc - Chỉ móc