Sự chuyên chở O2 và CO2

Gắn vào chuỗi  của Deoxyhemoglobine hơn  2,3 DPG gia tăng nhờ: Vận động Thyroid H.Growth H. androgens Lên vùng cao Thiếu máu Thiếu oxy mạn 2,3-DPG giảm khi: Máu trữ ngân hàng Citrate-phosphate dextrose > acid citrate dextrose

ppt22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1569 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sự chuyên chở O2 và CO2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỰ CHUYÊN CHỞ O2 VÀ CO2 PGS.TS.LÊ THỊ TUYẾT LAN 1. MỞ ĐẦU: HEMOGLOBIN O2 70 LẦN CO2 17 LẦN SỰ CHUYÊN CHỞ O2 VÀ CO2 2. SỰ CHUYÊN CHỞ O2 VÀ GIAO O2 CHO MÔ 2.1. CHUYÊN CHỞ O2 PaO2 = 95 mmHg 20,3 ml O2/dL Dạng hòa tan: 0,3 ml O2/dL/100 mmHg O2 0,29 ml O2/dL = 3% f(PO2) Dạng gắn Hb: 1,39 ml O2/ gr 20 ml O2/dL = 97% f (Hb) f (PO2) 20 15 10 5 0 760 1520 2280 3040 PO2 PHỔI (TORR) [O2] ml/dL NGỘ ĐỘC CO2 DUNG TÍCH HỒNG CẦU : 40% Pr4 F= 8l Hx t Đường cong gắn nhả oxy (Barcroft) 97 95 89 Pa P50 - 2,3 - diphosphoglycerate - Hợp chất PO4 Các yếu tố ảnh hưởng lên ái lực của Hb với O2 2,3-Diphosphoglycerate (2,3-DPG) Hồng cầu Glucose 6PO4 1,3 Diphosphoglycerate 2,3-DPG 3 phosphoglycerate Pyruvate Gắn vào chuỗi  của Deoxyhemoglobine hơn  2,3 DPG gia tăng nhờ: Vận động Thyroid H.Growth H. androgens Lên vùng cao Thiếu máu Thiếu oxy mạn 2,3-DPG giảm khi: Máu trữ ngân hàng Citrate-phosphate dextrose > acid citrate dextrose Hb hemoglobine Hb Oxygeùnable Hb nonoxygeùnable Dyshemoglobine SaO2 = : saturation fonctionelle FO2Hb= : saturation fractionelle Ngộ độc CO nặng COHb = 70% O2Hb = 28,7 Hhb = 0,9% SulfHb = 0,1% MetHb = 0,3% - Nhưng SaO2 = 98% vì 98% de Hb oxygénable đã oxygénée FO2Hb = ? CHUYÊN CHỞ OXY 2.3. SỰ GIAO OXY CHO MÔ Bình thường 250 ml O2/phút Vận động gấp 15 lần: 3.750 ml O2/phút 2.3. SỰ GIAO OXY CHO MÔ (tt) Oxy đủ trong phế nang Trao đổi khí tại phổi tốt Chuyên chở oxy trong máu đủ Máu tưới mô đủ Giao oxy cho mô đủ 2.4. SỰ DÙNG OXY TẠI MÔ PO2 TẾ BÀO = 6 mmHg NHU CẦU: 1-5 mmHg 3. LẤY CO2 TỪ MÔ VÀ CHUYÊN CHỞ CO2 BÌNH THƯỜNG: 200 mL CO2/ phút VẬN ĐỘNG: 8.000 mL CO2/ phút 12.500 mEq H+  20 -40 lít H2CO3 HbCO2 +Hb CO2 H2CO3 H2O + CO2 HCO3- + H+ CO2 + Hb HHb HCO3- Cl- CHUYÊN CHỞ CO2 RB4 PrCO2 CO2 CO2 H2O + CO2 TẾ BÀO CO2 : 7% PrCO2 : 23% HCO3- : 70% C.A Hiệu quả Haldane 35-40% Hiệu quả Bohr Phổi: 5% Mô: 10-15% Ảnh hưởng qua lại của sự chở O2 và CO2 Portions of the carbon dioxide dissociation curve when the PO2 is 100 mm Hg or 40 mm Hg. The arrow represents the Haldane effect on the transport of carbon dioxide.
Tài liệu liên quan