Tăng trưởng kinh tế

Sự kiện tăng trưởng kinh tế: 1, Tại sao trong một thời gian dài trước chiến tranh thế giới lần thứ hai không có sự cải thiện mức sống? 2, Tại sao không có sự hội tụ về mức sống trong phạm vi toàn cầu? 3, Tại sao một vài quốc gia tăng trưởng nhanh hơn các quốc gia khác? 4, Tại sao cùng một quốc gia, lúc này tăng trưởng nhanh và lúc khác tăng trưởng chậm hơn?

pdf37 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2163 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tăng trưởng kinh tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan