Bài giảng Phân tích kỹ thuật (phần 2)

CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Đồ thị giá nằm trên đường trung bình di động cho thấy thị trường đang trong chiều hướng tăng giá  Đồ thị giá nằm dưới đường trung bình di động cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm giá  Điểm cắt vàng : là giao điểm của đường trung bình thời hạn ngắn cắt từ dưới lên so với đường trung bình của thời hạn dài hơn

pdf43 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 973 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phân tích kỹ thuật (phần 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT 1. Chỉ số trung bình động(Moving Average)  Là giá trung bình của một chứng khoán tại một thời điểm nhất định trong một khoản thời gian định nghĩa “n”  Cách tính: Cộng tất cả các giá đóng cửa của một loại chứng khoán trong “n” khoảng thời gian gần nhất rồi sau đó chia cho “n” Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy 2CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Đường chuyển động trung bình:  Là đồ thị được xác định bằng cách nối các chỉ số trung bình động tính toán tại mỗi thời điểm của một loại chứng khoán nào đó theo thời gian vận hành của thị trường.  Ứng dụng của đường MA: chỉ ra xu hướng của thị trường. Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy 3CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Đồ thị giá nằm trên đường trung bình di động cho thấy thị trường đang trong chiều hướng tăng giá  Đồ thị giá nằm dưới đường trung bình di động cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm giá  Điểm cắt vàng : là giao điểm của đường trung bình thời hạn ngắn cắt từ dưới lên so với đường trung bình của thời hạn dài hơn Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy 4CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Điểm chết( Death point) : là giao điểm của đường trung bình thời hạn ngắn cắt từ trên xuống so với đường trung bình của thời hạn dài hơn.  Ưu điểm của đường MA : cho biết xu hướng chắc chắn của thị trường và cũng đưa ra tín hiệu về sự đảo chiều của thị trường Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy 5CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Nhược điểm : Chúng ta sẽ luôn phải mua hoặc bán chậm vì xu hướng chuyển động của đường xuất hiện thường chậm hơn với đồ thị giá thực tế. LCG. Blue-MA5 Green-MA13 Điểm cắt cho bán Điểm cắt cho mua Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT 2. .Đường chỉ báo MACD :  MACD được hình thành từ 2 đường :  Fast MACD: hiệu số giữa đường trung bình động của một chứng khoán với thời gian 12 ngày và đường trung bình động thời gian 26 ngày.  Đường dấu hiệu( Signal line) là trung bình của đường Fast MACD với khoảng thời gian quan sát là 9 ngày 6Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Ứng dụng của MACD  a. Chỉ ra dấu hiệu mua /bán : dấu hiệu mua /bán được hình thành tại giao điểm của đường Fast MACD và đường Signal.  Dấu hiệu mua: khi đường Fast MACD cắt đường Signal từ dưới lên, điểm cắt càng xa đường 0 cho thấy thị trường sẽ tăng giá mạnh. 7Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Dấu hiệu bán: khi đường Fast MACD cắt đường Signal từ trên xuống, điểm cắt càng xa đường 0 cho thấy thị trường sẽ giảm giá mạnh.  b. Chỉ ra xu hướng thị trường: Nếu hai đường Fast MACD và Signal đều nằm trên đường (0) thì cho thấy thị trường đang tăng giá và ngược lại. 8Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT c. Chỉ ra sự phân kỳ tăng giá và giảm giá : sự phân kỳ giữa đường MACD với đồ thị giá cho thấy chiều hướng tăng/giảm giá đang yếu dần Dấu hiệu phân kỳ giảm giá của cp SVC Fast MACD Đường Signal 9Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Phân kỳ giảm giá(Bearish Divergence): khi đồ thị giá đang hình thành những điểm đỉnh cao hơn trong khi đường MACD đang hình thành những điểm đỉnh thấp hơn.  Phân kỳ tăng giá(Bullish Divergence): khi đồ thị giá đang hình thành những đáy thấp hơn trong khi đường MACD lại hình thành những điểm đáy cao hơn. Điều này cho thấy xu hướng giảm giá đang yếu dần 10Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT Phân kỳ tăng giá cp SSI giai đoạn cuối 2008 đầu 2009 11Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  3. Đường chỉ báo RSI( Relative Strength Index) :Là chỉ số sức mạnh tương quan. Là chỉ số tỷ lệ giữa trung bình số ngày tăng giá so với mức giá trung bình của những ngày giảm giá trong một giai đoạn nhất định.  Các ứng dụng của RSI:  a. Chỉ ra trình trạng overbought/oversold: 12Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT RSI Overbought area Oversold area Đồ thị giá cp TBC Nếu đường RSI trên 70 thì cho thấy thị trường đang ở trình trạng overbought, ngược lại, nếu RSI dưới 30 cho thấy thị trường ở trình trạng oversold 13Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  b. Chỉ ra dấu hiệu mua/bán:  Khi đường RSI từ trên đỉnh cắt xuống dưới 70 chỉ ra dấu hiệu bán.  Khi đường RSI từ dưới đáy cắt lên trên 30 chỉ ra dấu hiệu mua.  c. Chỉ ra sự phân kỳ tăng/giảm giá:  Phân kỳ giảm giá(Bearish Divergence): khi đồ thị giá hình thành những điểm cao hơn trong khi RSI lại hình thành những điểm cao thấp hơn 14Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Phân kỳ tăng giá( Bullish Divergence): khi đồ thị giá đang hình thành những đáy thấp hơn, trong khi RSI hình thành những điểm đáy cao hơn cho thấy dấu hiệu giảm giá đang suy yếu 15Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  4. Đường chỉ báo đo lường biến động giá(Stochastics analysis) :  Đường Stochastics là những đường chỉ sự biến động của giá dựa trên cơ sở quan sát sau : Khi giá tăng, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần đến biên trên của khung giá(price range), khi giá giảm, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần đến biên dưới của khung giá 16Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Mỗi đường Stochastic sử dụng hai đường, % K và % D.  Ứng dụng của Stochastics:  a. Chỉ ra trình trạng overbought/oversold  Trên đường 80- thị trường overbought  Dưới đường 20- thị trường oversold.  b. Chỉ ra dấu hiệu mua/bán: % K và % D cắt xuống từ vùng trên 80-Dấu hiệu bán. % K và % D cắt lên từ vùng dưới 20- Mua 17Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT %K Overbought region % D Oversold region HSG c. Chỉ ra sự phân kỳ tăng/giảm giá. Phân kỳ giảm giá khi đồ thị giá hình thành những đỉnh cao hơn trong khi Stochastics hình thành những điểm đỉnh thấp hơn và ngược lại là phân kỳ tăng giá 18Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  5.Dãy Bollinger( Bollinger band):  Đường Bollinger giúp cho người dùng so sánh độ biến động và mức giá tương đối của một chứng khoán theo một thời gian quan sát cụ thể.  Bollinger band gồm 3 đường:  Một đường trung bình động ở giữa  Một đường biên trên  Một đường biên dưới 19Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT Biên trên Bollinger band Biên dưới Bollinger band Đường TB động ở giữa CP ACB Ứng dụng của Bollinger band : chỉ ra thị trường đang ở trình trạng overbought/oversold. Giá ở gần biên dưới, hoặc vượt ra ngoài biên dưới tức thị trường đang oversold và ngược lại- thị trường overbought 20Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Dùng kết hợp với đường RSI, Stochastics để chỉ ra dấu hiệu mua/bán: Dấu hiệu mua/bán xuất hiện khi Bollinger cho thấy dấu hiệu overbought/oversold, trong khi RSI, Stochastics cho thấy dấu hiệu phân kỳ  Chỉ ra dấu hiệu cảnh báo sắp có một sự biến động giá mạnh : những đường biên thường co hẹp trước khi bắt đầu một sự biến động giá mạnh 21Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  6.Đường động lực( Momentum): là một đường chỉ báo chỉ sự dao động,dùng để đo lường tỷ lệ biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Đường động lực được chia ra 2 vùng bởi đường 100.  Ứng dụng của Momentum:  a. chỉ ra trình trạng overbought/oversold khi giá tăng giảm quá xa so với đường 100 22Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Và có khả năng điều chỉnh trở lại. Nếu đường Momentum tiến đến một giá trị rất cao trên đường 100, đó là dấu hiệu thị trường overbought, ngược lại, dưới đường 100 xa là oversold. Dấu hiệu overbought/ oversold của đường momentum có ý nghĩa đối với thị trường chưa rõ xu hướng( Non- trending market)- là thị trường đang hình thành những mức giá cao thấp bằng nhau 23Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Nếu thị trường xác định rõ xu hướng thì dấu hiệu overbought/ oversold sẽ đáng tin cậy hơn. Thí dụ giá đang trong chiều hướng tăng, điểm mua an toàn nhất là đợi cho đến khi đường Momentum đang hình thành điểm oversold và có dấu hiệu hướng lên trên đường 100  Momentum chỉ ra sự phân kỳ tăng/ giảm giá 24Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT Momentum CP ABT Sự phân kỳ giữa đường Momentum và đồ thị giá cho thấy chu kỳ tăng/ giảm giá đang yếu dần đi. Đồ thị bên cho nhận biết sự phân kỳ giảm giá của cp ABT 25Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  7.Đường đo lường dòng tiền( Money Flow Index) : là một chỉ số sức mạnh tương quan(RSI) tính theo trọng số khối lượng, dòng để đo lường sức mạnh của dòng tiền ra vào của thị trường.  Đường Money Flow Index lượng hóa động lực khối lượng của giá giống như đường RSI lượng hóa động lực của giá, nhưng khác nhau ở 2 điểm : thứ nhất, giá của 26Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  đường MFI là giá trung bình của giá cao thấp và giá đóng cửa, còn RSI chỉ lấy giá đóng cửa; thứ 2, giá của đường MFI được tính theo trọng số khối lượng REE Money Flow Index 27Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Ngoài các đường chỉ báo thông dụng đã nêu trên, trong PTKT người ta thường dùng kết hợp một số đường chỉ báo sau đây để xác định xu hướng của thị trường :  Đường ADX  Đường Parabolic SAR  Đường xu hướng Andrews Pitchfork  Đường Gann Fan 28Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Đường Commodity Channel Index  Đường Speed Resistance  Đường Trix 29Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Các dạng mô hình thường gặp trong phân tích kỹ thuật :  Vai đầu vai – Head and Shoulders  Chiếc cốc và tay cầm-Cup and hander  Tam giác tăng giá, tam giác giảm giá  Mô hình 2,3 đáy- Double, Triple Bottom  Mô hình 2, 3 đỉnh- Double,Triple Top 30Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Mô hình Wedges  Mô hình Rouding top/bottom  Cây búa tăng giá- Hammer bull  cây búa giảm giá- Hammer bear  Bao trùm tăng giá- Engulfing bull  Bao trùm giảm giá-Engulfing bear  Piercing line-bull 31Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH TRONG PTKT  Đám mây đen bao phủ-Dark cloud cover- bear  Ngôi sao tăng giá- Bullish star  Ngôi sao giảm giá- Bearish star  Bullish harami  Bearish harami  Doji tăng giá, Doji giảm giá. 32Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy DÃY SỐ FIBONACCI  Dãy số Fibonacci được phát minh bởi nhà toán học nổi tiếng người Ý, Leonardo Fibonacci vào đầu năm 1200 trong khi ông đang nghiên cứu kim tự tháp vĩ đại Gizeh.  Dãy số Fibonacci là một trình tự các dãy số được hình thành bằng cách cộng 2 số đứng trước lại với nhau.  Thí dụ : 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 33Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy DÃY SỐ FIBONACCI  Một đặc điểm thú vị của dãy số Fibonacci là bất cứ một số nào trong dãy số đều gấp 1,618 lần số đứng trước và bằng 0,618 lần số đứng sau (34/55=55/89=144/233=0.618)  55/34=89/55=233/144=1.618) và 1.618=1/0.618.  Đặc điểm này của dãy số Fibonacci xuất hiện trong tự nhiên,khoa học,toán học, 34Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy DÃY SỐ FIBONACCI  Và số 0.618 được xem là tỷ lệ vàng(golden ratio)  0.618*0.618=(1-0.618)=0.382  (0.618+0.382)/2 =0.5  0.618*(1+0.618)=1  0.382*(1+0.618)=0.618  Sử dụng dãy số Fibonacci trong phân tích kỹ thuật để tìm ra những mức hỗ trợ, 35Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy DÃY SỐ FIBONACCI  Kháng cự tiềm năng và tìm giá mục tiêu. Tỉ lệ vàng được chuyển thành 3 mức phần trăm tương ứng là 38.2%, 50% và 61.8%. Tuy nhiên có nhiều mức phần trăm được sử dụng trong phân tích kỹ thuật như 23.6%,161.8% và 423%...  Công cụ phổ biến dùng trong phân tích kỹ thuật là Fibonacci Retracement, công cụ này dùng các đường ngang để chỉ ra các 36Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy DÃY SỐ FIBONACCI  Vùng hổ trợ và kháng cự. Fibonacci Retracement được vẽ bằng cách xác định hai điểm đỉnh và đáy. FIBONACCI RETRACEMENT CP HCM 37Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy DÃY SỐ FIBONACCI  Sau một đợt biến động giá lên hoặc xuống, những mức hỗ trợ và kháng cự mới thường rơi vào ngay hoặc gần các đường này.  Sự điều chỉnh giá dừng ở mức 38.2% thường được xem là dấu hiệu của một xu hướng cũ còn tiếp tục; mức 61.8% cho thấy giá không còn là sự điều chỉnh mà là bắt đầu một xu hướng mới; mức điều 38Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy DÃY SỐ FIBONACCI  Chỉnh 50% được xem là mức trung lập ( chưa chắc chắn xu hướng tiếp theo) 10 A 20 B 16.18 C D 26.18 Ví dụ : ABC up (38.2% Retracement ) A 20 B 10 C 13.82 D 3.82 Ví dụ : ABC down(38.2% Retracement ) A-B=C-D khi B-C=38.2% của A-B 39Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy DOW THEORY- ELLIOT WAVE  Dow cho rằng đồ thị giá chứng khoán là có tính chu kỳ và được lặp đi lặp lại.  Theo lý thuyết Dow, có 3 dạng xu hướng trên thị trường:  Primary or Major: Những xu hướng này thường kéo dài từ một năm trở lên và được xem như cơn thủy triều.  Secondary or Intermediate : xu hướng này 40Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy DOW THEORY- ELLIOT WAVE  giống như những cơn sóng và kéo dài từ 3 tuần đến 3 tháng.  Minor : xu hướng này giống như những gợn sóng và kéo dài ít nhất là 3 tuần.  Trên nền tảng của lý thuyết Dow, nhà kế toán về hưu Ralph Nelsol Elliot đã nghiên cứu các xu hướng chính của thị trường chung và năm 1938, Elliot đã đưa ra lý thuyết sóng dùng để giải thích tại sao và 41Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy DOW THEORY- ELLIOT WAVE  ở đâu các dạng mẫu đồ thị giá đang phát triển và chúng báo hiệu điều gì. 0 1 2 3 4 5 a b c CYCLE Bullish Bearish 42Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy DOW THEORY- ELLIOT WAVE  Elliot nhận thấy rằng trong một cơn sóng tăng có một giai đoạn tăng giá với những điểm đỉnh nằm ở các bước sóng 1,3,5 được gọi là những bước sóng đẩy(impulse waves) và những điểm đáy ở các bước sóng 2 và 4 gọi là các bước sóng điều chỉnh( corrective wares), một khi 5 bước sóng tăng giá đã hoàn thành, thị trường sẽ tiến tới 3 bước sóng điều chỉnh a,b,c. 43Prepared by TS. Nguyen Ngoc Huy