Tế bào thực vật - ThS. Vũ Vân Anh

Trình bày được các phần của một tế bào, vẽ được sơ đồ cấu tạo của 1 tế bào thực vật Trình bày được cấu tạo và sự biến đổi của vách tế bào Phân tích các thành phần có vai trò quan trọng trong hoạt động sống của tế bào TV.

ppt18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1619 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tế bào thực vật - ThS. Vũ Vân Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẾ BÀO THỰC VẬT ThS. Vũ Vân Anh Mục tiêu Trình bày được các phần của một tế bào, vẽ được sơ đồ cấu tạo của 1 tế bào thực vật Trình bày được cấu tạo và sự biến đổi của vách tế bào Phân tích các thành phần có vai trò quan trọng trong hoạt động sống của tế bào TV. Khái niệm Là đơn vị cấu tạo sinh lý cơ bản của một cơ thể sống. Gồm 2 loại: TB của sinh vật tiền nhân (Vi khuẩn, Tảo lam) TB của sinh vật nhân thật (Nấm, thực vật, động vật) Khái niệm Kích thước nhỏ (10-100 m) không nhìn thấy bằng mắt thường, Một số ít có kích thước lớn như tế bào sợi lanh, tép bưởi Có thể sinh sản và chỉ xuất hiện nhờ quá trình phân chia của tế bào tồn tại trước Số lượng từ 1 đến vài trăm ngàn tỉ trong một cơ thể sống Chức năng của tế bào Có màng chắn chọn lọc - Thừa hưởng và truyền vật liệu di truyền chứa chương trình mã hóa di truyền - Thực hiện chuyển hoá - Vận động (di chuyển tế bào và các thành phần bên trong tế bào) Cấu tạo của tế bào thực vật Vách tế bào - Chất nguyên sinh - Nhân Cấu tạo một tế bào thực vật Cấu trúc một tế bào thực vật Vách tế bào Màng pecto-celluloza Màng nguyên sinh chất Vách tế bào Vách tế bào Màng pecto-cellulose Lớp cellulose: Tạo thành 1 vỏ cứng xung quanh tế bào. Đó là một polysaccarid (C6H10O5)n, không tan trong nước và các dung môi khác, tan trong thuốc thử Schweitzer (sun phát đồng trong amonihydroxyt), bền vững với nhiệt độ cao (có thể đun tới 200oC), có tính mềm dẻo (có thể uốn cong được), nhuộm màu hồng với đỏ son phèn. Màng pecto-cellulose Lớp pectin: Lớp gắn các lớp cellulose của các tế bào bên cạnh với nhau . Đó là 1 polysaccarid phức tạp, không tan trong nước cũng như các dung môi khác, tạo các khoảng gian bào trong tế bào mô mềm. Sự biến đổi của vách tế bào 1. Sự hoá gỗ: nhuộm xanh với xanh methylen và lục iod. 2. Sự hoá khoáng: SiO2 ở họ Cói (Cyperaceae), họ lúa (Poaceae); CaCO3 gặp ở mặt lá và thân các cây họ Bí (Cucurbitaceae)… 3. Sự hoá bần : bản chất lipit được gọi là bần (suberin), không thấm nước và không khí. Sự biến đổi của vách tế bào 4. Sự hoá cutin: màng ngoài của tế bào phủ thêm 1 chất có bản chất lipit gọi là cutin, tạo thành lớp bảo vệ, gọi là tần cutin. 5. Sự hoá sáp: mặt ngoài tế bào có phủ 1 lớp sáp mỏng thường gặp ở vỏ quả bí, thân cây mía… 6. Sự hoá nhầy Sự hóa gỗ Sự hóa bần Sự hóa cutin Sự hóa sáp Sự hóa khoáng
Tài liệu liên quan