Thủ tục hiệu chuẩn và kiểm soát thiết bị đo

1. Mục đích: Nhằm đảm bảo cho việc quản lý các thiết bị đo của Công ty luôn đáp ứng đúng theo qui định về thiết bị đo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Phạm vi: Áp dụng cho việc kiểm soát thiết bị đo trong phạm vi .

doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3374 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thủ tục hiệu chuẩn và kiểm soát thiết bị đo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỦ TỤC HIỆU CHUẨN & KIỂM SOÁT THIẾT BỊ ĐO 1. Mục đích: Nhằm đảm bảo cho việc quản lý các thiết bị đo của Công ty luôn đáp ứng đúng theo qui định về thiết bị đo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phạm vi: Áp dụng cho việc kiểm soát thiết bị đo trong phạm vi….. Định nghĩa: Các thuật ngữ trong Thủ tục này được sử dụng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và ISO 14001:1996 3.2 Các từ viết tắt: Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ Đại diện lãnh đạo : ĐDLĐ Nội dung: 4.1 Qui trình: Người thực hiện Qui trình Tài liệu Yêu cầu kiểm soát thiết bị đo Lập danh mục thiết bị đo Lập lịch hiệu chuẩn Thực hiện KH hiệu chuẩn Lập kế hoạch hiệu chuẩn Lập dấu hiệu hiệu chuần Đưa vào SX/Lưu kho Cập nhật hồ sơ Sửa chữa Loại bỏ Tổ trưởng Bảo trì Tổ trưởng Bảo trì Trưởng Bộ phận cấp trên Tổ trưởng Bảo trì Trưởng Bộ phận cấp trên Nhân viên bảo trì Trưởng Bộ phận cấp trên Nhân viên bảo trì Nhân viên bảo trì Nhân viên bảo trì Danh mục thiết bị đo: 0106 Lịch hiệu chuẩn: 0107 Kế hoạch hiệu chuẩn: 0108 Kế hoạch hiệu chuẩn, lịch hiệu chuẩn Thủ tục kiểm soát hồ sơ Giải thích qui trình: Lập danh mục thiết bị đo: Tổ trưởng bảo trì lập danh mục thiết bị đo, bao gồm các thiết bị đo trong phạm vi xí nghiệp đang sử dụng. Danh mục thiết bị đo phải hoàn thành đầy đủ theo biểu mẫu mã số: 0106 Lập lịch hiệu chuẩn/kiểm tra thiết bị đo lường: Trên cơ sở kế hoạch làm việc của Tổ bảo trì, theo yêu cầu đối với các thiết bị kiểm soát thiết bị đo là được hiệu chuẩn hay kiểm tra xác nhận một năm một lần, lịch hiệu chuẩn do Tổ trưởng Bảo trì lập theo biểu mẫu mã số: 0107 Lịch hiệu chuẩn phải được chuyển cho Trưởng Bộ phận cấp trên kiểm tra, xác nhận trước khi trình Tổng Giám Đốc phê duyệt Lập kế hoạch hiệu chuẩn/kiểm tra xác nhận thiết bị đo lường: Kế hoạch hiệu chuẩn bao gồm các nội dung sau: thời gian hiệu chuẩn, các loại thiết bị hiệu chuẩn, nơi tiến hành hiệu chuẩn, người thực hiện theo biểu mẫu : 0108 Kế hoạch hiệu chuẩn được chuyển lên Tổng Giám Đốc phê duyệt cùng với lịch hiệu chuẩn. Thực hiện kế hoạch hiệu chuẩn: Người được giao đi hiệu chuẩn thực hiện theo kế hoạch hiệu chuẩn, trong quá trình thực hiện nếu có bất kỳ phát sinh nào thì người thực hiện phải thông báo ngay cho Tổ trưởng bảo trì để xử lý. Sau khi hiệu chuẩn xong người thực hiện chuyển giao toàn bộ kết quả lại cho Tổ trưởng bảo trì bao gồm: thiết bị hiệu chuẩn, cách xác định dấu hiệu hiệu chuẩn, cách bảo quản thiết bị hiệu chuẩn…. Xác định dấu hiệu hiệu chuẩn: Tổ bảo trì dán một miếng giấy dán nêu các thông tin sau: ngày hiệu chuẩn, tên thiết bị, tên, chữ ký của người kiểm tra v.v. vào thiết bị đã được hiệu chuẩn. Hiệu chuẩn/kiểm tra xác nhận nội bộ: Tất cả các thiết bị đo lường trước khi được sử dụng để đo lường hàng hóa, nguyên phụ liệu để sản xuất, hàng hoá, bán thành phẩm, vật tư cho khách hàng phải được kiểm tra xác nhận nội bộ bằng cách so sánh với thiết bị đã được hiệu chuẩn/kiểm tra xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.đo, cân v.v. sau đó dán tem “đã hiệu chuẩn nội bộ”. Sau khi hiệu chuẩn, hàng năm Bộ phận bảo trì kiểm tra lại các thiết bị đo cùng loại so với thiết bị đã hiệu chuẩn, loại bỏ hết toàn bộ thiết bị không đạt tiêu chuẩn, lập biên bản kiểm tra theo biểu mẫu: 0109 và chuyển biên bản về các Bộ phận có thiết bị bị sai thông số để tìm ra nguyên nhân, biện pháp khắc phục. Trong quá trình sử dụng, nếu thấy thiết bị đo có biểu hiện không chính xác hay bị mờ, không xác định rõ thông số đo v.v. thì bộ phận trực tiếp sử dụng phải báo cho bộ phận bảo trì để kiểm tra hay thay thế. Cập nhật hồ sơ: Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình hiệu chuẩn thiết bị đo phải được lưu giữ cẩn thận theo Thủ tục kiểm soát hồ sơ. Hàng năm các Tổ bảo trì phải tiến hành đi hiệu chuẩn hay kiểm tra xác nhận lại thiết bị đo một lần (trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc hay yêu cầu của khách hàng). Tài liệu tham khảo: Sổ tay chất lượng và Sổ tay môi trường Phụ lục: Danh mục thiết bị đo (mã số: 0106) Lịch hiệu chuẩn (mã số: 0107) Kế hoạch hiệu chuẩn (mã số: 0108) Biên bản kiểm tra (mã số: 0109)
Tài liệu liên quan